trestní právo

štítky

88 knih


Trestní právo hmotné: obecná částTrestní právo hmotné: obecná část2014, Eva Brucknerová

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvět... více


Trestní právo procesníTrestní právo procesní2015, Eva Brucknerová

Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na kt... více


Po stopách plzeňské spravedlnostiPo stopách plzeňské spravedlnosti2010, Petr Sokol

Publikace přináší místopis plzeňského soudnictví a hrdelního práva, informuje o místech, kde stávala nejen popraviště, ale např. pranýře, šatlavy či katovna. Samostatnou součástí publikace je i přehled vybraných zaniklýc... více
Trestní právo hmotné: zvláštní částTrestní právo hmotné: zvláštní část2015, Eva Brucknerová

Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvě... více


Trestní právo hmotnéTrestní právo hmotné2017, František Novotný

Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám ... více


Trestní právo procesníTrestní právo procesní2009, František Novotný

Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s akcentem na instituty trestního práva procesního, které jsou významné zejména pro přípravné řízení trestní. Uvedeny jsou i některé návrhy de lege ferenda. Cílem autorů neby... více


Tresty budoucnostiTresty budoucnosti2020, Jan Januš

Čelíme obtížné situaci, koronavirové pandemii. Vleklé právní problémy spočívající například v tom, že má Česká republika dlouhodobě přetížené věznice a počtem vězňů se vymyká evropskému průměru, tak mohou být nyní z řady... více


Obhájce v trestním řízeníObhájce v trestním řízení2011, Jiří Jelínek

Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Právo na obhajobu je základním právem obviněného. Účelem jeho obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečn... více


Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohleduPoškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu2012, Jiří Jelínek

Kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu - postavení poškozeného a oběti z pohledu trestního práva a kriminologie. Na uvedené téma se konala 26. 9. 2012 konference organizovaná P... více


Trest odnětí svobody na doživotíTrest odnětí svobody na doživotí1995, Věra Kalvodová

Studie konfrontuje různé aspekty trestu odnětí svobody na doživotí u nás a v zahraničí. více


Miroslav Antl radí, jak na gauneryMiroslav Antl radí, jak na gaunery2007, Miroslav Antl

První svazek edice tematických poraden JUDr. Miroslava Antla se zabývá domácím násilím, týráním dětí, neplacením výživného a dalšími tématy. Kniha čerpá náměty především z pořadu "Krimi live", který uvedla Prim... více


Miroslav Antl radí, jak na gaunery [2]Miroslav Antl radí, jak na gaunery [2]2008, Miroslav Antl

Druhý svazek edice tematických poraden JUDr. Miroslava Antla se zabývá domácím násilím, týráním dětí, útoky na seniory ho a dalšími tématy. Kniha čerpá náměty především z pořadu „Krimi live“, který uvedla Prima. Autorsk... více


Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturouZákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou2013, Jiří Jelínek

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších zákonů, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytn... více


Trestní řízeníTrestní řízení2014, Jan Chmelík

České trestní právo hmotné i procesní prochází v posledních letech zásadními změnami, které se rychle vyvíjí a zpřesňují nebo mění právní stav. Snaha autorů této publikace byla přinést aktuální stav českého trestního pro... více


Se štítem a na štítěSe štítem a na štítě1999, Karel Lešanovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


2