starověké civilizace

štítky

115 knih


Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého IzraeleArcheologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele2019, Filip Čapek

Kniha popisuje vznik starověkého Izraele ze tří hlav­ních úhlů pohledu, respektive zdrojů, které se snaží metodologicky držet v rovnováze a pouštět do roz­hovoru vzhledem k jejich výpovědním možnostem. Prvním je hmotná n... více


Zrození řecké civilizaceZrození řecké civilizace1976, Pavel Oliva

Populárně vědecký výklad zpřístupňuje málo známé i zcela nové poznatky o počátcích historie starověkého Řecka, tzv. archaického období, jež mají základní význam pro pochopení charakteru řecké civilizace. Pojednává o preh... více


EtruskovéEtruskové2005, Graeme Barker

Dávno zmizelý národ vynikající pozoruhodnou úrovní kultury, jehož dějiny jsou spojeny s životem na Apeninském poloostrově v 8.–4. století před naším letopočtem. Etruskům se stal osudným vznik římského impéria. Římané je ... více
Zaniknuté civilizácieZaniknuté civilizácie1980, Alexandr Michajlovič Kondratov

O hľadaní kolísky najstaršej civilizácie, o vykopávkach, objavoch, o senzáciách aj záhadách minulosti ľudstva. více


SumeriSumeri1983, Helmut Uhlig

Svet pozná Gilgameša už vyše sto rokov. Ale ani jedna postava svetovej literatúry sa nemenila, neprehodnocovala a nerozširovala tak ako on. Gilgameš sa stával - z historického pohľadu - starším, a tým v úlohe hrdinu čora... více


Egypt: symbolismus a archeologieEgypt: symbolismus a archeologie2009, Juan Martín Carpio

Mystérium Egypta žije a potvrzuje starodávné rčení, že ´vše se bojí času, ale čas se bojí pyramid´. Záhadný úsměv na rtech sfingy mluví o věcech, o nichž nepíše žádná kniha, neboť je ve shonu 21. století zapomínáme hleda... více


Zrození státu: Prvotní civilizace Starého světaZrození státu: Prvotní civilizace Starého světa2011, Petr Charvát

Autor, vlastní odborností klínopisec a archeolog, předkládá v práci souhrn současných poznatků o hospodářských, společensko-politických a duchovních proměnách, které vedly ve výše uvedených oblastech ke vzniku prvních st... více


Když hvězdy byly ještě bohyKdyž hvězdy byly ještě bohy1980, Rudolf Drössler

Ve své knize provází německý autor čtenáře mytologií starověké Metopotámie, Egypta, Řecka, Říma, Ameriky a Oceánie se smyslem pro zvláštní poezii těchto mýtů, bájí, pohádek i s přísným zaujetím pro vědu a pravdu.... více


Etruskové: jiní než všechny ostatní národyEtruskové: jiní než všechny ostatní národy2003, Jan Bouzek

Publikace z pera předního českého klasického archeologa. Velkou pozornost věnuje zvláštnostem a vývoji etruského umění, obsahuje rovněž kapitolu věnovanou vztahům etruského etnika ke střední Evropě a českým zemím. Přehl... více


Tajná historie Anunnaků 2- Skutečný původ lidstvaTajná historie Anunnaků 2- Skutečný původ lidstva2019, Michael Tellinger

V této bohatě rešeršované a nesmírně podnětné knize, II.dílu Tajné historie Anunnaků: otroci bohů, se poučíte o historii lidstva, jak ji skutečně neznáte. Tellingerův průvodce světovými náboženstvími, včetně důkladného r... více


Řím: 753 př. n. l. až 476 n. l.Řím: 753 př. n. l. až 476 n. l.2001, Robert Jean-Noël

Stručnost a přehlednost jsou hlavními výhodami dílka, které je spíše určeno začátečníkům nežli čtenářům s hlubší znalostí antických dějin. Dočteme se o dějinách, politice, hospodářství, kultuře, náboženství, literatuře, ... více


Společnost a kultura starověké MezopotámieSpolečnost a kultura starověké Mezopotámie1963, Josef Klíma

Na podkladě především klínopisných pramenů sumersko-akkadských, archeologického bádání, všestranné literatury, sleduje autor v hlavních rysech vývoj hospodářskospolečenských vztahů a kulturních projevů ve starověké Mezop... více


Římský člověk a jeho světŘímský člověk a jeho svět2014, Andrea Giardina

Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, struk... více


Svět starého ŘeckaSvět starého Řecka1995, John Boardman

Autoři se v tomto kulturním atlase snažili "zmapovat" jednu z nejstarších civilizací světa a přitažlivým způsobem ji přiblížit modernímu čtenáři. Seznamují nás s řeckou historií a kulturou, s řeckým uměním, lék... více


Encyklopédia archeológieEncyklopédia archeológie1986, kolektiv autorů

Archeológia, ktorá skúma najstaršie dejiny ľudstva na základe hmotných prameňov, dosiahla v poslednom období na celom svete veľké úspechy. Na základe jej výsledkov si možno vytvoriť predstavu o živote v dávnej minulosti.... více


5