staroslověnská literatura

štítky

4 knih


ProglasProglas2004, Viliam Turčány

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sázava - Památník staroslověnské kultury v ČecháchSázava - Památník staroslověnské kultury v Čechách1988, Květa Reichertová

Publikace podává na základě historických, literárněhistorických, filologických a uměleckohistorických rozborů dochovaných památek i nejnovějších výsledků dlouholetého archeologického výzkumu sázavského kláštera barvitý o... více


Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzyČeská redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy2006, Miroslav Vepřek

Církevněslovanské písemnictví tvoří podstatnou část nejstarší české kulturní historie. I když celkový objem zachovaných literárních památek z tohoto období představuje dnes pouze špičku ledovce, je možno nejen v nástinu,... více
Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)2017, Josef Bartoň

Publikace je zamýšlena jako jednoduché základní uvedení do staroslověnského jazyka, určené promárně pro studenty teologie a jiné zájemce neslavisty. Cvičný materiál je založen především na biblických textech. Připojená č... více