S. K. Neumann, 1875-1947

štítky

2 knih


Zrození modernyZrození moderny1963, Eva Strohsová

Strohsová se celoživotně soustřeďovala na dějiny české novodobé literatury. V knize Zrození moderny přinesla odstíněnou analýzu, výklad a literárněhistorické zhodnocení civilistické poezie S. K. Neumanna jako významného ... více


Cesta St. K. Neumanna ke komunistické straněCesta St. K. Neumanna ke komunistické straně1954, Eva Strohsová

Úkolem této práce bylo vystopovat v bohatém a poučném vývoji S.K. Neumanna, od pokrokářské Omladiny až k spoluúčasti na zakládání leninské dělnické strany, ony momenty, které byly nejdůležitějšími stupni v Neumannově ces... více


Doporučené štítky