religionistika

štítky

75 knih


Iniciace, rituály, tajné společnostiIniciace, rituály, tajné společnosti2004, Mircea Eliade

Podtitul: Mystická zrození Na základě údajů shromážděných při studiu kultur a etnik po celém světě popisuje Mircea Eliade v této knize základní formy iniciace: skupinové rituály puberty, rituály vstupu do tajných spol... více


Bohové zblízkaBohové zblízka1997, Jacques Waardenburg

Zkoumání smyslu a významu náboženství a náboženských skutečností je dnes teprve v počátcích. Zásadní krok k jeho rozvoji učinil právě Waardenburg svou knihou Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, která je ... více


Judaismus od A do ZJudaismus od A do Z2009, Jaakov Newman

Encyklopedický slovník pojmů a termínů více
Judaismus, Křesťanství, IslámJudaismus, Křesťanství, Islám2011, Helena Pavlincová

Slovník Judaismus – křesťanství – islám, který vychází ve druhém, přepracovaném a aktualizovaném vydání, přehledně shrnuje problematiku tří světových monoteistických náboženství vzniklých na Předním východě, jež od svého... více


RastafariRastafari2008, Ota Halama

Pozadí vzniku hnutí, vznik a vývoj hnutí, styl života. Zdálo by se, že problematika „černého“ hnutí rastafariánů ze vzdáleného Karibiku je pro Středoevropana natolik vzdálená, že se o ní netřeba zmiňovat. A poohlédnem... více


Sociologie náboženstvíSociologie náboženství2007, Zdeněk R. Nešpor

Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. S... více


Obrazy a symbolyObrazy a symboly2004, Mircea Eliade

Podtitul: Esej o magicko-náboženských symbolech Mircea Eliade – jeden z nejprosnulejších interpretů náboženských tradic a praktik – v této knize ukazuje, že mýtus a symboly jsou způsoby myšlení, které nejenom předcház... více


A bohové se vracejíA bohové se vracejí2012, Pavel Hošek

Proměny náboženství v postmoderní době. Knížka vypráví „příběh“ postupného slábnutí náboženství v několika uplynulých staletích a posléze jeho mnohostranného zesílení a návratu v nedávné minulosti a současnosti. Po oh... více


Posvátné symbolyPosvátné symboly2012, Robert Adkinson

Národy, náboženství, mystéria. Po celé dějiny symboly formovaly a přetvářely myšlení a emoce lidí a ovlivňovaly jejich chování. Přehled náboženských, filozofických a kulturních označení různého původu a souvislostí od... více


Nová náboženská hnutíNová náboženská hnutí1997, Dušan Lužný

Třetí svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MU Brno. Autor textu je pracovník ústavu, zabývající se sociologií náboženství se zvláštním zaměřením na problematiku nov... více


Osm teorií náboženstvíOsm teorií náboženství2015, Daniel L. Pals

Jakým způsobem lze přistupovat ke zkoumání náboženské zkušenosti a náboženských systémů? Co se o náboženství dozvíme, budeme-li zkoumat jeho funkci a hledat jeho původ? Je možné analyzovat společné motivy rozdílných nábo... více


Úvod do religionistikyÚvod do religionistiky1994, Břetislav Horyna

Metodologický vstup do studia religionistiky, který vymezuje její hlavní pojmy, teorie vývoje náboženství a vnitřní systematiku oboru. více


Bůh a bohové - Pojetí božství v náboženských tradicích světaBůh a bohové - Pojetí božství v náboženských tradicích světa2004, Luboš Kropáček

Může být božství tělesné? Jaký je smysl antropomorfních výpovědí o bohu? Je negativní teologie až výdobytkem rozvinutých filosofických tradic, nebo existuje i v předfilosofických podobách? Vylučuje se polyteismus s myšle... více


Starověká náboženstvíStarověká náboženství2010, Jan Heller

Religionistická práce o náboženstvích, která ovlivnila Starý zákon. Tato jsou situována do těchto oblastí: Egypt, Mezopotámie a předizraelský Kenaan. více


Náboženství AfrikyNáboženství Afriky1998, Thomas Lawson

Kniha přináší zasvěcený a podrobný pohled na dvě z mnoha afrických náboženství. Oba systémy - zulský a jorubský - existovaly v takzvané anglofonní Africe, tj. na území bývalých britských kolonií. Jsou dobrým příkladem sy... více


2