strojírenství

štítky

71 knih


Sága rodiny Škodů 73% Sága rodiny Škodů 2016, Marie Korandová

Továrník Emil Škoda se výrazným písmem zapsal do historie Plzně. Založením velmi úspěšné a dravé strojírenské společnosti ovlivnil život města jako nikdo jiný na několik generací. Velmi zajímavé byly i osudy dalších člen... více


Strojnické tabulky pro SOU 90% Strojnické tabulky pro SOU 1984, Pavel Vávra

Publikace je určena pro střední odborná učiliště i pro ostatní zájemce z praxe. více


Budu inženýr 100% Budu inženýr 2018, Steve Martin

Zajímáš se o nejrůznější stroje? Chceš vědět, jak fungují? Baví tě vymýšlet a konstruovat třeba roboty? Pokud je tvá odpověď ano, přihlas se na Technickou akademii v této knize a objev nejrůznější odvětví inženýrství. Kn... více
Příručka soustružníka 100% Příručka soustružníka 1959, Bohumil Janyš

Tato příručka pobírá hlavní zásady práce universálního soustružníka. Text je doplněn dostatečným počtem obrázků, příkladů a nejnutnějšími tabulkami. Příručka je určena pro všechny soustružníky a poslouží i jako pomůcka p... více


Technologie 100% Technologie 1954, Mirko Grosser

Učební text pro II. ročník odborných učilišť státních pracovních záloh - povolání zámečník pro opravy automobilů a traktorů - a pro základní odborné školy ČSAD. Učební text vychází z praxe a je určen pro praxi. V jednot... více


Mechanika tekutin 100% Mechanika tekutin 1987, Jaromír Noskievič

Učebnice určená posluchačům strojních oborů vysokých škol. Kniha pojednává o základních poznatcích z mechaniky tekutin. více


Metrologie a zavedení soustavy jednotek SI 100% Metrologie a zavedení soustavy jednotek SI 1975, Václav Šindelář

Příručka uvádí praktické případy , jak používat jednotek SI při výpočtech v různých oborech. V příručce je pamatováno statí o metrologii i na výrobce přístrojů a text užitečně doplňují převodní tabulky, které byly vyjma ... více


Automatisace a společnost 0% Automatisace a společnost 1958, Samuel Lilley

Populárně psané pojednání podává přehled metod strojírenské výroby před érou automatizace, vysvětluje vývoj automatizace v různých odvětvích průmyslu, zejména v automobilovém, zamýšlí se nad sociálními důsledky automatiz... více


100 příkladů pokrokového obrábění 0% 100 příkladů pokrokového obrábění 1963, Bohuslav Růžička

100 příkladů pokrokového obrábění / Bohuslav Růžička. Do příručky byly vybrány takové způsoby obrábění, které lze bez velkých nákladů a obtíží zavést do výroby. Popisované příklady se týkají prací při řezání a dělení po... více


Nástrojařství 0% Nástrojařství 1962, Bohumil Dobrovolný

Pomůcka k základnímu školení nástrojařů i poučení pro praxi. Určeno pro dělníky, učně a studenty. Příručka seznamuje s nejrůznějšími pracovními operacemi při výrobě a údržbě nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a zabýv... více


Čtení a kreslení strojnických výkresů 0% Čtení a kreslení strojnických výkresů 1954, Jaromír Bican

Kniha popisuje základy strojnického kreslení se zvláštním zřetelem k výrobním (dílenským) výkresům jednotlivých součástí, skupin i montážních celků, a podává pokyny pro čtení výkresů, podle nichž se vyrábí i montuje. Sez... více


Provozní spolehlivost strojů a agregátů 0% Provozní spolehlivost strojů a agregátů 1981, kolektiv autorů

Publikace se zabývá řešením životnosti a provozní spolehlivosti strojů a agregátů. více


Stachanovské nástroje 0% Stachanovské nástroje 1952, Bohumil Dobrovolný

Příručka pro soustružníky a frézaře. Určeno pracujícím v kovoprůmyslu, technikům i studentům odborných škol jako učebnice nové technologie. Kniha probírá hlavní zásady nových pracovních method při soustružení a frézován... více


Lícovací tabulky ISA 0% Lícovací tabulky ISA 1950, Jaroslav Svoboda

Příručka pro praxi i odborné školy. Obsahuje soustavu lícování platnou od r. 1934 včetně příkladů a tabulek. více


Měření délek ve výrobě 0% Měření délek ve výrobě 1952, Václav Šindelář

Podtitul: Základní délková měřidla, měřicí přístroje, stroje, racionalizace a automatizace měření. Příručka vysvětluje, jak zkoušet vlastnosti vyrobených dílců, odpovídají-li předepsaným hodnotám. Zabývá se měřením vla... více


