Slovensko a Slováci

štítky

87 knih

Osmičky v našich dejináchOsmičky v našich dejinách1999, Dušan Čaplovič

V slovenských dejinách sa akosi často viažu historické medzníky, fakty a udalosti k magickému číslu osem. Archeológ a historik Dušan Čaplovič sa rozhodol vybrať niektoré letopočty končiace číslom osem, v ktorých dejinné ... více


Cirkev v dejinách SlovenskaCirkev v dejinách Slovenska1997, Ján Chryzostom Korec

Kniha získala v r. 1996 cenu Spolku slovenských spisovateľov, Literárnu cenu VÚB za rok 1996 a cenu za najpredávanejšiu knihu slovenského autora v roku 1996. Čo znamená cyrilometodská tradícia? Odpoveď nachádzame práve v... více


Slávni Slováci svetaSlávni Slováci sveta2001, Laco Zrubec

Profily významných slovenských rodákov pôsobiacich v zahraničí. Tých, ktorí dosiahli predovšetkým pracovné úspechy a dokázali sa presadiť v tvrdej, často bezohľadnej konkurencii. Boli to vedci, speváci, výtvarníci, polit... více
Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku 1918 - 1938Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku 1918 - 19382011, Štefan Kucík

Monografia podrobne mapuje vývoj slovenského autonomistického hnutia vo vymedzenom období z hľadiska podielu amerických Slovákov na tomto hnutí. více


Ferdinand Ďurčanský a jeho vzťah k Hitlerovmu NemeckuFerdinand Ďurčanský a jeho vzťah k Hitlerovmu Nemecku2011, Milan Stanislav Ďurica

Z úvodu autora: O osobe Ferdinanda Ďurčanského sa v súčasných médiách zjavuje toľko protirečivých, neraz až nezmyselných posudzovaní, že som venoval čas a námahu tomu, aby som opäť prelistoval svoj archív pozostávajúci z... více


Slovenská štátnosť v dejinách a dnesSlovenská štátnosť v dejinách a dnes2012, Milan Stanislav Ďurica

„Z historického hľadiska môžeme tvrdiť, že štátnosť bola – aspoň v našom kultúrnom a politickom prostredí – jedným z najdôležitejších podmieňujúcich faktorov etnogenézy, a teda i z nej vyplývajúcej národnej identity. Pot... více


Etnografia Slovákov v UhorskuEtnografia Slovákov v Uhorsku1997, Ján Čaplovič

Z úvodu knihy: Dielo Etnografia Slovákov v Uhorsku písal Ján Čaplovič v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 19. storočia a dopĺňal ho až do konca života. Takmer 150 rokov odvtedy, čo autor posledný raz položil pero, vychádz... více


Kedy sme vstúpili do dejín?Kedy sme vstúpili do dejín?2006, Milan Stanislav Ďurica

Podtitul: K otázke začiatkov slovenských dejín Slovanské obyvateľstvo od začiatku 9. storočia začalo prijímať kresťanské náboženstvo. Tento integračný proces podmieňoval etnickú diferenciáciu a dosiahol mimoriadnu int... více


Moravskí Slováci a cyrilo-metodovské dedičstvoMoravskí Slováci a cyrilo-metodovské dedičstvo2007, Milan Stanislav Ďurica

Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v spolupráci s vydavateľstvom LÚČ touto edíciou predkladajú záujemcom stručnou, ale vedecky dokumentovanou formou menej známe, kontroverzné, zamlčované a neraz falšované historické té... více


Slováci a Sedembolestná – Kultúrno-historický náčrtSlováci a Sedembolestná – Kultúrno-historický náčrt2008, Milan Stanislav Ďurica

Osobitnú úctu voči panne Márii prejavovali naši dávni predkovia už od prvopočiatkov slovenského národného bytia, ktorého vznik a vývin bol podstatne podmienený práve prijatím kresťanstva. Knižočka vám prináša cenné infor... více


Súčasná slovenská historiografiaSúčasná slovenská historiografia2011, Milan Stanislav Ďurica

Autori ponúkajú pohľad na zmenu prístupu historickej vedy po dosiahnutí slobody v našej spoločnosti. Podávajú pohľad „znútra“ i „zvonka“. Príchod nového štátu na medzinárodnú scénu totiž poskytuje historiografii národa p... více


Osudné dni marca 1939 - Osobné svedectvo účastníka dejovOsudné dni marca 1939 - Osobné svedectvo účastníka dejov2012, Július Stano

z predslovu: "Láskavosťou Ing. Stanislava Stanu a PhDr. Eleny Šebovej dostal som do rúk časť spomienok jeho otca Ing. Júliusa Stanu (1900 – 1971), jedného z hlavných politických osobností zúčastnených na udalostiach... více


Dvadsať rokov Slovenskej republikyDvadsať rokov Slovenskej republiky2012, Milan Stanislav Ďurica

Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky sa autor zamýšľa nad prínosmi i ťažkosťami, ktoré majú dosah na jej občanov. Slovo autora na záver: Múdry si uzná chyby, ktorých sa dopustil, zamyslí sa na... více


Slovenská politika 1938 - 1939 vo svetle Tisovej náuky o štáteSlovenská politika 1938 - 1939 vo svetle Tisovej náuky o štáte2013, Milan Stanislav Ďurica

Hosťovská prednáška na Rýnskej univerzite Friedricha Wilhelma v Bonne pre poslucháčov všetkých fakúlt. V tejto prednáške sa autor pokúsil osvetliť, nezávisle od tradičnej historickej koncepcie a často v protiklade s ... více


Sv. Konštantín a Metod - Dielo a dedičstvo u SlovákovSv. Konštantín a Metod - Dielo a dedičstvo u Slovákov2013, Milan Stanislav Ďurica

Brožúra nám v tomto Jubilejnom roku pomôže byť náležite hrdí na svoju slovenskú národnú identitu a hlásiť sa povedome ku všetkému, čo nám z dedičstva sv. Cyrila a Metoda patrí. Obnovme si historickú pamäť na naše významn... více


4