služby v církvi

štítky

49 knih


Apoštolská službaApoštolská služba2004, Ulf Ekman

Existujú apoštoli ešte aj dnes? Ako sa dajú vybudovať silné cirkevné zbory, ktoré budú niesť trvalé ovocie? Čím sa apoštol odlišuje od ostatných darov služobnosti? Jedným z predpokladov pre rapídny cirkevný rast je poroz... více


Úspěšné vůdcovstvíÚspěšné vůdcovství2003, Tom Marshall

Je to opravdu (ne)možné? / Na základě biblického poznání i dlouholetých zkušeností s vedením ukazuje Tom Marshall čtenářům na nezbytnost novozákonního vůdcovství. Tato kniha může být poradcem pro toho, kdo se učí vést li... více


Plná moc duchovních darůPlná moc duchovních darů2010, Alan Vincent

uvolněná skrze tebe pro požehnání světa - Škola Slova Graz 2008 / Duch svatý přichází, aby nás naplnil a aby rozdělil dary. S tím církvi, Kristovu tělu, umožňuje správné působení. Církev je podobná tělu, které má mnoho r... více
Církev, kterou buduje JežíšCírkev, kterou buduje Ježíš2008, Alan Vincent

Škola Slova Graz 2007 / Petr na základě zjevení prohlásil, že Ježíš je Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, že on sám bude stavět svoji církev, před kterou brány pekla neobstojí. V těchto dnech, kdy je na zemi zvýšená ja... více


Základní průvodce službou uzdravováníZákladní průvodce službou uzdravování2013, Bill Johnson

Vystrojení všech křesťanů k modlitbám za nemocné / Autoři - pastoři a autoři bestsellerů - se poprvé spojili za účelem vyzbrojit všechny křesťany ke službě uzdravování. Johnson a Clark sdílejí inspirující a vzrušující... více


Zasadený v dome HospodinovomZasadený v dome Hospodinovom1996, Mark Zechin

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Malá cesta uzdraveníMalá cesta uzdravení2014, Pauline Edwards

Kniha obsahuje nejen řadu svědectví o tom, jak Bůh uzdravuje prostřednictvím modlitby věřících, ale přináší i jednoduchý návod, jak přistoupit k modlitbě za uzdravení vzpomínek. Jedná se o „malou cestu uzdravení“, jíž se... více


Poslání laikůPoslání laiků2003, Karol Józef Wojtyła

Těžiště knížky vydané při příležitosti Plenárního sněmu katolické církve u nás tvoří texty Sv. Otce Jana Pavla II. vztahující se ke světovému kongresu katolických laiků konaném v Římě 25.–30. 11. 2000. Poselství Sv. Otce... více


Kostelník - Praktická příručkaKostelník - Praktická příručka2010, kolektiv autorů

Služba kostelníka je posvátná, neboť on je strážcem a správcem svatého místa, Božího domu. Aby mohli kostelníci konat svou službu dobře, vznikla na přání mnohých tato příručka pojednávající o celé škále kostelnických čin... více


Jáhni a myJáhni a my2005, Jiří Kaňa

Dosavadní praxe zavádění trvalého jáhenství v naší církvi byla a je poznamenána nejistotou, kdo vlastně jáhen je, a to jak v oblasti formační, tak v intelektuální přípravě. Předkládaná publikace má čtenáře hlouběji sezná... více


Poslání a milostPoslání a milost2011, Karl Rahner

Příspěvky k pastorální teologii. Knihu Poslání a milost koncipoval Karl Rahner jako výběr svých dvaceti čtyř nejvýznamnějších statí z pastorální teologie. Hloubka, neotřelost a živá moudrost v odpovědích na nezměrné t... více


Laik a jeho posláníLaik a jeho poslání2011, Pavel Ambros

Mučednictví - svědectví. Každý člověk je povolán Bohem ke zralé lásce, nikoho nevyjímaje, a to cestou individuálního následování. Studie Laik a jeho poslání. Mučednictví - svědectví odpovídá na otázky, jak žít povolan... více


Služba představených v církviSlužba představených v církvi2009, Michelina Tenace

Pojednání o svěřené moudrosti. Jak moudře řídit svěřené dílo a jaká je vlastně služba představených? Církevní otcové v ní dokonce spatřovali podobnost s mučednictvím! Michelina Tenace nás předkládaným titulem vede k j... více


Dynamický prvek v církviDynamický prvek v církvi2007, Karl Rahner

Dynamickým prvkem Karl Rahner rozumí svobodu v protikladech, které nepotlačujeme, ale učíme se v nich číst hlubší významy. Místo toho, posteskne si německý myslitel, abychom jednali osobně, vyhraněně a na základě zakouše... více


Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?2007, Karl Rahner

Provokativní intuice německého myslitele, klasika vyhraněných slov, nás přivádějí k zakladateli jezuitů. Literární ich-forma je doprovázena kolekcí grafik Jana Jemelky. Přeložil Leo Hipsch. více


2