šikana

štítky

80 knih

Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovněOdborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně2016, Michal Kolář

Publikace je metodickým textem a je určena frekventantům průlomového kurzu Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně. Absolvování kurzu umožňuje získat skutečným zájemcům ucelenou minimální kvalifikaci ... více


Agrese a agresivita u dětí a mládežeAgrese a agresivita u dětí a mládeže2007, Zdeněk Martínek

Publikace se věnuje problematice šikany, jejím směrům, vývojovým stádiím a typologii agresorů. Nesnažme se v každém šťouchnutí, bouchnutí, špatném slově vidět hned šikanu. Všichni jsme chodili do školy a víme, že i my... více


Stratégia riešenia šikanovania v školáchStratégia riešenia šikanovania v školách2018, Dana Rosová

Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Autorka PhDr. Dana Rosová, PhD. v odbornom diele STRATÉGIA RIEŠENIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH. MOŽNOSTI PREVENCIE konštatuje, že... více
Krizové situace ve školeKrizové situace ve škole2020, Miroslava Kovaříková

Často se dozvídáme o případech šikany, násilí a podobného rizikového chování ve školním prostředí. Termínem „krizové situace“ v názvu knihy se rozumějí ohrožující situace, které vyžadují rychlá, samostatná, a především s... více


Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovaniaHodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania2010, Mária Dědová

Problematika šikanovania v interpersonálnych vzťahoch mládeže patrí medzi stále aktuálne fenomény pedagogicko-psychologickej teórie i praxe. Záujem o tento fenomén neutícha ani v súčasnosti, nakoľko prejavy agresivity ml... více


6