projevy

štítky

61 knih


Zavazuji vásZavazuji vás1948, Edvard Beneš

Projevy prezidenta dr. E. Beneše: K čs. letcům; K výročí slovenského povstání, K zástupcům svazu národní revoluce z Val. Meziříčí.... atd. více


Transcendence sebe samého je způsob životaTranscendence sebe samého je způsob života2003, Jean Barr

Jeho Excelence Václav Havel, prezident České republiky, přednesl 4. července 1994 při příležitosti převzetí Medaile svobody ve Filadelfii ve státě Pensylvánie projev, ve kterém velmi přesně a barvitě popsal podmínky souč... více


Kniha slovKniha slov1937, Rudyard Kipling

Výbor z Kiplingových proslovů a příležitostných řečí mezi lety 1906 a 1927. Spisovatel uvažuje o literatuře, politice i jiných tématech. více
Eseje a projevy po osvobození (1945-1958)Eseje a projevy po osvobození (1945-1958)1976, Vítězslav Nezval

Do svazku byly zařazeny Nezvalovy stati, projevy a články z let 1945-1956, a to jak texty publikované, tak i dochované v básníkově rukopisné pozůstalosti a ve stenografických zápisech. Esejistické a publicistické texty j... více


Mistr Jan HusMistr Jan Hus1947, Jan Hus

Listy a projevy M. Jana Husa. Husův životopis od Jiřího Heremity více


Skutečnosti tváří v tvářSkutečnosti tváří v tvář1949, Ladislav Štoll

Autor se zabývá rozdílným postavením a chápáním umění v kapital. společnosti a v naší dnešní lid. demokratické společnosti. Kapitalismus učinil vše, i umění, předmětem obchodu. Autor podrobně probírá společenskou funkci ... více


Čím je nám Havlíček dnes?Čím je nám Havlíček dnes?1945, Bohuslav Šantrůček

Projev Bohuslava Šantrůčka přednesený dne 25. července 1945 v Městském divadle v Chrudimi, kde je zdůrazňován postoj Havlíčkův ke svobodě, demokracii a vlasteneckému cítění. více


Slavnostní řeč k horníkům na dole generála Ludvíka SvobodySlavnostní řeč k horníkům na dole generála Ludvíka Svobody1946, Marie Majerová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Antonín Zápotocký - O Revoluční jednotu odborůAntonín Zápotocký - O Revoluční jednotu odborů1972, Antonín Zápotocký

Soubor projevů Antonína Zápotockého na téma jednota odborů. Vybral a uspořádal Vilém Kún. více


XXV. sjezd komunistické strany Sovětského svazuXXV. sjezd komunistické strany Sovětského svazu1976, kolektiv autorů

25. sjezd KSSS se konal 24. února - 5. března 1976 v Moskvě. Zpráva ÚV KSSS a další úkoly strany ve vnitřní a zahraniční politice - projev L. I. Brežněva, rezoluce sjezdu + pozdravný projev gen. tajemníka ÚV komunistické... více


Projevy při slavnostním pojmenování náměstí v Praze XIX na náměstí presidenta Dr. Edvarda Beneše dne 27. října 1947Projevy při slavnostním pojmenování náměstí v Praze XIX na náměstí presidenta Dr. Edvarda Beneše dne 27. října 19471947, * antologie

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dva roky s lidem: Projevy a stati z let 1948-49Dva roky s lidem: Projevy a stati z let 1948-491950, Josef Plojhar

Soubor politických projevů kněze a komunistického ministra zdravotnictví pátera Josefa Plojhara (1902-1981) z let 1948-49. více


Rétorika + ukážkové prejavyRétorika + ukážkové prejavy2009, Štefan Holič

Knižka Š. Holiča sa zaoberá niektorými problémami z teórie a praxe rétoriky. Nadväzuje na základy gréckej a rímskej rétoriky, vysvetľuje základnú terminológiu tejto disciplíny, vhodným spôsobom poúča čitateľa, ako si poč... více


E. B. národu - z projevů presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše v letech 1945-46E. B. národu - z projevů presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše v letech 1945-461946, Edvard Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Za mírZa mír1950, Ilja Erenburg

Soubor státí a projevů 1947-1950 více


3