středověk

štítky

582 knih


O středověkuO středověku2021, Bronislaw Geremek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profilPražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil2004, Václav Ledvinka

Sborník příspěvků z 21. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2. října 2002 v Clam-Gallasově p... více


Karel IV. a burgundské: Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnesKarel IV. a burgundské: Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes2017, Václav Žůrek

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Východné Slovensko v dobe veľkomoravskejVýchodné Slovensko v dobe veľkomoravskej1998, Juraj Macák

Historické úvahy z dejín východného Slovenska (9.-11. storočie). Archeológia východoslovenských obcí. více


Zlatý nosorožec: Příběhy o africkém středověkuZlatý nosorožec: Příběhy o africkém středověku2021, François-Xavier Fauvelle

Spojení pojmu středověk se subsaharskou Afrikou zní pro českého čtenáře nezvykle, neboť v češtině zatím mnoho publikací umožňujících seznámit se s bohatstvím tamějších kultur a civilizací v 8.–15. století nemáme. Toto d... více


Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. stoletíTechnické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. století2007, Jiří Hána

Druhý suplement edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách představuje vyčerpávající souhrn poznatků o výrobě mincí ve střední Evropě od pravěku do poloviny 19. století. V úvodu se zabývá charakteristikou jednotlivých... více


Chrám Panny Marie před Týnem v období středověkuChrám Panny Marie před Týnem v období středověku2021, Jana Peroutková

Více než šest století je chrám Matky Boží před Týnem symbolem Starého Města a neodmyslitelnou dominantou Staroměstského náměstí. Jeho nejstarší dějiny jsou spjaty se samotnými počátky české státnosti a s rozvojem Prahy j... více


Uhorsko-poľská kronikaUhorsko-poľská kronika2009, Martin Homza

Monografia približuje slovenskému čitateľovi doslova zabudnutý prameň k starším dejinám Slovenska i strednej Európy, ktorý má závažný význam pri poznávaní a interpretovaní udalostí súvisiacich so vznikom uhorského štátu.... více


Osídlenie Slovenska v neskorom stredovekuOsídlenie Slovenska v neskorom stredoveku2010, Juraj Žudel

Predmetom monografického diela je osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Slovenskom sa rozumie územie Slovenskej republiky v jej terajších štátnych hraniciach. Tie sú výsledkom politického vývinu v 20. storočí. Vývo... více


Je (středověk) doba temna?Je (středověk) doba temna?2021, Ivan Foletti

Středověk je dnes vnímán téměř výhradně jako doba temna a strádání, a obdobně je také umění této doby prezentováno jako úpadkové. Tento pohled je však především výsledkem po staletí se hromadících představ a předsudků, k... více


Stredoveká židovská filozofiaStredoveká židovská filozofia1997, Maurice-Ruben Hayoun

Preklady a alegorické interpretácie sú teda východiskami židovského racionálneho myslenia. Tento fenomén nie je však ani trochu jednoznačný, napokon ani slovo, čo ho označuje. Ak ho chceme zachytiť v celku, musíme akcept... více


Codex Diplomaticus Episcopatus NitriensisCodex Diplomaticus Episcopatus Nitriensis2021, Richard Marsina

Posledné veľké dielo najvýznamnejšieho slovenského historika stredoveku Richarda Marsinu, ktorý spolupracoval s Jozefom Melišom, prináša dobové svedectvá o najstaršej cirkevnej inštitúcii na Slovensku – Nitrianskom bisku... více


... 39