rodopis, genealogie

štítky

90 knih


Sága rodiny ŠkodůSága rodiny Škodů2016, Marie Korandová

Továrník Emil Škoda se výrazným písmem zapsal do historie Plzně. Založením velmi úspěšné a dravé strojírenské společnosti ovlivnil život města jako nikdo jiný na několik generací. Velmi zajímavé byly i osudy dalších člen... více


Kořeny 2Kořeny 22008, Alois Sassmann

Dlouho očekávaná publikace - pokračování velmi úspěšného prvního dílu, který je po dotisku stále v naší nabídce. Na základě stejnojmenného a hojně sledovaného rozhlasového seriálu Českého rozhlasu České Budějovice o rodo... více


Kořeny 3Kořeny 32010, Alois Sassmann

Na základě stejnojmenného a hojně sledovaného rozhlasového seriálu Českého rozhlasu České Budějovice o rodopise a hledání rodových kořenů, tvorbě rodokmenů, způsobech pátrání po předcích a o všem, co dnes tolik zajímá ne... více
ReemigrantiReemigranti2018, Radek Ocelák

"Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR" (podtitul) Kniha je sedmdesát let po příchodu sedmihradských Slováků z Rumunska do českého a moravského pohraničí první souhrnno... více


Minimum o rodokmenuMinimum o rodokmenu1998, Vladimír Svoboda

Metodika práce na sestavování rodokmenu pro genealogy-amatéry. Příručka. Základní informace, postupy, pojmy. více


Sborník učebních textů pro pokročilé rodopisceSborník učebních textů pro pokročilé rodopisce2007, kolektiv autorů

Naše země jako součást vyšších státních útvarů a jejich členění na nižší územně správní celky Doba předbělohorská v Čechách a na Moravě Hospodářské, sociální a náboženské proměny pro bitvě na Bílé hoře Protoindustriá... více


Základy heraldiky, genealogie a sfragistikyZáklady heraldiky, genealogie a sfragistiky1987, Jarmila Krejčíková

VŠ učebnice určená pro posluchače filosofických fakult. více


Učebnice čtení starých textůUčebnice čtení starých textů2014, kolektiv autorů

Cílem učebnice je podat pomocnou ruku adeptům rodopisného bádání, kteří došli k závěru, že bez dovednosti čtení starých textů není možno odhalovat tajemství ukrytá v písemnostech z dob před druhou polovinou 19. století. ... více


Sága rodu HabsburkůSága rodu Habsburků2014, Jean des Cars

Ve švýcarském kantonu Aargau se dodnes tyčí pozůstatky původního sídla Habsburků, strohé středověké tvrze. Zde se v 11. století začala odvíjet impozantní historie rodu, který více než šest století sehrával podstatnou rol... více


Kořeny 4Kořeny 42013, Alois Sassmann

Kniha vydaná na základě stejnojmenného a hojně sledovaného rozhlasového seriálu Českého rozhlasu České Budějovice o rodopise a hledání rodových kořenů, tvorbě rodokmenů, způsobech pátrání po předcích a o všem dalším, co ... více


Příručka praktické genealogie - Jak sestavit rodokmenPříručka praktické genealogie - Jak sestavit rodokmen2005, Marie Marečková

Příručka je určena nejen odborníkům a studentům historie, nýbrž všem zájemcům o soustavný průzkum minulosti vlastního rodu. Kromě základních informací o genealogii (rodopisu) a vysvětlení speciální terminologie poskytu... více


Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II, N–ŽŠlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II, N–Ž2010, Petr Mašek

Encyklopedie představuje nejrozsáhlejší soupis informací o všech šlechtických rodech a osobách se šlechtickým predikátem na území Zemí Koruny české od roku 1620.Obsahuje přes 10 000 hesel a zmiňuje více než 23 800šlechti... více


Hledáme své předky: na pomoc začínajícím badatelůmHledáme své předky: na pomoc začínajícím badatelům2010, Vladimír Makovský

Publikace byla napsána po dlouholetých zkušenostech z práce na úseku genealogie s vědomím, že tím autor může usnadnit práci mnohým zájemcům o život předků, kteří nemají dostatek finančních nebo jiných možností, aby si... více


Loos - Plzeň - souvislosti / Loos - Pilsen - connectionsLoos - Plzeň - souvislosti / Loos - Pilsen - connections2011, Petr Domanický

Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila v Západočeské galerii v Plzni od 9. listopadu 2011 do 12. února 2012. První část („místa“) poukazuje na logiku umístění jednotlivých interiérů luxusn... více


Dušejov: rody a popisná číslaDušejov: rody a popisná čísla2013, Jaroslava Paulusová

Autorka v této knize zpracovává historii rodů a domů z Dušejova. Nechybí ani rodinné fotografie. V novém vydání z roku 2013 přibyla kapitola o dušejovských emigrantech v Americe a jména aktuálních obyvatel domů.... více


3