trestní právo

štítky

88 knih


Trestní právo procesníTrestní právo procesní2010, Vladimír Krupka

Publikace pojednává o důležitých institutech trestního procesního práva. Mimo jiné se zabývá zásadami trestního řízení, jeho subjekty (soudce, státní zástupce, obžalovaný apod.), dokazováním, stádii trestního řízení, hla... více


Trestněprávní minimum pro občanyTrestněprávní minimum pro občany2010, Petr Hulinský

Soupis souvisejících právních předpisů více


Odklony v trestním řízeníOdklony v trestním řízení2019, Jan Zůbek

Monografie se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků t... více
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. KomentářZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář2012, Jaroslav Fenyk

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí oborné veřejnosti — soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům, stud... více


Trestní právo v Čechách 15.-16. stoletíTrestní právo v Čechách 15.-16. století1979, Karel Malý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Trestní právo Evropské unieTrestní právo Evropské unie2019, Jiří Jelínek

(2. aktualizované a doplněné vydání) Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Ev... více


Příklady z trestního práva hmotného a procesníhoPříklady z trestního práva hmotného a procesního2010, Marie Vanduchová

(Vydání 3., v nakl. Leges vydání 1.) Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady byly zpracovány v návaznosti na nový trestní... více


Oběti trestných činů. KomentářOběti trestných činů. Komentář2020, Pavel Šámal

Druhé vydání komentáře, které zohledňuje jak novelizace právní úpravy, tak rozhodovací činnost soudů i publikované odborné názory. Komentář není jen aktualizován, ale pojat koncepčně odlišně. Kromě zákona o obětech trest... více


Trestné právo hmotné – 2. zväzokTrestné právo hmotné – 2. zväzok2010, Jaroslav Ivor

Druhý zväzok (osobitná časť) reaguje na novú systematiku osobitnej časti Trestného zákona. Sú v ňom s dôrazom na nové skutkové podstaty trestných činov rozobraté a vysvetlené jednotlivé znaky skutkových podstát trestných... více


Trestné právo hmotné – 1. zväzokTrestné právo hmotné – 1. zväzok2010, Jaroslav Ivor

Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kate... více


Proti trestu smrtiProti trestu smrti1900, neznámý, neuveden

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Trestné právo hmotnéTrestné právo hmotné2011, Darina Mašľanyová

Všeobecná a osobitná časť. Kolektív interných a externých členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal vydať učebnicu trestného práva hmotného -... více


Trestní předpisyTrestní předpisy2021, kolektiv autorů

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých ... více


6