Práce na revolverovém soustruhu 0% Práce na revolverovém soustruhu 1951, Bohumil Dobrovolný

Práce na revolverovém soustruhu, zvláště se svislou osou revolverové hlavy. Určeno ke školení pracujících i pro studenty odborných škol. Kniha podává nejprve přehled revolverových soustruhů a nožů k obrábění kovů. Hlavn... více


150 let společnosti Škoda ve fotografiích a dokumentech 0% 150 let společnosti Škoda ve fotografiích a dokumentech 2009, Ladislava Nohovcová

Reprezentativní kniha o historii největší české strojírenské společnosti od jejího založení po současnost. Publikace obsahuje unikátní fotografie, ukázky výkresů, korespondence či závodních průkazek v několika historický... více


Vady odlitků ze slitin z neželezných kovů 0% Vady odlitků ze slitin z neželezných kovů 1956, Konstantin Georgijevič Kovvi

V knize se pojednává o příčinách vzniku vad odlitků vyrobených ze slitin neželezných kovů a litých pískových forem, do kokil a pod tlakem, jakož i o opatřeních, jak tyto vady odstranit. Kniha je pomůckou slevačům, jimž ... více


Soustružnické automaty 0% Soustružnické automaty 1952, kolektiv autorů

Podtitul: Volba postupů, výpočet výkonu a konstrukce vaček pro automatické soustruhy. 214 obrázků a četné tabulky. Příručka probírá výrobní pomůcky, způsoby práce automatů, zásady pro jejich hospodárné využití, přípravu... více


Rozměření orýsováním ve strojnické výrobě 0% Rozměření orýsováním ve strojnické výrobě 1949, Bohumil Dobrovolný

Pomůcka pro odborný výcvik rýsovačů v průmyslu. Nejen rýsovači, ale též zámečníci a nástrojaři, ba i jiní pracovníci, kteří přicházejí do styku s orýsovanými částmi strojů, potřebují znalost orýsování ke své práci. Zde ... více


Lidé okřídleného šípu % Lidé okřídleného šípu 1971, Josef Kubín

Fotografická reportáž o národním podniku Škoda v Plzni. Neprodejný výtisk. Josef Kubín s kolektivem spoluautorů zpracoval reportáž o práci, životě a životním prostředí škodováků. Tato publikace je určena jako hrst vzpomí... více


Škodové 0% Škodové 1968, Miloslav Nohejl

Románová kronika Škodové je Nohejlovým vrcholným dílem, jež uzavírá jeho literární kariéru. Popisuje v něm historii tří generací rodu Škodů spjatého s plzeňskými strojírnami. Široce pojaté dílo je pro dnešního čtenáře za... více


Technologičnost konstrukcí strojů 0% Technologičnost konstrukcí strojů 1963, Karel Skibar

Autor vytyčuje v této knize nejprve zásady pro celkovou hospodárnou koncepci stroje, uvádí kritéria pro posuzování hospodárnosti konstrukce a vliv početnosti výroby na volbu technologických metod. Těžištěm knihy je určen... více


Jemné vyvrtávačky vodorovné 0% Jemné vyvrtávačky vodorovné 1962, Miroslav Čuma

První souborná příručka o jemných vyvrtávačkách uvádí základní poznatky o jejich konstrukci, obsluze a údržbě i o práci na nich. Technologie jemného vyvrtávání je doplněna praktickými příklady a popisem pracovních možnos... více


Řezné nástroje s tvrdými kovy 0% Řezné nástroje s tvrdými kovy 1950, Bohumil Dobrovolný

Řezné nástroje s tvrdými kovy - Cesta k vyšší produktivitě strojíren - Příklady stachanovských nástrojů. Příručka pojednává o použití tvrdých kovů v nejdůležitější oblasti, kde se uplatnily, totiž u řezných nástrojů, ur... více


História vývoja a výroby jednostopových motorových vozidiel v meste Považská Bystrica % História vývoja a výroby jednostopových motorových vozidiel v meste Považská Bystrica 2011, Gustav Ulický

Autor viac ako štyridsať rokov pracoval v podniku Považské strojárne a bol v centre tvorby jednostopových motorových vozidiel, na báze ktorých sa vyvíjala neskôr výroba malej poľnohospodárskej techniky. I keď sa nám jeho... více


