slovenské dějiny

štítky

275 knih


Temné kouty XX. století aneb Historická mozaika: události, zákulisí, osudyTemné kouty XX. století aneb Historická mozaika: události, zákulisí, osudy2014, Roman Cílek

Dějiny jsou strhující drama, pokud o nich píše autor literatury faktu, který už mnohokrát prokázal své vypravěčské mistrovství. Je tomu tak i v této jeho nové knize, kde s mnoha pozoruhodnými detaily zobrazuje několik kl... více


Sloveni a SlovenskoSloveni a Slovensko2015, Cyril A. Hromník

Objavná práca historika pôsobiaceho v Južnej Afrike prináša úplne nové pohľady na preddejinné korene Slovákov a priebeh osídlenia stredoeurópskeho priestoru. Autor ťaží z rozsiahleho poznania religionistiky predkresťa... více


Mýty naše slovenskéMýty naše slovenské2005, * antologie

Krásne a často tragické príbehy o hrdinoch, víťazstvách, porážkach a utrpení našich predkov sú súčasťou každodenného života a napriek svojej fiktívnosti reálne pôsobia na správanie ľudí. Naše mýty rovnako ako mýty ostatn... více
Tatársky vpádTatársky vpád2008, Richard Marsina

Výber zo stredovekých kroník, cestopisov a listín so sprievodnými štúdiami odborníkov. Ponúka dobrodružné, no súčasne autentické čítanie o jednej z najväčších tragédií našich predkov v stredoveku. Kniha vychádza pri p... více


Lexikón slovenských dejínLexikón slovenských dejín2006, kolektiv autorů

Lexikón slovenských dejín chce prispieť k rozšíreniu poznatkov o Slovensku. Pozostáva z dvoch častí: chronologický prehľad zachytáva dejiny Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, slovník obsahuje 330 hesiel, ktoré b... více


Dejiny SlovenskaDejiny Slovenska2000, Anton Špiesz

Je to výpoveď renomovaného historika,ktorá je zobrazením svedectva času a v mnohom rozširuje svetlo pravdy. více


Nitrianske kniežatstvoNitrianske kniežatstvo2004, Ján Steinhübel

"Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia." Stredovekí ľudia vnímali a pociťovali svoj kmeň alebo národ predovšetkýmv protiklade s iným kmeňom a ... více


Slovenské dejiny I.Slovenské dejiny I.2008, Matúš Kučera

Prvý diel dejín Slovenska (do roku 1526) popredného slovenského historika. Dielo v úvode prináša pohľad na doterajší stav syntéz o slovenských dejinách a obsahuje kapitoly: Spoločnosť a kultúra starých Slovákov, Prvé pok... více


Slovanstvo a svet budúcnostiSlovanstvo a svet budúcnosti2015, Ľudovít Štúr

Dielo napísal Štúr po nemecky a vydali ho V.I. Lamanskij v roku 1867 a T.D. Florinskij v roku 1909 po rusky pod názvom Slavjanstvo i mir buduščego (Славянство и міръ будущаго.). Po nemecky ho vydal český vedec a pedagóg ... více


Dejiny Uhorska a SlováciDejiny Uhorska a Slováci2012, Ivan Mrva

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdob... více


Slovensko - Země probuzená 1918-1938Slovensko - Země probuzená 1918-19382015, Michal Stehlík

Za jaké situace vstoupily tehdejší Horní Uhry roku 1918 do Československa? Jakou roli a představy měli američtí Slováci? Významnou úlohu pro postavení Slovenska měla bezesporu Slovenská ľudová strana a osobnost Andreje H... více


Slovensko v 20. storočíSlovensko v 20. storočí1968, Ľubomír Lipták

Kniha sa začína na prahu storočia, teda v období nástupu moderných masových politických hnutí na Slovensku a končí sa v súčasnosti politickými zmenami na prelome rokov 1967/68. více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. - Slovensko očami cudzincovPramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. - Slovensko očami cudzincov1999, Pavel Dvořák

Vzácne správy o histórii nášho územia od 6. do 10. storočia, tak ako sa javia v písomnostiach prevažne cudzieho pôvodu. více


Spomienky Heleny KottannerovejSpomienky Heleny Kottannerovej2008, Mária Papsonová

Historický dobrodružný príbeh o krádeži kráľovskej koruny, strastiplnej ceste cez zamrznutý Dunaj z Vyšegrádu do Komárna, o odvážnej kráľovnej Alžbete a korunovácii dvanásťtýždňového Ladislava Pohrobka 15. mája 1440. ... více


Románske kostolyRománske kostoly2009, Štefan Podolinský

Súčasťou edície Kultúrne Krásy Slovenska je aj titul Románske kostoly. Publikácia voľne nadväzuje na predchádzajúce tituly a dopĺňa obraz kultúrnej krajiny Slovenska. Románskym kostolom patrí právom dôležité miesto v kul... více


2 ...