středověk

štítky

582 knih


Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověkDějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk2004, Petr Čornej

Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Počátky novověku Třicetiletá válka Utváření novodobé společnosti více


Jídlo a pití v pravěku a ve středověkuJídlo a pití v pravěku a ve středověku2011, Magdalena Beranová

Od vzniku pračlověka uplynulo několik milionů let, od vzniku zemědělství asi deset tisíc let. Velmi dlouhé období sběračství a lovu na jedné straně a období záměrné výroby potravin na straně druhé mají svá specifika a ro... více


Na hradech, v klášterech, v podhradíNa hradech, v klášterech, v podhradí1999, Dieter Breuers

Netradičně pojaté dějiny evropského středověku od doby vlády Karla Velikého do konce 13. století, v nichž autor zábavným způsobem líčí politické, ekonomické a společenské dění, jehož hrdiny jsou panovníci, rytíři, mniši ... více
Přemyslovci - budování českého státuPřemyslovci - budování českého státu2009, Dušan Třeštík

Dosud nejucelenější pohled na vznik a působení knížecí a královské dynastie Přemyslovců v českých zemích od 9. století po její konec na počátku 14. století včetně historických okolností, které předznamenaly vznik českého... více


Dějiny středověké EvropyDějiny středověké Evropy2004, Václav Drška

„Dějiny středověké Evropy“ mají především posloužit studentům bakalářského stupně historie a příbuzných oborů jako úvodní text do problematiky tak složité a bohaté specializace, jakou dnes evropská medievistika je. Publi... více


RekviemRekviem2011, Robyn Young

Třetí díl historické trilogie z období křížových výprav. Pád Akkonu, pobřežního města, které bylo dobyto ve svatých válkách roku 1099 a roku 1291 ztraceno, se stal pro evropskou křesťanskou historii určitým mezníkem. Pos... více


České země za vlády LucemburkůČeské země za vlády Lucemburků1999, Helena Mandelová

Bohatě ilustrovaná kniha určená především mladším čtenářům se věnuje životu v českých zemích za vlády lucemburského rodu. více


Rozervané královstvíRozervané království2017, James Aitcheson

Další příběh normanského rytíře Tancreda. Příběh začíná na nepokojné hranici Anglie a Walesu, kde Tancred, známý hrdinskými válečnými činy, dostane půdu od svého nového pána Roberta Maleta na oplátku za své služby v b... více


The Art of Kingdom Come: DeliveranceThe Art of Kingdom Come: Deliverance2019, kolektiv autorů

Pronikněte do propracovaného světa úspěšné hry Kingdom Come: Deliverance v knize The Art of Kingdom Come: Deliverance. Kniha přináší exkluzivní pohled do zákulisí vývoje největšího českého herního projektu všech dob. Skr... více


Mistr Eckhart a středověká mystikaMistr Eckhart a středověká mystika2000, Jan Sokol

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodn... více


Děti světlaDěti světla2002, Elizabeth Chadwick

Na jihu Francie sílí počátkem 13. století hnutí katarů. Tehdy se mladý rytíř Raoul z Mont-Vallantu ožení s krásnou Claire. Záhy je rozdělí křížová výprava, vedená nelítosným Montfortem, který vtrhne do Raoulova sídla a C... více


Středověký světStředověký svět2007, M. Linc (pseudonym)

Příručka rad pro mladé autory fantasy, pány jeskyně a další, z pera renomovaného autora přináší mnoho dobrých nápadů i poučení. Čerpá z odborné literatury a předkládá tak soubor popisů míst, kde se může hrdina vyskytnout... více


Izabela: Láskou spútaníIzabela: Láskou spútaní2011, Eva Ava Šranková

Príbeh z prvej polovice pätnásteho storočia sa odohráva vo Francúzsku. Lásku mladučkej šľachtičnej Anny de Moselle a Filipa de Vosges kruto zmarí otec dievčiny. Ten mal so svojou dcérou úplne iné plány a s ich stroskotan... více


Dějiny ByzanceDějiny Byzance1992, Růžena Dostálová

Souhrnná moderní práce podávající obraz dějinného vývoje byzantské říše. Pod vedením Bohumily Zástěrové napsal autorský kolektiv Alexander Avenarius, Růžena Dostálová, Vladimír Fiala, Věra Hrochová, Milan Loos, Oldřic... více


Tělo ve středověké kultuřeTělo ve středověké kultuře2006, Jacques Le Goff

Další z prací proslulého francouzského medievalisty je věnována atraktivnímu tématu těla a tělesnosti v dějinách středověké kultury. Ke spolupráci si Le Goff tentokrát přizval novináře a editora N. Truonga. V centru zájm... více


8 ...