římská literatura

štítky

54 knih

Katilinovo spiknutí / Válka s JugurthouKatilinovo spiknutí / Válka s Jugurthou1962, Gaius Sallustius Crispus

Obě drobná dílka římského politika a dějepisce z konce republiky kreslí výstižně dvě důležitá údobí z dějin starého Říma. Ve spisku "Katilinovo spiknutí" se Sallustius snaží ospravedlnit Caesarovu politiku a zá... více


ŽalozpěvyŽalozpěvy1953, Publius Ovidius Naso

V "Žalozpěvech", psaných většinou jako osobní listy manželce a nejmenovaným přátelům a obracejících se i k římské veřejnosti, vyjádřil antický básník svůj hluboký žal nad vypovězením z Říma do Tom. "Jeho b... více


Veršíky a veršeVeršíky a verše2001, Gaius Valerius Catullus

Číst latinské básníky se nám dnes příliš nechce. Brání tomu dvě okolnosti: málokdo ještě umí latinsky a málokdo vyznává vkus, který pěstovala klasická gymnázia. Ve spoustě veršů, které dnes (možná neoprávněně) považujem... více
Co je antická filosofie?Co je antická filosofie?2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Dějiny IVDějiny IV1973, Titus Livius

Ve čtvrtém svazku Livius líčí především průběh druhé punské války a dále zápas Římanů s Makedonií až do triumfu v r. 167 př. n. l. Velkolepý historický obraz, který tu Livius před očima čtenáře odvíjí, zpřítomňuje vleklo... více


De arte poetica / O umění básnickémDe arte poetica / O umění básnickém2002, Quintus Horatius Flaccus

Horatiovo dílo De arte poetica - O umění básnickém je jedním z klasických klenotů světového písemnictví, bez nichž si nelze představit vývoj evropské literatury. Ač nevelká rozsahem, těší se díky své informativní hodnotě... více


Zpěvy rolnické (Georgica)Zpěvy rolnické (Georgica)2016, Publius Vergilius Maro

Dílo římského básníka Vergilia (70–19 př. Kr.) patří ke stálicím světové klasické poezie. Dokladem toho, že i dnes představuje lákavou výzvu pro překladatele, je nový český překlad básně Georgica / Zpěvy rolnické. Báseň,... více


Verše z vyhnanstvíVerše z vyhnanství1985, Publius Ovidius Naso

Třetí, závěrečný svazek Ovidiova díla v Antické knihovně přináší básně z posledního desetiletí básníkova života. V nedobrovolném exilu v odlehlé osadě Tomis na černomořském pobřeží, kam ho vykázal v roce 8 n. l. císař Au... více


Dívka z AndruDívka z Andru1933, Terentius

Antická římská komedie složená ze dvou částí Dívka z Andru a Dívka Perenthia. Děj se odehrává v Athénách na ulici před dvěma domy, v jednom bydlí Simo a v druhém Glycerium. Pamphilus, Simův syn, se na první pohled za... více


Dějiny VDějiny V1975, Titus Livius

5. svazek Liviových Dějin líčí průběh 2. války punské, boje Římanů s vojevůdci Hamilkarem, Hasdrubalem a Hanibalem, slavné bitvy nad Metaurem, u Zamy a také srážky s makedonským králem Filippem. více


Dějiny VIIDějiny VII1979, Titus Livius

Sedmým svazkem Dějin se uzavírá překlad spisu jednoho z nejvýznamnějších římských historiků, který svým podáním vtiskl dílu formu, již se po něm snažili napodobit i historikové pozdějších dob. Závěrečný svazek zahrnuje k... více


Zhořklé polibkyZhořklé polibky1980, Gaius Valerius Catullus

Výbor z veršů římského básníka 1. století př. n. l., vzdělaného a experimentujícího tvůrce i sžíravého ironika, doplňuje dobový obrazový materiál a přehled českých překladů Catullových básní.... více


Léky na mor amoraLéky na mor amora2001, Publius Ovidius Naso

Svazek obsahuje básnickou skladbu klasika římské literatury. Podobně jako v Umění milovat i zde dává Ovidius rady milencům, jak co nejsprávněji postupovat při aktech lásky. Méně známý Ovidiův text je moderně přeložen ... více


Chvála antické filosofieChvála antické filosofie2019, Pierre Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Dějiny VIDějiny VI1976, Titus Livius

Knihy šestého svazku jsou součástí čtvrté dekády, z níž už čtenář poznal tři knihy. Nyní se seznámí s událostmi po vítězném konci druhé války s Kartágem a s Makedonií, tedy s časovým úsekem ohraničeným roky 195 a 179 př.... více


2