symbolika

štítky

41 knih

Pohádková cesta aneb co jsme v dětství netušiliPohádková cesta aneb co jsme v dětství netušili2018, Markéta Vostrá

Pohádka je symbolickou poutí za štěstím, která putujícímu umožňuje mnohé, přes správné rozlišování hodnot, překonání temných míst, nacházení odvahy i lásky. Pohádky i sny hovoří stejnou řečí, jako naše podvědomí. Pohádka... více


Studijní texty k úvodu do literaturyStudijní texty k úvodu do literatury1998, Josef Peterka

Soubor klíčových studií a esejů k studiu literární teorie. více


Kompletní tarotKompletní tarot2009, Juliet Sharman-Burke

Tato klasická kniha – dokonalý úvod starodávnému umění vykládat tarot – je zde upravena a doplněna, aby vedla a inspirovala novou generaci čtenářů. Metoda Juliet Sharman-Burke založená na zkušenosti s dlouholetou výukou,... více
Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibliSymbolika hradeb a bran v hebrejské bibli2010, Věra Veronika Tydlitátová

Monografie se zabývá různými aspekty, zejména však symbolickými, antropologickými a religionistickými, starověkých opevnění a bran na Předním východě, zejména v biblických textech Starého zákona. Tato studie je jedinečná... více


Znak TAUZnak TAU2003, Ján K. Balázs

Kniha podáva vysvetlenie symboliky známeho znaku TAU od používania tohto znaku v starovekom Egypte, cez biblickú a cirkevnú tradíciu až po tradíciu františkánsku. Obsah: TAU ako staroveký egyptský znak a amulet Bi... více


Poselství potravinPoselství potravin2016, Lenka Drgoncová

Přehledně uspořádaná příručka uvádí konkrétní druhy ovoce, zeleniny a jiných potravin a jejich vnitřní (symbolický i ergetický) význam a vliv. V této knize se dozvíte, jaká je symbolika stravy, kterou konzumujete. Co str... více


Gombrich - Tajemství obrazu a jazyk uměníGombrich - Tajemství obrazu a jazyk umění2008, Ernst Hans Gombrich

Kniha Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění vznikla na základě autorova mnohaletého zájmu o otázky spojené se vznikem a interpretací uměleckého díla. Přestože nejde o monografii v přísném slova smyslu, srozumitelně vy... více


Filosofie vůle II – Konečnost a vinaFilosofie vůle II – Konečnost a vina2011, Paul Ricoeur

Jeden ze dvou svazků Ricoeurova raného díla Filosofie vůle, který pojednává o symbolice zla, a to souběžně v semitské a řecké kulturní oblasti. Dílo uvádí čtenáře do fenomenologie a hermeneutiky náboženství.... více


Zkušenost a symbolZkušenost a symbol2015, Eric Voegelin

Podtitul: Texty z let 1960–1977 Výbor z pozdních textů, v nichž se Voegelin silněji než ve svých dřívějších pracích soustředí na individuální zkušenost transcendence a její symbolizaci. Ústředním tématem jsou tedy... více


Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam)Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam)2014, kolektiv autorů

Tento unikátní text, napsaný jedním ze Svobodných zednářů v roce 1924, jasně a přehledně vysvětluje nejen vznik a význam zednářské symboliky, ale spolu s Poselstvím Alfonse Muchy i cesty a cíle Svobodných zednářů. Nechť ... více


Symboly Inků, Mayů a AztékůSymboly Inků, Mayů a Aztéků2004, Heike Owusu

Vyspělé civilizace Střední a Jižní Ameriky se dlouhá tisíciletí vyvíjely mimo vlivy okolního světa a zanechaly po sobě jednu z neosobitělších kultur, která nás dones fascinuje rozsahem svých znalostí i hloubkou mystérií.... více


3