sudetští Němci

štítky

138 knih


VykořeněníVykořenění2021, Ivo Skopal

Napínavý příběh z blízké budoucnosti odehrávající se o Vánocích v oblasti Sudet. Budou ale svátky šťastné i v době, kdy se vynořující démoni z minulosti setkají s chudobou místního kraje? Přicházejí Vánoce a sníh pokr... více


Německo a Češi - Dějiny jednoho sousedství uprostřed EvropyNěmecko a Češi - Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy1996, Ferdinand Seibt

Studie o prolínání českého a německého živlu v historickém vývoji českých zemí od 10. do 20. století. Nástin, jehož jednotlivé kapitoly mají charakter historických esejů. Zamyšlení nad průniky, střety i tragickými milní... více


Morový rok 1938 - 1. díl - SokolovskoMorový rok 1938 - 1. díl - Sokolovsko2017, Vladimír Bružeňák

Kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Kniha se podrobně zabývá nárůstem česko-německých rozporů v oblasti Sokolovska a Karlovarska ve 30. letech, zejména pak vzrůstem henleinovského hnutí. Hlavní o... více
Včerejší strach: Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? A jaké to bude ...Včerejší strach: Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? A jaké to bude ...2002, Josef Škrábek

Populárně historická práce věnující se česko-německým vztahům z hlediska minulosti, ale i budoucnosti. Autor má všechny předpoklady pro zvládnuté tématiky: osobní prožitky a mimořádnou znalost i přehlížených skutečností.... více


Sága rodu RotwengelůSága rodu Rotwengelů2004, G. Pausewang (pseudonym)

Historický román zabývající se osudy tří generací tohoto rodu od pol. 19. stol až po 40. léta 20. stol. Přirozenou a poutavou formou jsou zde líčeny životní příběhy prostých orlických horalů i původní mírumilovné soužití... více


Příběhy z válečných a poválečných Sudet - Mimoňští rodáci vzpomínajíPříběhy z válečných a poválečných Sudet - Mimoňští rodáci vzpomínají2018, Josef Lehmann

Odsun, vyhnání, transfer či vystěhování nebo vyhoštění zůstávají i dnes označením pro nedobrovolný odchod statisíců německých obyvatel českého a moravského pohraničí po skončení druhé světové války. Z jejich pohledu šlo... více


Perzekuce 1945Perzekuce 19451996, Tomáš Staněk

Podtitul: Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu až srpnu 1945. Studie se v rámci tématu věnuje výhradně projevům revoluční „spravedlnosti“ vůči Němcům a p... více


Dům ve Stecherově uliciDům ve Stecherově ulici2006, Hubert Sigmund

Hlavní hrdina a autor v jedné osobě, Hubert Sigmund, vzpomíná na své dětství, které prožil v Mostě střídavě v péči babičky a dědečka a česko-německých rodičů. Na počátku války bylo malému Hubertovi pět let, snad proto si... více


Jaro odchází na sklonku létaJaro odchází na sklonku léta2014, Jan Vymětal

Tragický příběh erudovaného českého intelektuála s hlubokými německými kořeny v krvi – otec sudetský Němec ze severních Čech, matka zámožná Češka. Hrdina příběhu byl v mládí postižen nacismem, v padesátých letech pak ko... více


Znovuobjevené KrušnohoříZnovuobjevené Krušnohoří2009, Petr Mikšíček

Publikace vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy a je dílem jednoho z autorů projektu Zmizelé Sudety Petra Mikšíčka. Její koncepce je víceméně stejná jako ta, na které vznikly Zmizelé Sudety a kterou ještě předtím aut... více


Cesta k dekretům a odsunu NěmcůCesta k dekretům a odsunu Němců2002, Jan Němeček

Historické události i právní a politické akty, které v létech 1918-1947 ovlivnily vztahy mezi Čechy a sudetskými Němci či byly důsledkem jejich negativního vývoje. Datová příručka. Chronologický přehled. Výmluvná fakt... více


Mnichovská dohoda a osud sudetských NěmcůMnichovská dohoda a osud sudetských Němců2012, kolektiv autorů

Bylo vyhnání Němců z ČSR na programu již v roce 1919? Byla Mnichovská dohoda "zradou Západu", nebo výsledkem české meziválečné politiky? Je na pozvánce k záboru Sudet Německem podepsán také Edvard Beneš? Kouse... více


Komu sluší omluvaKomu sluší omluva1992, kolektiv autorů

Autoři rozebírají na dokumentech z té doby jak probíhal odsun ze Sudet. více


Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínáníSudetoněmecká vzpomínání a zapomínání2002, Eva Hahn

Eseje věnované sebereflexi a kolektivní paměti sudetských Němců, a tomu, jak se v ní odrážejí české dějiny a česko-německé vztahy. více


Očista československého pohraničíOčista československého pohraničí2019, Eagle Glassheim

Oblast Sudet v Československu před 2. světovou válkou obývala početná německy mluvící menšina. Tito lidé tam žili stovky let a různě se mísili s českými obyvateli. Soužití nebylo vždy jednoduché, přesto se obě skupiny pr... více


3 ...