stát a církev

štítky

102 knih


Spojenci i rivalové: Církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630-1782)Spojenci i rivalové: Církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630-1782)2021, Petr Honč

Původně disertační práce Petra Honče je věnována problematice vztahu církve a státu v Českém království v období 17. a 18. století. Přestože se po bělohorské porážce v Českém království prosadilo katolické náboženské jak... více


Kartouzský vězeňKartouzský vězeň2006, Virginie Marie Turzová

Kartouzský vězeň: Mons. Jan Šrámek - kněz a politik. Monografie významné československé osobnosti - duchovní i politické - mons. Jana Šrámka. Už od útlého mládí se rýsuje jeho zaujetí pro teologická studia, při nichž ... více


Letnice dvacátého stoletíLetnice dvacátého století2012, Jiří Hanuš

Letnice dvacátého století: druhý vatikánský koncil a české země / Stanislav Balík, Jiří Hanuš ve spolupráci s Pavlem Hradilkem a Karlem Rechlíkem. Rozsáhlá monografie věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české... více
Svatá Hedvika SlezskáSvatá Hedvika Slezská2012, Hermann Hoffmann

Svatá Hedvika Slezská (1176-1243). Z němčiny přeložený životopis svaté Hedviky Slezské (1176–1243), tak blízké naší Anežce České, představuje jedinečnou osobnost spojující kulturu několika zemí: Čech, Polska a Německa... více


Jadrné mementoJadrné memento2008, Bernard Pitrun

Životopisný nástin českého provinciála jezuitů Leopolda Škarka SJ (1874–1968). Jedinečný historický dokument k dějinám jezuitského řádu z let 1900–1968. V osobních vzpomínkách zaznívají také důležitá témata z obecnějš... více


Rozšíření jezuitůRozšíření jezuitů2005, James Brodrick

Poutavě zpracované literární dílo předního anglického historika líčí osudy první generace jezuitů. Kromě věcně klidného pohledu na takzvané vládnoucí dvory doby jsou cenné autorovy pasáže o zámořských misionářích (např. ... více


Kříž pod rudou hvězdouKříž pod rudou hvězdou2009, kolektiv autorů

Kniha Kříž pod rudou hvězdou se zabývá problematikou života církví v bývalém Československu za časů komunistické totality. Jejími autory jsou čeští a slovenští historici. Kniha je jedním z výstupů projektu Grantové agent... více


Běda církvi: Bonaventura Bouše burcujícíBěda církvi: Bonaventura Bouše burcující2012, Vojtěch Novotný

Monografie je prvním uceleným představením Zdeňka Bonaventury Bouše OFM (1918–2002), jednoho z nejpozoruhodnějších českých teologů druhé poloviny 20. století. Předkládá Boušův zevrubný životopis, jehož prizmatem jsou nah... více


Historie Křesťanského společenství Praha /II/ - Léta růstuHistorie Křesťanského společenství Praha /II/ - Léta růstu2009, Dan Drápal

Druhý díl pamětí bývalého vikáře ČCE Praha-Holešovice (a pozdějšího zakladatele KS Praha), který tentokrát popisuje léta 1982–1988. Dává nahlédnout do zákulisí rostoucího a měnícího se sboru a také do pozadí krizí, jimiž... více


Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. stoletíNástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století2013, Pavel Marek

Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860-1992 / Kniha je prvním pokusem o ucelený pohled na pravoslavnou komunitu na území českých zemí, Slovenska a Podkarpatské ... více


Mezi křížem a národemMezi křížem a národem2006, Jaroslav Šebek

Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu / Kniha Mezi křížem a národem je první českou monografií, která shrnuje dějiny sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Českoslo... více


Primasové katolické církve: Země střední Evropy v čase komunismuPrimasové katolické církve: Země střední Evropy v čase komunismu2010, Jiří Hanuš

Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého stole... více


Jsem v dlani BožíJsem v dlani Boží2013, Vojtěcha Hasmandová

Dopisy z vězení Matky Vojtěchy Hasmandové SCB (z období 1952 - 1960). Po likvidaci mužských řádů a kongregací v roce 1950, bylo v církvi jasné, že budou postiženy i řeholní sestry. Proti sestrám, hlavně představeným, ... více


Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-19492009, Radim Cigánek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stát a církev v České republiceStát a církev v České republice2002, Jiří Rajmund Tretera

Vztah mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi je předmětem zvláštní právní úpravy. Ta je nutná již z toho důvodu že církve a náboženské společnosti se svou podstatou i posláním značně liší od jiných společensk... více


5