slovenská poezie

štítky

170 knih

Diaľky v násDiaľky v nás1986, Ján Frátrik

Básnický cestopis - autorovo poetické vyznání obdivu ke kulisám světových metropolí v konfrontaci s láskou k rodnému kraji a městu. více


Svedectvo slova: vybrané básneSvedectvo slova: vybrané básne1986, Ján Frátrik

Výbor z autorových básní. více


Uprostred je mlčanieUprostred je mlčanie1993, Igor Hochel

Exilová sbírka básní, vybraných a řazených autorem. Ilustrace Jiří Šlitr. Vysoce raritní vydání ve velmi omezeném nákladu. více
Poézia Jána BottuPoézia Jána Bottu1981, Cyril Kraus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


BásneBásne2008, Gizela Gáfriková

Výbor autorčiných básní. více


MamaMama2010, Anna Gajdošová Škulavíková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


ŽivotŽivot2013, Anna Gajdošová Škulavíková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nemám nič proti realiteNemám nič proti realite2009, Ružena Šípková

Poézia Ruženy Šípkovej je charakterizovaná básnickým majstrovstvom,začierajúcim do jej nevšedného talenu.Zbierka básní presvedčivo dokazuje vzrastajúcu umeleckú hodnotu jej tvorby ,ktorou sa autorka zaraďuje medzi najvýz... více


Na krásnú zahradu Hollého JánaNa krásnú zahradu Hollého Jána1972, Viliam Turčány

Monografia je výkladom o diele a osobnosti Jána Hollého, založeným na rozbore básnického textu. Analýza sa sústreďuje na najdôležitejšie zložky poézie, na jej metrum a rytmus, od ktorých postupuje k slovníku, obraznosti ... více


Ján BuzássyJán Buzássy2008, Ján Gavura

Monografia Jána Gavuru je venovaná básnickemu dielu Jána Buzássyho (1935). Autor sleduje Buzássyho tvorbu od jej počiatkov, predstavuje jeho najdôležitejšie básnické zbierky, ponúka interpretácie a analyzuje centrálne pr... více


Verše vybranéVerše vybrané1954, Ján Smrek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Litánie k slobodeLitánie k slobode2009, Rudolf Dobiáš

Básnická skladba Litánie k slobode, bohato ilustrovanú kresbami Jozefa Vydrnáka. Litánie k slobode boli napísané krátko po nežnej revolúcii. Sú odrazom doby, ale zároveň ju presahujú. Lyrický subjekt sa neutápa v detailo... více


Rozhovory s nocouRozhovory s nocou1970, Dezider Banga

Podobnú poetiku i tematické oblasti ako v zbierke Záružlie a lekno (1967), prezentoval aj v tejto zbierke. více


Za naším blokomZa naším blokom2018, Ľubo Burgr

Piesňové texty Ľuba Burgra sú charakteristické skrytou či priamou iróniou, humoristickým podtónom a sarkazmom. Väčšina má príbeh, často motivovaný konkrétnym zážitkom alebo vypočutým rozhovorom. Sústredí sa na pohnuté st... více


Vyznání a jiné verše slovenských autorekVyznání a jiné verše slovenských autorek1984, * antologie

Básně vydané k Mezinárodnímu dni žen - volné dvojlisty v obálce, s celostránkovými černobílými ilustracemi. více


8