slovenská poezie

štítky

158 knih

Chlapec maľuje dúhuChlapec maľuje dúhu2009, Milan Rúfus

Milan Rúfus bol žijúcim klasikom slovenskej umeleckej spisby. Výber Chlapec maľuje dúhu a iné, ktorý edične pripravila literárna vedkyňa Eva Jenčíková, sa usiluje v rámci daných možností jedného – hoci rozsiahleho – zväz... více


Básnické dieloBásnické dielo2005, P. J. Šafárik (pseudonym)

Pavel Jozef Šafárik (1795 – 1861) si získal meno a uznanie vďaka trom priekopníckym dielam – Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí (1826), Slovanské starožitnosti (1837), Slovanský národopis (1842). Dlhoroč... více


Alef, Bejs... JidAlef, Bejs... Jid2006, Miloš Žiak

Ďalšia časť "duchovnej autobiografie" (po knihe Mrzáci studenej vojny), v ktorej autor zužuje záber na esprit svojich doterajších umeleckých aktivít – rekapituluje lyriku od prvej zbierky Oheň až požiar až po n... více
Faust a margarétyFaust a margaréty1981, Kamil Peteraj

Peterajove básnické cykly Sníčky, Letná košeľa, Soľ nad zlato, Déja vu, V hamletovskom počasí. Vyšlo v rámci edície Kruh milovníkov poézie. více


Dielo IXDielo IX2007, Milan Rúfus

Deviaty zväzok edície Dielo Milana Rúfusa obsahuje štúdiu do knihy M. Martinčeka Vám patrí úcta (1966), predslov a báseň Ľudia v horách (1969), zbierky Kolíska (1972), Hora (1978), Hudba tvarov (1977), Zvieratníček (1994... více


Fialová hudbaFialová hudba2013, Ivan Čičmanec

Ivan Čičmanec sa svojou štvrtou knihou na slovenskom knižnom trhu konečne predstavuje aj ako básnik. Jeho FIALOVÁ HUDBA je podľa jeho slov "básnická zbierka o vnútorných traumách moderného človeka, o erotických túžb... více


AlbumAlbum2006, Oleg Pastier

Popis knihy není zatím k dispozici. více


MožnoMožno2003, Oleg Pastier

Na stránkach tejto knihy nepretržite beží naliehavý, vlásočnicovo úzkostlivý pulz slova "možno". Vytrvalý pulz, v ktorom - kvapku po kvapke - tušíme možnosť vodstva. Neustály balans nad priepasťou mlčania, žive... více


Dom plný neviditeľnýchDom plný neviditeľných2014, Ján Zambor

Dom plný neviditeľných je autorov rodný dom, pustý, ale v jeho vnímaní plný blízkych. Návrat k predkom nadobúda aj podobu reflexie uzlových postáv slovenskej kultúry. více


Päť..., päťPäť..., päť2012, Milan Nemček

Ide o zrelú poéziu zrelého muža, a preto sa v nej motívy prelínajú, tak ako pulzuje život vo svojej mnohorakosti. Z konkrétnych obrazov, farieb a pozitívnych pocitov vytvára kokteily spôsobujúce u senzitívneho čitateľa p... více


K svetlu a nádejiK svetlu a nádeji2015, Andrej Hajduk

K svetlu a nádeji je symbolické označenie teraz už poslednej autorovej básnickej zbierky. Dominujúcou v Hajdukovej tvorbe zostáva viera v Boha a odovzdanie sa do Jeho láskavých rúk. Zbierka básní k 85. výročiu básniko... více


HryzoviskáHryzoviská1985, Juraj Andričík

Zbierka Hryzoviská sa zaraďuje do kontextu súčasnej slovenskej poézie. Životné situácie človeka žijúceho v konkrétnej dobe zobrazuje z rozličných aspektov, v polohách reflexívnych, symbolických i reálnych.... více


Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).2006, Anna Zelenková

Rukopis rozsiahlej štúdie Štefana Krčméryho Možnosti československej prozódie z roku 1935, ktorý sa našiel v súkromnej pozostalosti českého literárneho historika Alberta Pražáka, zahŕňa autorove verzologické štúdie napís... více


Stamodtiaľ a inéStamodtiaľ a iné1969, L. Novomeský (pseudonym)

Darčekové vydanie (viazané v koži, resp. v plátne) legendárnej básnickej zbierky, vytvorenej Lacom Novomeským po rokoch násilného odmlčania. Knihu doplňuje štúdia Stanislava Šmatláka O vernosti sebe, idei a poznaniu p... více


Poézia ŠtúrovcovPoézia Štúrovcov1955, Viktor Kochol

Rozbor poézie štyroch štúrovských básnikov, ktorými sú Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ a Ján Botto. Cieľom knižky nie je iba opísať ich výrazové prostriedky, ale aj dotknúť sa širšej ideovej a umeleckej probl... více


6