svatá Brigita Švédská, 1303-1373

štítky

2 knih


Svaté patronky EvropySvaté patronky Evropy2000, Petr Piťha

Európa má vďaka Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. šesť patrónov. Prvým sa stal sv. Benedikt, otec rehoľného života na kresťanskom Západe. Od roku 1980 mu robia "spoločnosť" svätí Cyril a Metod, otcovia kresťans... více


Zjavenia sv. Brigity ŠvédskejZjavenia sv. Brigity Švédskej2017, Sv. Brigita Švédská

Po smrti svojho manžela sa Brigita Švédska druhýkrát nevydala a­ rozhodla sa žiť jedine pre Boha. Obrovská dôvera, oddanosť Bohu a­ túžba po večnosti ju čoraz častejšie viedli na kolená, k­ modlitbe a­ meditácii. Práve p... více