sudetští Němci

štítky

138 knih


Konrad Henlein: život a smrtKonrad Henlein: život a smrt2010, Emil Hruška

Nebyl ani příliš vzdělaný, ani příliš schopný, spíše bázlivec, než neohrožený předák Hitlerovy páté kolony v předmnichovském Československu. Proč tedy padla volba právě na Konrada Henleina a on se stal vůdcem sudetských ... více


Sudetští Němci v krizovém roce 1938Sudetští Němci v krizovém roce 19382012, Detlef Brandes

Mnichovská dohoda patří k nejstudovanějším otázkám a problémům československých dějin. Kniha známého německého historika Detlefa Brandese na její prehistorii nahlíží očima obyčejných sudetských Němců. Detailním způsobem ... více


Češi a Němci 1939-1946Češi a Němci 1939-19462008, Johann Wolfgang Brügel

V druhém díle své obsáhlé publikace o vztazích a soužití mezi Čechy a Němci za první republiky a protektorátu v letech 1918–1946 (první díl Češi a Němci 1918–1938 vyšel v Academii 2006) se autor – publicista, historik a ... více
Kupředu leváKupředu levá2008, Václav Jiřík

Historické epištoly z nejzápadnějších Čech. Moderní dějiny zasazené do oblasti dnešního Karlovarského kraje uvádějí čtenáře do víru únorových událostí roku 1948. Doba před a po Únoru, svědectví o tom poskládané z dosud n... více


VyhnáníVyhnání2006, Peter Glotz

Autor, jenž byl jako dítě vyhnán ze Sudet, ukazuje na případě Čech mechanismus vytváření nepřátelství, vznik nacionalismu. Proto nejen líčí špatný konec – běsnění nacistů a následné vyhnání tří milionů Němců – nýbrž i po... více


Nebezpečná hraniceNebezpečná hranice1978, František Frýda

Hraniční čára byla odjakživa místem, kde se odehrávaly příhody plné vzruchu, dobrodružství a romantiky. Na konci třicátých let minulého století se bývalý pašerák Hans Hesse - v důsledku hospodářské krize, rozhodne vrátit... více


Směli jsme zůstatSměli jsme zůstat2015, Jiří Polák

Autorovi této knihy jde o kritickou sebereflexi české strany tam, kde vůči Němcům přetrvává zaujatost, mýty, legendy a polopravdy; o co možná nejobjektivnější pohled na soužití obou národů v minulosti; o střízlivé a věcn... více


„Sudety“ pod hákovým křížem„Sudety“ pod hákovým křížem2002, Václav Kural

Kniha je věnována historii česko-moravsko-slezského pohraničí, speciálně té části Československé republiky, která se po Mnichovské dohodě stala Říšskou župou Sudety. více


Sudetští Němci 1848–1948. Dějiny jednoho nacionalismuSudetští Němci 1848–1948. Dějiny jednoho nacionalismu2014, Piotr Maciej Majewski

Většina prací věnovaných německým obyvatelům českých zemí se soustředí na meziválečné období, na druhou světovou válku a následné nucené vysídlení Němců. Na rozdíl od nich se kniha Piotra Majewského zabývá také kořeny tě... více


"Domů do říše": Konrád Henlein a říšská župa Sudety (1938-1945)"Domů do říše": Konrád Henlein a říšská župa Sudety (1938-1945)2018, Ralf Gebel

Kniha „Domů do říše“ zkoumá vývoj na územích, která byla na podzim 1938 odtržena od Československa a posléze se z nich stala Říšská župa Sudety. Popisuje průběh začleňování území souhrnně nazývaného Sudety do tzv. Velkon... více


Vzdálená Evropa? / Fernes Europa?Vzdálená Evropa? / Fernes Europa?2019, Josef Beránek

Anton Otte působil mnoho let jako školní kaplan a posléze jako kaplan vězeňský. V Čechách je ale tento rodák ze slezské Vidnavy znám spíš jako člověk, který roky usiluje o smíření mezi Čechy a Němci. Říká se, že omluv ji... více


Mata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské službyMata Hari z Chebu: Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby2020, Emil Hruška

Československá zpravodajská služba (2. oddělení hlavního štábu Československé armády) byla ve třicátých letech minulého století pověstná svou vysokou profesionalitou a výkonností. Když se v roce 1933 dostali v sousedním ... více


Klatba Sudet: Dramatické dějiny českého pohraničíKlatba Sudet: Dramatické dějiny českého pohraničí2019, Milan Jenčík

Jaký pocit vyvolá v člověku pohled na zpustlou krajinu našeho pohraničí, na ruiny domů, na zaniklé hřbitovy či torza vesnic? Co bylo a je příčinou tohoto stavu? Co všechno se do dnešních dní uložilo do paměti jednotlivýc... více


Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? 1939-1945Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? 1939-19452011, Martin Veselý

Monografie se věnuje otázkám vlivu a dopadu bombardovací ofenzivy britského a později amerického letectva proti nacistickému Německu na dění v sudetské župě. Přestože k prvnímu vážnému náletu na sudetskou župu došlo až n... více


Sudetoněmecké kapitolySudetoněmecké kapitoly2008, Emil Hruška

Kniha mapuje sudetoněmecké nacionalistické hnutí. Autor se soustředil na problémy, které pokládá za relevantní z hlediska pochopení podstaty tohoto hnutí a provázanosti jeho předválečné a poválečné podoby.... více


4 ...