Slovensko a Slováci

štítky

86 knih

Storočie dlhšie ako sto rokovStoročie dlhšie ako sto rokov2011, Ľubomír Lipták

O dejinách a historiografii. Vydavateľstvo Kalligram sprístupňuje čitateľskej verejnosti výbr z diela Ľubomíra Liptáka, originálnej osobnosti slovenskej historiografie. Tvoria ho najvýznamnejšie vedecké práce, eseje,... více


Čo ukrýval tajomný archív: Štefan Závodník ako ho nepoznámeČo ukrýval tajomný archív: Štefan Závodník ako ho nepoznáme2010, Albín Latko

Veľa ľudí nevedelo a ani nevie, čo naši národovci, akými boli Štefan Závodník, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Hodža a ďalší dvadsiatipiati, ktorých mená sa v tejto knižke dočítate, pre náš slovenský národ ur... více


Dotyky s minulosťouDotyky s minulosťou1988, Milan Varsik

Bohatá obrazová časť s farebnými a čiernobielymi obrázkami, autor pozýva čitateľov na miesta okolo ktorých chodíme často nevšímavo (hľadá príčinu vzniku unikátnej keltskej mince, či stopy po zaniknutej dedine Svätý Duch ... více
Doktrína štátu - Národ orlov alebo národ sluhov?Doktrína štátu - Národ orlov alebo národ sluhov?2012, Milan Krajniak

Slovenská republika vznikla pred dvadsiatimi rokmi bez zadefinovnia základnej štátnej idey. Autor sa na základe historických súvislostí takúto základnú ideu štátu - doktrínu - pokúša pomenovať. Činí tak popísaním dvoch z... více


O pôvode a dejoch Slovákov podľa Václava Hájeka z LibočanO pôvode a dejoch Slovákov podľa Václava Hájeka z Libočan2011, Milan Stanislav Ďurica

Hájekova kniha bola dokončená v roku 1539. Odvtedy až do druhej polovice 18. storočia nielen v českej pôvodine, ale aj v troch nemeckých vydaniach, ktoré pripravil protestant Johann Sandel a vyšli v rokoch 1596, 1697 a 1... více


V slnečnej krajine / Traja kamarátiV slnečnej krajine / Traja kamaráti2003, Kristína Royová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Průvodce po SlovenskuPrůvodce po Slovensku1889, František Sláma

Dobový průvodce po tehdejším uherském Slovensku, které v 80. letech 19. století procestoval a popsal slezský buditel Dr. František Sláma. Obsahuje rovněž mapku, 19 vyobrazení, rozvrh času na výlety, výšky a rejstřík.... více


Národopisné a cestopisné obrazy ze SlovenskaNárodopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska2019, Božena Němcová

Božena Němcová podrobně popisuje Slovensko (a částečně i tehdejší Dolní Uhry), jak ho poznala při svých cestách. V této knize jsou obsaženy všechny texty, které Božena Němcová o Slovensku napsala: 1. Vzpomínky z c... více


Putování po Slovensku I.Putování po Slovensku I.1929, Božena Němcová

První díl cestopisných záznamů Boženy Němcové po Slovensku (Horních, ale i částečně Dolních Uhrách). více


Slovensko v dobách stredovekých pre detiSlovensko v dobách stredovekých pre deti2020, Matúš Kučera

Ktorý kráľ mal dvanásť žien? Aké vzťahy mali Svätopluk s Metodom? Prečo majú mestá v názvoch stredu, štvrtok a sobotu? Z čoho mali uhorskí králi najviac peňazí? Ako to bolo s prvou uhorskou univerzitou? Ktorí panovníci ... více


Z potulek po SlovenskuZ potulek po Slovensku1883, Rudolf Pokorný

Rudolf Pokorný (1853—1887) navázal na cestopisné obrazy, jimiž Božena Němcová budila zájem o Slovensko v kruzích českých. Pokorný navštívil Slovensko po prvé r. 1879 s Ad. Heydukem, potom r. 1880 a po třetí s Ludvíkem Ku... více


Národná identita a jej historický profil v Slovenskej spoločnostiNárodná identita a jej historický profil v Slovenskej spoločnosti2010, Milan Stanislav Ďurica

Problém identity osôb i spoločenských útvarov je jedným z pálčivo aktuálnych problémov našej súčasnosti tak na úrovni filozoficko-sociologických reflexií, ako aj v oblasti historického bádania. My Slováci sme na tomto po... více


Súčasníci o TrianoneSúčasníci o Trianone1996, Ladislav Deák

Súbor súvekých článkov o mierovej konferencii v Paríži v rokoch 1919–1920 (Š. Janšák, M. Hodža, F. Houdek, I. Krno, I. Markovič, Š. Osuský) Zostavil a úvod napísal PhDr. Ladislav Deák, DrSc. více


Včasnostredoveké osídlenie SlovenskaVčasnostredoveké osídlenie Slovenska1998, Dušan Čaplovič

Slovenská archeológia venuje v posledných desaťročiach veľkú pozornosť štúdiu vývoja štruktúry stredovekého osídlenia. Archeologické nálezy a náleziská sú predovšetkým vo včasnostredovekom období rozhodujúce pre hlbšie p... více


Osmičky v našich dejináchOsmičky v našich dejinách1999, Dušan Čaplovič

V slovenských dejinách sa akosi často viažu historické medzníky, fakty a udalosti k magickému číslu osem. Archeológ a historik Dušan Čaplovič sa rozhodol vybrať niektoré letopočty končiace číslom osem, v ktorých dejinné ... více


3