svátosti

štítky

44 knih


Svatební obřadySvatební obřady2007, kolektiv autorů

Římský rituál Nově uspořádaný podle ustanovení Druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II. více


Pečeť daru Ducha Svatého: Teologie svátosti biřmováníPečeť daru Ducha Svatého: Teologie svátosti biřmování2012, Benedikt Tomáš Mohelník

Studie Benedikta Mohelníka OP o svátosti biřmování je publikací jeho doktorské teze v oboru dogmatické teologie. Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v kře... více


Bůh je větší než tvé srdceBůh je větší než tvé srdce2010, Valentino Salvoldi

O svátosti smíření trochu jinak. Inteligentní a přitom čtivé pojednání o svátosti smíření, která mezi ostatními svátostmi lidem činí asi největší problémy. Zkušenosti autorovi daly citlivost na společenský rozměr hříc... více
Liturgika - Úvod do liturgie svátostíLiturgika - Úvod do liturgie svátostí2001, František Kunetka

Mezi důležité typy křesťanské bohoslužby patří svátosti. Tato studie z pera českého teologa nechce pojednávat o svátostech jednotlivě, ale nabízí široce pojatý společný pohled - tedy obecnou teorii liturgie svátostí. Je ... více


Poznaj a ver – SviatostiPoznaj a ver – Sviatosti2002, František Gerčak

Tretia samostatná časť cyklu „Poznaj a ver“, ktorá v obdobnom duchu a skladbe ako predošlé knihy cyklu Poznaj a ver rozoberá sviatosti a sväteniny. Obsahuje aj liturgické okienko, obrázky, tabuľky, schémy a krížovú cestu... více


Počet z víry a výklad víryPočet z víry a výklad víry1953, Huldrych Zwingli

Dva vyznavačské listy curyšského reformátora. Počet z víry Huldrycha Zwingliho Karlu, římskému císaři, účastnícímu se německého sněmu v Augšpurku. Pojďtež ke mně všickni, kteríž pracujete a obtíženi jste, a já vám odp... více


Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katechezeSvatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze2020, Ioannés Chrysostomos

Dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého), jednoho z nejplodnějších církevních otců, nás uvádí do tajemství křtu. Díky zápalu a vytříbenému jazyku autora si můžeme zpřítomnit atmosféru tehdejších... více


Svátost kněžstvíSvátost kněžství2011, Anselm Grün

V sérii knih Svátosti autor živě a přístupně popisuje a vysvětluje vznik, symboliku a smysl svátostí a zamýšlí se nad otázkou, jak můžeme svátosti slavit a jak z nich v našich konkrétních životních situacích můžeme žít a... více


Umění zpovídatUmění zpovídat2010, Józef Augustyn

O svátosti smíření z pohledu různých disciplín. Z polsky vydaného sborníku článků týkajících se různých hledisek a problémů svátosti smíření Józef Augustin vybral ty, které jsou zajímavé i pro české čtenáře. Tak vznik... více


Uzdravení skrze svátostiUzdravení skrze svátosti2007, Michael Marsch

P. Michael Marsch, vzděláním teolog a psychoterapeut se narodil v roce 1931 v Německu. Vyrůstal jako evangelický křesťan. Po válce, když pracoval v Paříži, konvertoval a vstoupil do dominikánského řádu. Po svých zkušenos... více


O ľudskom teleO ľudskom tele2004, Carlo Maria Martini

Akokoľvek by som sa však chcel pokúsiť vyjadriť niečo o tej syntetickej skutočnosti, akou je ľudské telo, v ktorom a okolo ktorého sa odohráva takmer všetko, ohľadne ktorého boli vyvinuté rôznorodé teórie, stretajú sa ná... více


Jsem dítě BožíJsem dítě Boží2009, neznámý, neuveden

Upomínková knížka formátu 10 x 21 cm obsahuje záznam svátosti křtu, prvního svatého přijímání, svátosti biřmování, svátosti manželství. U každé svátosti je text z Písma svatého k danému tématu, včetně vysvětlení dané svá... více


Svátosti v pohledu českého barokaSvátosti v pohledu českého baroka2009, Václav Wolf

Barokní kultura, která se z Itálie a Španělska rozšířila od konce 16. století do sklonku 18. století po celé Evropě, tedy i v Čechách, nenašla své vyjádření pouze v architektuře, malířství, sochařství a hudbě, ale i v te... více


Studijní texty ze spirituální teologie IX.Studijní texty ze spirituální teologie IX.2012, kolektiv autorů

O Duchu Svatém a svátosti biřmování. Soubor příspěvků českých a zahraničních autorů k tematice Duch Svatý a svátost biřmování zohledňuje jak historii bádání, tak současný stav pastorace. Podnětné jsou texty o praxi te... více


Svátost smířeníSvátost smíření2001, Josef Brtník

Svátost smíření, aneb, Cesta hříšníka, kterému jde Bůh vstříc. Tento sešitek je přípravou dětí na 1. svaté přijímání. Také vhodné jako katechetická pomůcka. více


2