templáři

štítek, 71 knih


Templáři a Kristův rubášTempláři a Kristův rubáš2011, B. Frale

Italská historička a archivářka Tajných vatikánských archivů Barbara Fraleová, se své nové knize přichází s teorií, že templáři, tento nejmocnější mnišsko-rytířský řád středověku, mezi svými poklady a jako nejpřísněji st... více


Tajné společnosti v Čechách od nejstarších časů do dnešní dobyTajné společnosti v Čechách od nejstarších časů do dnešní doby1922, E. Lešehrad

Dějinný nástin. 4 obr. příl. více


Zkáza templářů – Vzestup a pád křižáckých státůZkáza templářů – Vzestup a pád křižáckých států2017, M. Haag

Nová kniha Michaela Haaga líčí vzestup templářů a jejich zkázu na pozadí ideálu křižáckého života a jejich plánů na osídlení Svaté země. Území, kterému Evropané říkali Outremer („za mořem“), zůstávalo i po čtyřech stalet... více


Křížové výpravyKřížové výpravy2010, C. Phillips

Tento bezkonkurenční vizuální průvodce křížovými výpravami, jedinečného hnutí, jež trvale ovlivnilo sociální skladbu středověké Evropy a islámského světa, vám přiblíží porážky španělských Maurů v době reconquisty, křížov... více


Proces s templářiProces s templáři2008, M. Barber

Historická studie detailně sleduje průběh procesu s templáři. Představuje protagonisty těchto událostí a jejich motivace, snaží se objasnit, do jaké míry byla obvinění vznesená proti řádu v průběhu procesu odůvodněná. ... více


Dějiny templářského řáduDějiny templářského řádu2005, M. Sterneck

Hlavní snahou autora této knihy, které věnoval deset let práce, bylo zprostředkovat čtenáři možnost orientovat se pomocí souvislého přehledu údajů v historii templářů, od jeho vzniku přes jeho vývoj až po zánik. Začíná o... více


Noví rytíři: dějiny templářského řáduNoví rytíři: dějiny templářského řádu2006, M. Barber

Dějiny a mocenské postavení templářského řádu ve 12. a 13. stol. a jeho úloha v dějinách Palestiny a Sýrie v období křižáckých válek. Historická studie. Dějiny vojenského řeholního řádu v kontextu bouřlivého vývoje v ... více


TemplářTemplář2010, J. Guillou

Druhý díl „křižácké trilogie“ nás zavede do Gazy roku 1177, kdy se stal zázrak, o kterém se ještě dlouho mezi následovníky proroka Mohammeda mělo hovořit. Saladin, muž, který přísahal, že osvobodí Jeruzalém od franckých ... více


Tajemná místa naší zeměTajemná místa naší země2016, P. Dvořáček

Jsou místa, která mají v sobě něco zvláštního, zneklidňujícího. Může to být dávnými událostmi, které jsou již skoro zapomenuty. Vydejte se na místa pravěkých svatyň pohanských bohů, na místa spojená s počátky křesťanstv... více


TemplářiTempláři2009, B. Frale

Archivářka Tajných vatikánských archivů Barbara Fraleová na základě vlastních objevů nově vykládá historii templářského řádu a zvláště okolnosti jejich procesu. Dokument známý také jako Chinonský svitek, který ležel po 7... více


Řád templářůŘád templářů2007, M. Hopkins

Historické souvislosti a mystické vazby. Během celých dvou set let své existence byl mocný řád rytířů Templu obestřen tajemstvím. Nejasný byl jeho vznik i skutečný smysl existence řádu těchto středověkých mnichů-bojovní... více


Templáři. Fakta a mýtyTempláři. Fakta a mýty2011, M. Haag

Stručný, ale informativní přehled prochází mnoha staletími: informuje, co o Šalomounově chrámu říká Bible, pak se vydává do římských, islámských a křižáckých dob. Další život templářství se točí okolo svobodného zednářst... více


Strážkyně grálu / Pravda o Marii MagdaléněStrážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně2007, L. Gardner

Sionské převorství odhaluje pravdu o mystickém řádu templářů a podzemním hnutí, které chránilo posvátný rod mesiánských potomků. Magdalénino evangelium obsahuje tajné záznamy, které odkrývají její postavení mezi apoštoly... více


Mysterium templářůMysterium templářů2006, L. Charpentier

Mezi Seinou a Aubou se rozkládá zalesněný masiv, ktrý má nezvyklé jméno Orient. Ohraničují ho stavby mající znaky stejných stavebních hutí. Na tomto místě vznikl na začátku 12. století slavný, záhadný a hrdý řád templářs... více


TemplářiTempláři2010, P. P. Read

Autor na základě bohatě podložených historických skutečnostech dokládá ryze praktický důvod vzniku templářů, svého druhu prvních mezinárodních ozbrojených sil. Tento rytířský řád vznikl na obranu křesťanských principů s ... více


1 2 3 4 5 >