trestní právo

štítky

88 knih


Praktikum z trestního práva: klauzurní práce s řešenímPraktikum z trestního práva: klauzurní práce s řešením2009, Jiří Jelínek

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech ... více


Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2005Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-20052006, Filip Ščerba

Publikace obsahuje komplexní soubor bibliografických záznamů článků týkajících se trestního práva, které vyšly v odborných právnických časopisech v letech 1997 až 2005. více


Trestné právo procesnéTrestné právo procesné2011, Ivan Šimovček

Publikácia je učebnicou trestného práva procesného. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného a trestného konania, pričom veľká pozornosť je venovaná zásadám tres... více
Zákon o obětech trestných činůZákon o obětech trestných činů2014, kolektiv autorů

Komentář Zákon o obětech komplexně upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů. Komentář př... více


Trestní právo hmotné 1. Obecná částTrestní právo hmotné 1. Obecná část1997, Jiří Jelínek

Učebnice Trestní právo hmotné - dílo autorského týmu katedry trestního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a externích spolupracovníků pod vedením prof. dr. Oto Novotného - vychází v nakladatelství právnické liter... více


Trestní právo hmotné 2. Zvláštní částTrestní právo hmotné 2. Zvláštní část1996, Oto Novotný

Učebnice Trestní právo hmotné - dílo autorského týmu katedry trestního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a externích spolupracovníků pod vedením prof. dr. Oto Novotného - vychází v nakladatelství právnické liter... více


Beda odsúdeným: Ako sa za feudalizmu súdilo na SlovenskuBeda odsúdeným: Ako sa za feudalizmu súdilo na Slovensku1974, Ján Holák

Publikácia predstavuje ucelený obraz stredovekého vysluhovania spravodlivosti – feudálne súdnictvo na území dnešného Slovenska v jeho nahote, umožňuje porovnať ho so sociálnym a právnym pokrokom súčasnosti. Na podklade a... více


Trestní zákonodárství nad mládežíTrestní zákonodárství nad mládeží1997, Jana Zezulová

České trestní zákonodárství nad mládeží. více


Soudní lékařství pro právníkySoudní lékařství pro právníky1958, Jaromír Tesař

Učebnice podrobně seznamuje se zjišťovacími a vyšetřovacími metodami v celém rozsahu soudního lékařství a uvádí příslušné patologické a morfologické nálezy. Podává též lékařský výklad k jednotlivým ustanovením trestního ... více


Ortel podle práva 1364 - 1765Ortel podle práva 1364 - 17651997, Václav Matouš

Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364 - 1765. - archivní materiál starého městského soudnictví, zvláště trestního, přináší kromě informa... více


Trestní právo hmotné. Obecná částTrestní právo hmotné. Obecná část2012, kolektiv autorů

Druhé vydání učebnice navazuje na jedno z prvních učebnicových zpracování materie obecné části trestního práva hmotného obsažené v novém trestním zákoníku, aktuálně pak i na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ... více


Trestní právo hmotnéTrestní právo hmotné2010, Miroslav Mitlöhner

Text publikace vychází z právního stavu k 1. září 2010. více


Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezskéTrestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské1935, Jaroslav Kallab

Část obecná i zvláštní více


Trestní právo hmotnéTrestní právo hmotné2011, Jiří Nezkusil

Úvod do problematiky hmotného trestního práva. 1. vydání. více


Soudní psychiatrie pro právníkySoudní psychiatrie pro právníky2010, Pavel Pavlovský

Druhé vydání této učební pomůcky je aktualizací textů 1. vydání, neboť od jeho vydání v roce 1998 došlo k řadě legislativní změn, které vyvolaly potřebu upřesnit, případně i uévst někteér nové pojmy, které obohacují souč... více


4