Kluzná ložiska 0% Kluzná ložiska 1965, Jindřich Vinš

V knize jsou uvedeny zásadní směrnice pro správnou volbu druhu ložiska, pro výpočet kluzných ložisek, jejich konstrukční řešení, volbu maziva a ložiskového materiálu. Kniha obsahuje řadu vyřešených výpočtů ložisek a přík... více


Stroje pro přeměnu energií 0% Stroje pro přeměnu energií 1994, A. Drost

V učebnici jsou popsány hlavní druhy strojů pro přeměnu energií, vysvětleny principy jejich činnosti, příklady základních výpočtů a konstrukční provedení. Učebnice je určena pro všechny zájemce o středoškolské studium te... více


Pokrokové způsoby ostření řezných nástrojů 0% Pokrokové způsoby ostření řezných nástrojů 1968, Miroslav Čuma

Stručný, až strohý způsob výkladu shrnuje nové poznatky a zkušenosti z ostření řezných kovoobráběcích nástrojů, získané jak z firemní zahraniční literatury, tak z československých strojírenských podniků. Usiluje o to, ab... více


Údržba a ostření dřevoobráběcích nástrojů 0% Údržba a ostření dřevoobráběcích nástrojů 1975, Stanislav Prokeš

Příručka pojednává o významu řezných úhlů a řezných podmínek, o brousicím kotouči a o všeobecných podmínkách při ostření. Popisuje různé typy ostřiček, vybavení ostříren, vyvažovaní, rozvádění, pěchování a úpravu pnutí. ... více


Považské strojárne od muničky po ZVL 0% Považské strojárne od muničky po ZVL 2009, Karol Janas

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Strojírenská technologie. Renovace součástí 0% Strojírenská technologie. Renovace součástí 1984, Jaroslav Havlíček

Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 20.1. 1983 jako učebnici pro 2. ročník studijního oboru Provozuschopnost výrobních zařízení. 68 stran, 32 obrázků více


Volba konstrukčních ocelí pro vysoce namáhané stroje 0% Volba konstrukčních ocelí pro vysoce namáhané stroje 1953, František Drastík

Tato příručka podává přehled ocelí, vhodných pro vysoce namáhané strojní součásti. Může být také pomůckou pro volbu nejvhodnější značky oceli ČSN a sovětské. Je přihlíženo hlavně k volbě ocelí nejhospodárnějších, úsporný... více


Navrhování mechanických cechů 0% Navrhování mechanických cechů 1956, Zdeněk Novák

Určeno projektantům zařízení a závodů, pracovníkům v útvaru investiční výstavby a studentům odborných a vysokých škol. Odborná příručka seznamuje v úvodní části s postupem prací při přípravě technologického projektu mec... více


Ohýbání trubek 0% Ohýbání trubek 1966, Antonín Vítek

První kapitoly osvětlují děje probíhající v ohýbané trubce. Zabývají se ohýbáním s trnem i bez trnu, zatepla i zastudena. Popisují i stroje na ohýbání trubek naší i zahraniční výroby i jejich technické parametry. Další k... více


30 rokov ZVL Kysucké Nové Mesto, nositel Radu práce 0% 30 rokov ZVL Kysucké Nové Mesto, nositel Radu práce 1980, Milan Straňan

slovenské strojírenství - ložiska, valivá ložiska, strojírenské podniky , Kysucké Nové Mesto - vznik a vývoj - r.1950-1980 - publikace jubilejní více


Kontrola a měření 0% Kontrola a měření 2009, Leoš Bumbálek

Kontrola a měření ve strojírenství, pro SPŠ strojní. více


Konstrukční cvičení - Části strojů 0% Konstrukční cvičení - Části strojů 1982, Věra Procházková

V učebnici jsou zpracovány obecné vzorové postupy výpočtů a konstrukčních řešení příkladů pro spoje šroubové, kolíkové, a čepové, svěrné a svarové hřídele a jejich uložení a pro hřídelové spojky. Postupy výpočtů jsou vho... více


Přípravky pro obrábění 0% Přípravky pro obrábění 1963, Karel Beutl

Přehled o přípravcích ve strojírenské výrobě a o směrech jejich vývoje. Určeno učňům, studentům, dělníkům i hospodářským pracovníkům ve strojírenské výrobě. Příručka informuje v jednotlivých kapitolách o rozdělení přípr... více


Ultrazvuk ve strojírenství 0% Ultrazvuk ve strojírenství 1962, Milan Tatar

Ultrazvuk ve strojírenství / inž. Milan Tatar. Příručka pojednává o nejnovější technologii ultrazvukového obrábění, svařování, čištění povrchů součástí, cínování, pájení, moření a odkujení i o použití ultrazvuku v měři... více