stoicismus

štítky

16 knih


(Bez)mocný osud. Ciceronova interpretácia problematiky osudu v spise De fato(Bez)mocný osud. Ciceronova interpretácia problematiky osudu v spise De fato2013, Peter Fraňo

Autor sa v publikácii zaoberá Ciceronovou interpretáciou náuky o osude v spise De fato. Prostredníctvom kritickej analýzy poukazuje na problematické stránky autorovho postoja k rôznym helenistickým koncepciám osudovosti.... více


2