pro učitele

štítky

31 knih

Příručka ke studiu didaktiky dějepisuPříručka ke studiu didaktiky dějepisu2008, Denisa Labischová

Jedná se o ucelené moderní didaktické dílo zohledňující inovativní přístupy ve výuce dějepisu. více


Fenomén výchovy a etika učitelského povoláníFenomén výchovy a etika učitelského povolání2014, Naděžda Pelcová

Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a k sobě samému. Ukazuje kontexty, z ... více


Technologičnost konstrukcí strojůTechnologičnost konstrukcí strojů1963, Karel Skibar

Autor vytyčuje v této knize nejprve zásady pro celkovou hospodárnou koncepci stroje, uvádí kritéria pro posuzování hospodárnosti konstrukce a vliv početnosti výroby na volbu technologických metod. Těžištěm knihy je určen... více
Učit se být učitelem: k vybraným problémům učitelského vzděláváníUčit se být učitelem: k vybraným problémům učitelského vzdělávání2016, Martin Strouhal

Cílem knihy je přispět k diskusi o žádoucí podobě učitelského vzdělání. Kniha představuje texty autorů, kteří se dlouhodobě zabývají otázkami učitelské profese a učitelského vzdělávání v kontextu filosofie a sociologie v... více


Flautoškolka - Metodický sešit pro učiteleFlautoškolka - Metodický sešit pro učitele2019, Hana Šťastná

Metodický sešit pro učitele je jednou ze dvou částí Flautoškolky. Prakticky orientovaný a přehledný text podrobně vysvětluje práci s učebnicí a přináší mnoho podnětů pro vlastní tvořivost pedagoga lze využít i ke skupino... více


Knížka pro učitele k učebnicím matematiky pro 8. ročník základní školyKnížka pro učitele k učebnicím matematiky pro 8. ročník základní školy2000, Oldřich Odvárko

Metodická příručka doplňuje třídílnou učebnici matematiky pro 8. ročník. Jsou v ní zařazeny alternativní postupy výkladu, náměty k práci ve třídě, hry, historické poznámky, prostě vše co může vyučujícím pomoci v jejich k... více


Knížka pro učitele k učebnicím matematiky pro 7. ročník základní školyKnížka pro učitele k učebnicím matematiky pro 7. ročník základní školy1999, Oldřich Odvárko

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Flautoškola 2 - Metodický sešit pro učiteleFlautoškola 2 - Metodický sešit pro učitele2004, Jan Kvapil

Tento Metodický sešit pro učitele přináší podrobný popis práce s učebnicí a mnoho podnětů a nápadů pro výuku hry na zobcovou flétnu v malých skupinách a odpovídá připravovaným novým osnovám pro výuku hry na zobcovou flét... více


Distanční vzdělávání pro učiteleDistanční vzdělávání pro učitele2015, Dagmar Chytková

Kniha Distanční vzdělávání pro učitele mapuje a popisuje principy vzdělávání, jehož základní charakteristikou je absence kontaktu žáka s učitelem. Je průvodcem, který v pěti hlavních kapitolách popisuje trendy, současný ... více


Informační vzdělávání pro učiteleInformační vzdělávání pro učitele2015, Dagmar Chytková

Kniha se systematicky věnuje tématice, která je v čem prostředí prozatím systematicky reflektovaná jen velice omezeně, totiž informační gramotnosti pedagogů. Je rozdělena do dvou částí. První část nabízí určité systemati... více


Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxeMetodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe2010, Dagmar Lasotová

Podtitul: Náměty pro začínajícího učitele. Tato studijní opora je určena studentům připravujícím se na závěrečnou pedagogickou praxi, může prospět i začínajícím učitelům. Učitelům (vedoucím praxe) studentů poskytne te... více


Estetika edukace jako problém, pojem a jeden z možných principů koncepce profesní přípravy učitelůEstetika edukace jako problém, pojem a jeden z možných principů koncepce profesní přípravy učitelů2015, Danuše Sztablová

Publikace vysvětluje významy, které studentům učitelství přináší poznání v oboru a předmětu výtvarná výchova ve spojení s ostatními poznávacími oblastmi psychosociálních a kulturně oborových otázek, které naplňují způsob... více


Šedesát let vysokoškolské přípravy učitelů v PlzniŠedesát let vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni2008, kolektiv autorů

Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena jako pobočka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze v roce 1948. Jednalo se o historicky první vysokoškolský vzdělávací institut v Plzeňském kraji – o necelý rok předběhla... více


Čítanka pro 5. ročník základní školy - příručka učiteleČítanka pro 5. ročník základní školy - příručka učitele2012, Karel Šebesta

Texty v učebnici jsou rozděleny do deseti tematických oblastí, vyhraněných zpravidla i žánrově. Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vyme... více


Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učiteléŘízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé2020, Kateřina Vlčková

Úspěšnost v řízení třídy je jedním z faktorů, které u začínajících učitelů rozhodují o tom, zda setrvají v profesi, a u zkušenějších učitelů o jejich spokojenosti s profesí. Začínající učitelé se často cítí na řízení tří... více


2