sochařství

štítky

117 knih


Vetřelci a volavkyVetřelci a volavky2013, Tomáš Pospiszyl

Kniha se zabývá širokým fenoménem sochařství ve veřejném prostoru (jindy nazývaném monumentální umění) v Československu v období normalizace s mírným přesahem až do roku 1992. Téma do sebe pojímá nejen solitérní pomníky ... více


Mistr Týnské kalvárieMistr Týnské kalvárie2004, Milena Bartlová

Kniha je věnována jedné z nejvýraznějších osobností českého středověkého umění. Sochař, jehož skutečné jméno neznáme a kterého nazýváme Mistr Týnské kalvárie, působil v neklidné době husitských válek. Autorka zasazuje Mi... více


SochařstvíSochařství2004, Carmela Thiele

Publikace německé novinářky Carmely Thiele seznamuje čtenáře s proměnami vnímání a pojetí sochy od jejích počátků až po současnost v kontextu společensko-historického vývoje. Autorka se soustředí zejména na evropský regi... více
Karlův mostKarlův most2007, Jakub Malina

Autor seznamuje čtenáře s dějinami této gotické památky. Kniha může sloužit jako průvodce při procházce po Karlově mostě. Popisuje věže na obou stranách mostu, jejich výzdobu, zajímavosti a pohnuté osudy. Výzdoba památek... více


Max ErnstMax Ernst1993, Eva Petrová

Úvodní text Pera Gimferrera a studii Evy Petrové, věnovanou inspiračním zdrojům a životnímu osudu Maxe Ernsta, provází 184 vesměs barevných reprodukcí. Části – Pere Gimferrer: Max Ernst neboli rozplývání identity E... více


1000 geniálních soch1000 geniálních soch2009, Sarah Costello

Publikace představuje panoramatický pohled na sochařská díla západoevropského umění od antiky po současnost. Jednotlivé kapitoly v chronologickém uspořádání vždy stručně charakterizují dobu vzniku díla (antika, středově... více


Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera.Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera.2006, Marie Bohuňovská

Autorka představuje životní příběh sochaře Jaroslava Šlezingera (1911- 1955), který byl válečným sirotkem 1.světové války, přežil útrapy koncentračního tábora, v 50. letech se stal jednou z obětí jihlavského politického ... více


Loupež Mony LisyLoupež Mony Lisy1980, Winfried Löschburg

Z dlouhé řady krádeží uměleckých děl, k nimž došlo zejména v posledních letech, popisuje autor ty případy, kdy byla ukradená díla většinou za podivných okolností opět nalezena. Upozorňuje na nebezpečí, které rozmáhající ... více


Příběhy obrazů a sochPříběhy obrazů a soch2018, Štěpánka Sekaninová

Vydejte se do světa prozkoumat tajemství známých obrazů i soch. Chcete blíže poznat záhadnou krásku Mona Lisu, urostlého Davida, obrovského Buddhu, vysokánského Ježíše Krista, Malou mořskou vílu nebo se pokochat září ro... více


O malbě. O sošeO malbě. O soše1947, Leon Battista Alberti

Vydáno v Žikešův špalíček o umění. Řada A, Výtvarné umění. Ve třech knihách O MALBĚ vykládá o malířské perspektivě, o systematice malby, obrysu, kompozici, koloritu, světle a stínu. o plastickém jevu na obrazech. o mal... více


Erotikon sochaře Zdeňka MacháčkaErotikon sochaře Zdeňka Macháčka2008, Jaroslav Malina

Lidská sexualita, erotika a láska prolínají celým sochařským dílem Zdeňka Macháčka. Jeho příklon ke zmíněnému tématu se ještě prohloubil, když byl v roce 1996 vyzván k výtvarné účasti na projektu třísvazkové knihy a výst... více


Záznamy z let padesátých a šedesátýchZáznamy z let padesátých a šedesátých2002, Jan Koblasa

Sochař a jeho záznamy nejenom o sochařství a umění. Doplněno fotografiemi v textu více


Tiše se přemisťovatiTiše se přemisťovati1989, Vladimír Preclík

Cyklus úvah, povídek a črt českého sochaře z jeho cest po východních Čechách. Všímá si památek, známých i zapadlých objektů. Jde o nostalgický sochařský místopis autorova rodiště (východní Čechy).... více


K teorii plastičnostiK teorii plastičnosti2004, Petr Rezek

V roce 1982 vydal Petr Rezek v Jazzové sekci knihu Tělo, věc a skutečnost v současném umění, v níž předložil přednášky a studie z let 1976–1981. Zachycují, jak píše v předmluvě, jeho osobní vztah k umění – v autorově pří... více


Klasické řecké sochařstvíKlasické řecké sochařství1952, Jiří Frel

Umělecko historická práce navazující na knihu "Počátky řeckého sochařství" téhož autora, hodnotí sochařské památky zvl. Perikleových Athén za rozkvětu otrokářské demokracie v 5. stol. před n. l. Při hodnocení u... více


2 ...