svoboda

štítky

123 knih


Tělo jako prostor anarchistické rezistenceTělo jako prostor anarchistické rezistence2021, Klára Lang

Odkud čerpat naději ve zdevastované cynické současnosti? Jsme v ní sami? Můžeme obstát jen na úkor ostatních? Vzestup politiky identity zakryl v posledních dekádách univerzální aspiraci emancipačních snah. Původní příspě... více


Listina základních práv a svobod. KomentářListina základních práv a svobod. Komentář2021, Michal Bartoň

Komentář vychází z dosavadních ústavněprávních poznatků k problematice lidských práv a základních svobod, jakož i vztahu státu a jednotlivce. V tomto směru akcentuje zejména závěry vyplývající z judikatury Ústavního soud... více


Evropská úmluva o lidských právech. KomentářEvropská úmluva o lidských právech. Komentář2012, Michal Bobek

Dlouho očekávaný úplný komentář k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Komentář je adresován rovněž slovenskému čtenáři. více
... 9