renesance

štítky

142 knih


Stručné dějiny biologieStručné dějiny biologie2017, Stanislav Komárek

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářst... více


Machiavelli – Nepochopený mužMachiavelli – Nepochopený muž2006, Michael White

Déle než pět set let zní Machiavelliho jméno světem politiky a moci. Byl to výjimečný muž žijící ve výjimečné době – brilantní myslitel a teoretik, ale také skvělý diplomat. Osobně poznal řadu nejvýznamnějších postav ren... více


Architektura českých zemí – RenesanceArchitektura českých zemí – Renesance2005, Petr Dvořáček

Období renesance trvalo u nás v porovnání s gotikou poměrně krátce. Na druhé straně však šlo o období míru, hospodářského vzestupu a rozkvětu měst. Stavební aktivita se proto zaměřila na obytnou architekturu zámků, palác... více
Umění renesanceUmění renesance2006, Astrid C. Huth

Když zazní slovo renesance, vidí snílek uplynulou krásu, purpur a zlato. Johan Huizinga Řekne-li se renesance, vybaví se nám něžná elegance Botticelliho Zrození Venuše, symbolu jara nové doby, nebo záhadný úsměv Mony Lis... více


Renesanční člověk a jeho světRenesanční člověk a jeho svět2003, Eugenio Garin

Soubor portrétů lidí renesance (dvořan, umělec, kondotiér aj.) Po úspěšném titulu Středověký člověk a jeho svět editora Jacquese Le Goffa vychází další svazek, věnovaný tentokrát období následujícímu – renesanci. Italský... více


Evropa pozdního středověku 1300-1500Evropa pozdního středověku 1300-15002010, Denys Hay

Další ze svazků edice Dějiny Evropy zachycuje dvě staletí, během nichž se dosavadní jednota křesťanské Evropy začala drolit. Denys Hay (1915-1994), dlouholetý profesor na univerzitě v Edinburghu a specialista na dějiny i... více


Obrana básnictvíObrana básnictví1987, Augustin Olomoucký

Dialog Augustina (samotného autora) a Laelia, břichatého odpůrce básnictví, patří k nejnádhernějším dílům českého humanismu. Vznikl během Augustinova studiu na padovské universitě, podle spisovatele jako cvičení ke v... více


KarnevalKarneval1979, Lorenzo I. Medicejský

Výbor z díla - Taneční písně, Karnevalové zpěvy. více


Škola nociŠkola noci1978, William Shakespeare

Anglická renesanční a barokní poezie. Obsahuje díla těchto autorů: T. Wyat -- H. Howard -- G. Gascoigne -- E. de Vere -- P. Sidney -- F. Grenville -- H. Constable -- S. Daniel -- M. Drayton -- E. Spenser -- E. Dyer --... více


Italští umělci v PrazeItalští umělci v Praze1986, Pavel Preiss

Celkový přehled mnohotvárné umělecké aktivity Italů v Praze od počátku 16. do sklonku 18. stol., obsahující kromě vůdčí architektury také malířství, sochařství (především štukatérství) a různorodou sféru uměleckých řemes... více


Zbav mě mé tesknostiZbav mě mé tesknosti1983, * antologie

Výbor z české a latinské světové tvorby epochy středověku a renesance. Vvybral, uspoř. a k vyd. připravil, úvod, pozn. a vysvětlivky naps. Milan Kopecký. více


Giordano Bruno a hermetická tradiceGiordano Bruno a hermetická tradice2009, Frances Yates

Anglická badatelka a znalkyně myšlení 16. a 17. století ve své slavné monografii odhaluje jeden z významných proudů duchovních dějin Evropy. V první třetině načrtává obraz hermetické tradice mezi antikou a Ficinovým lati... více


Nostradamus: jak se z podivínského renesančního astrologa stal moderní prorok zkázyNostradamus: jak se z podivínského renesančního astrologa stal moderní prorok zkázy2014, Stéphane Gerson

Jméno Nostradamus všichni známe, ale kdo byl tento muž ve skutečnosti? Proč byla jeho proroctví v renesanční Evropě tak vlivná a proč se po dalších pět století stále znovu objevovala? A co vypovídá Nostradamova vytrvalá ... více


Borgiové - Rod s nejhorší pověstíBorgiové - Rod s nejhorší pověstí2013, Mary Hollingsworth

Rod Borgiů v renesanční Itálii se stal synonymem pro pýchu, rozkošnictví, krutost, hrabivost, okázalost a intrikaření. Borgiové vždy vzbuzovali ve stejné míře znechucení a obdiv, podobně jako klan sicilských Corleonů, zp... více


Spící Venuše: Život GiorgionůvSpící Venuše: Život Giorgionův1978, Carel Theodorus Scharten

Citlivé a barvité zobrazení Benátek kolem roku 1500, jejich architektury, uměleckého života, způsobu života různých společenských vrstev, posloužilo autorům jako pozadí pro rozsáhlou fresku věnovanou významnému umělci be... více


4 ...