soudnictví

štítky

42 knih

Právo pro politologyPrávo pro politology2010, Jaroslav Grinc

Oblast právní vědy je nesmírně obsáhlá a složitá, teoreticky i prakticky velmi náročná, a nelze ji proto postihnout v celé její šíři v jediné knize. Vždyť jen bibliografie dosahuje nesmírných rozměrů. Publikace definuje ... více


Organizace soudnictví a právní službyOrganizace soudnictví a právní služby2006, Ilona Schelleová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kniha černá nebo smolná královského svobodného města Rokycan z let 1573-1630Kniha černá nebo smolná královského svobodného města Rokycan z let 1573-1630Jan Pohl

Knižní vydání soudních zápisů o zločinech spáchaných v uvedeném období v Rokycanech a okolí (včetně záznamů o procesech s osobami obžalovanými z čarodějnictví). více
Dicta et regulae IURIS aneb právnické mudrosloví latinskéDicta et regulae IURIS aneb právnické mudrosloví latinské1990, Jaromír Kincl

Právnické termíny, definice, výroky, rčení, pořekadla, množství soudních poznatků a myšlenek, právních obratů - latinská terminologie, která od dob římského práva přes středověk našla své uplatnění i v současnosti.... více


Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů.Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů.2016, Michal Králík

První svazek trojdílného praktického komentáře k civilně-procesním předpisům. Komentována jsou ustanovení občanského soudního řádu od § 1 do § 205l, tj. obecná pravidla civilního procesu, sporné řízení a řízení podle čá... více


Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivěJak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě2013, Jana Ondřejková

Kolektivní monografie téměř dvaceti autorů nabízí různé pohledy na soudce jako rozhodovatele právních sporů i politického aktéra, a to jak na národní, tak i na mezinárodní či evropské úrovni, na metody a limity soudcovsk... více


Civilní proces a organizace soudnictvíCivilní proces a organizace soudnictví2004, Jaruška Stavinohová

Dlouho očekávané aktualizované vydání právnické učebnice (dříve: Občanské právo procesní) je výsledkem spolupráce odborníků z brněnské a olomoucké právnické fakulty. více


Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemíchÚstavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích1999, Vojtěch Šimíček

Kniha je věnována ústavnímu soudnictví v Maďarsku, Polsku, Estonsku a Slovinsku, a to jak z hlediska právního vymezení ústavních soudů, tak rovněž s ohledem na srovnání jednotlivých typů řízení a vybrané judikatury. ... více


Správní soudnictvíSprávní soudnictví2004, Ilona Schelleová

Publikace obsahuje mimo jiné i vývoj správního soudnictví, principy současné právní úpravy, pravomoce soudů aj. více


Organizace justice a právní službyOrganizace justice a právní služby2008, kolektiv autorů

Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají nejen studenti, ale i odborníci z právní praxe. Z oblasti právní služby se podrobně věnuje samoz... více


Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-14572000, František Hoffmann

Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích. více


SpravedlnostSpravedlnost1917, J. Maria (pseudonym)

Román z prostředí justice. více


Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČRPrávo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČR2010, Ondrej Hamuľák

Ústavnímu soudu ČR se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství ČR v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, na kontury české ústavnosti a na posu... více


Soudy a soudci ve ŠvýcarskuSoudy a soudci ve Švýcarsku2007, Joseph Franciscus Vedlich

Publikace představuje soudní soustavy švýcarských frankofonních a dvojjazyčných kantonů (Bern, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud, Ženeva) a klíčovou instituci švýcarského federálního soudnictví - Federální soud, je... více


Beda odsúdeným: Ako sa za feudalizmu súdilo na SlovenskuBeda odsúdeným: Ako sa za feudalizmu súdilo na Slovensku1974, Ján Holák

Publikácia predstavuje ucelený obraz stredovekého vysluhovania spravodlivosti – feudálne súdnictvo na území dnešného Slovenska v jeho nahote, umožňuje porovnať ho so sociálnym a právnym pokrokom súčasnosti. Na podklade a... více


2