starověké civilizace

štítky

115 knih


EtruskovéEtruskové1975, Werner Keller

Zdá se, že se historie spikla, aby vymazala památku na vysokou civilizaci, která vynikala ve výtvarném umění, zanechala vynikající díla vodního stavitelství, naučila Římany číst a psát, vytvořila první republikánské zříz... více


Starověké civilizaceStarověké civilizace2010, Fabio Bourbon

Tato kniha nabízí podrobný popis nejdůležitějších světových archeologických nalezišť a hlavních středisek rozvoje starověkých civilizací od Evropy přes Afriku, Asii až po Ameriku a Oceánii. Čtivý text seznamuje čtenáře n... více


Lid obou zemíLid obou zemí2009, Barbara Mertz

Světoznámá egyptoložka Barbara Mertz (píšící také pod pseudonymem Elizabeth Peters) v této výpravné publikaci nabízí čtenářům cestu časem o tisíce let nazpět, aby se mohli pohroužit do každodenního života obyvatel staréh... více
Starověké civilizace - školní encyklopedieStarověké civilizace - školní encyklopedie1998, Jane Chisholm

Kniha podrobne popisuje najstaršie kultúry a civilizácie sveta, počnúc ranným poľnohospodárstvom na Blízkom východe. Je zameraná hlavne na Mezopotámiu, Egypt, staroveké Grécko a Rímsku ríšu. V krátkosti prezentuje aj naj... více


Příběh civilizace - Vzestup a pád stavitelů pyramidPříběh civilizace - Vzestup a pád stavitelů pyramid2016, Miroslav Bárta

Mezinárodně uznávaný egyptolog a archeolog Miroslav Bárta se ve své nové knize zabývá mechanismy, které měly a mají zásadní vliv na vývoj komplexních civilizací. Za pomoci mnoha společenských, přírodních i technických vě... více


Schody ke hvězdámSchody ke hvězdám2004, Anthony Francis Aveni

Astronomie dávných civilizací. Publikace významného astronoma a antropologa se zabývá astronomickými jevy a pohybem nebeských těles tak, jak je viděly a chápaly starověké civilizace. Titul se zabývá svědectvím o alte... více


Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.2001, Jan Assmann

Autor, profesor egyptologie na heidelberské univerzitě, se v této práci snaží o širší syntézu svých zkoumání k tématu paměti jakožto konstitutivní složky kulturní identity. Otázku forem kulturní paměti, její organizace a... více


FoiničanéFoiničané1975, Sabatino Moscati

Sabatino Moscati, vynikající badatel v oblasti starověkých kultur, profesor na univerzitě v Římě, seznamuje čtenáře s nejnovějšími výzkumy foinické civilizace (z nichž některé sám vedl), konfrontuje je se staršími nálezy... více


Helada králůHelada králů1972, Anna Świderková

Literární zpracování neprávem opomíjené helénistické epochy zachycuje jak politické, tak i sociální, náboženské a kulturní dějiny doby, která hluboce ovlivnila vývoj starověké společnosti. Vyprávění, bohatě využívající s... více


MayovéMayové1977, Sylvanus Griswold Morley

Morleyho Mayové jsou základním, dnes již klasickým dílem o jedné z nejvyspělejších předkolumbovských civilizací Nového světa. Jsou výsledkem autorova celoživotního badatelského úsilí, náročných terénních archeologických ... více


Mayové - Poklady starobylých civilizacíMayové - Poklady starobylých civilizací2006, Davide Domenici

První svazek série Poklady starobylých civilizací je věnován Olmékům a Mayům, dvěma význačným mezoamerickým předkolumbovským kulturám, které se rozvinuly v oblasti tropického pralesa, v "zeleném srdci" jihových... více


Sláva a pád starých MayůSláva a pád starých Mayů1971, J. Eric S. Thompson

Vynikající archeolog a etnolog nastiňuje vývoj mayské civilizace v plné šíři jejího uplatnění, pokud to dovolují zpracované objevy. V samostatných kapitolách se zabývá myšlením Mayů, jejich duchovními a uměleckými výtvor... více


EtruskovéEtruskové2002, Friedhelm Prayon

Etruskové: Historie – Náboženství – Umění. Kdo byli Etruskové, kteří od 8. století př. Kr. ovládali velké části Itálie, provozovali rozsáhlý dálkový obchod, podíleli se na civilizaci raného Říma, aby nakonec podlehli... více


Sláva a pád starého ÍránuSláva a pád starého Íránu1977, Otakar Klíma

V populárně vědecké knížce zachycuje přední český orientalista historii Íránu od příchodu árijských kmenů do zániku sásánovské dynastie v r. 651. Přibližuje vznik a počátky íránských států, velké osobnosti íránských ději... více


Dějiny MezopotámieDějiny Mezopotámie1998, Lukáš Pecha

Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy archeologických a primárních písemných pramenů. Text je systematicky uspořádán podle hist... více


3