slovenské dějiny

štítky

275 knih


Na začiatku storočia : 1901-1914Na začiatku storočia : 1901-19142004, Dušan Kováč

Prvý zväzok širšie koncipovaného historiografického obrazu, politického, ekonomického, spoločenského a kultúrneho vývinu Slovenska sleduje obdobie do vypuknutia prvej svetovej vojny. více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. - Pod vládou anjouovských kráľovPramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. - Pod vládou anjouovských kráľov2002, Pavel Dvořák

Štvrtý zväzok profilovej edície Pramene obsahuje vyše sto listín z mimoriadne dramatického 14. storočia, keď po vymretí Arpádovcov nastúpili na uhorský trón Anjouovci. Udalosti približujú aj ukážky z dvoch kroník - brasl... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. - Turci v Uhorsku II.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. - Turci v Uhorsku II.2006, Pavel Dvořák

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok r... více
Kroniky stredovekého Slovenska (Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov)Kroniky stredovekého Slovenska (Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov)1995, Július Sopko

Slovenský preklad výberu z latinských kráľovských a nemeckých mestských kroník, ktoré rozprávajú o dejinách Slovenska od pádu Veľkej Moravy do konca stredoveku. Po prvý raz v slovenčine. Reprezentatívne vydanie s farebný... více


Poctivá obec budmerická II. (Starodávna história)Poctivá obec budmerická II. (Starodávna história)1998, Ján Tibenský

Originálne dejiny každodenného života na slovenskej dedine od najstarších čias. Druhý zväzok. Bohato ilustrovaná výpravná kniha určená záujemcom o históriu. Vydané v spolupráci s Obecným úradom Budmerice. Kniha získal... více


Za Boha, vlasť a slobodu!Za Boha, vlasť a slobodu!2009, Peter Kónya

V našich dejinách je mnoho významných osobností, ktoré sa preslávili na poli politiky, umenia, kultúry, cirkvi, literatúry, vedy či v inej oblasti spoločenského života. Dlhý je aj zoznam tých, čo získali slávu ako vojaci... více


Za fasádou jednotyZa fasádou jednoty2014, Martin Štefek

KSČ a SED po roce 1985 Martin Štefek ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985. ... více


Stredoveká dedina na SlovenskuStredoveká dedina na Slovensku1985, Alojz Habovštiak

Dedina bola v stredoveku základnou sídliskovou a hospodárskou formou prevažnej časti obyvateľstva feudálnej spoločnosti. Naprie tomu sa problémom jej vývoja venovalo v minulosti len málo pozornosti. Do popredia záujmu sa... více


Jelšava a Jelšavské panstvo v stredovekuJelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku2010, Monika Skalská

Kniha Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku je bližším pohľadom na vývoj osídlenia a majetkových pomerov jedného úzko vymedzeného územia Gemerskej župy, více


Slovensko: DejinySlovensko: Dejiny1971, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovensko: PrírodaSlovensko: Príroda1972, kolektiv autorů

Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska. Začína sa geológiou — históriou vzniku zemskej kôry, vymedzením a vývinom Západných Karpát, členením a charakteri... více


Žilina - príbehy jedného mestaŽilina - príbehy jedného mesta2014, kolektiv autorů

Kniha bola vydaná k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. Je reprezentatívnou publikáciou o historických aj súčasných podobách mesta. Okrem úvodnej časti o vzniku mesta a záverečnej časti o jeho budúc... více


Kremnica - mesto klenotovKremnica - mesto klenotov2014, Daniel Haas Kianička

I. zväzok - Od počiatkov do polovice 17. storočia Čitateľ na stránkach knihy nájde nielen state venované politickému a hospodárskemu vývoju či vojenským dejinám mesta, ale aj jeho topografii, demografii, etnickej štru... více


Hospodárska politika Slovenského štátuHospodárska politika Slovenského štátu2010, Peter Mičko

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945. Úvodná kapitola vykresľuje pomerne málo známe postavenie slovenského hospodárstva v období existencie druhej Č-SR. Druhá – najrozsiahlejšia kapitola mapuj... více


Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosťTragédia v Černovej a slovenská spoločnosť1997, Roman Holec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


6 ...