pro učitele

štítky

30 knih

Vesnická učitelkaVesnická učitelka1990, Kamila Sojková

Knížka vypravuje příběh učitelky Anny, která přijme své první místo ve svém rodném kraji - Vysočině a působí zde až do svého odchodu do důchodu. Svůj osud sepne s osudy vesnických obyvatel. Její povolání a láska k dětem ... více


VševýchovaVševýchova1948, Jan Amos Komenský

Zásadami vševýchovy je vzdělávat všechny, všemu a všestranně, což je možno pouze v univerzálních školách, prostřednictvím univerzálních knih a pod vedením univerzálně vzdělaných učitelů a po celou dobu života. Pro každé ... více


To nejlepší z Komenského: Obecné porady o nápravě věcí lidskýchTo nejlepší z Komenského: Obecné porady o nápravě věcí lidských2019, Jan Hábl

Tato kniha byla vydána v rámci vzdělávacího projektu Komenský 2020. Cílem projektu je navázat na myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského. Když Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší nedokončené dílo ... více
Řeči o výchověŘeči o výchově2017, Martin Buber

Martin Buber nebyl jen výrazným náboženským myslitelem, znalcem židovské kultury a vrcholným představitelem tzv. filosofie dialogu, ale zamýšlel se hluboce také nad povahou vzdělávání a výchovy, jež považoval za významné... více


Knížka pro začínající učitelky mateřských školKnížka pro začínající učitelky mateřských škol2021, Marcela Kotová

Práce s dětmi je krásná, ale za úsměvem spokojených a šikovných dětí stojí velká dřina. Náplní práce paní učitelky není jen zajistit předškolní výchovu, ale i vzdělávání předškolních dětí. Snaží se rozvíjet jejich celkov... více


Fyzika aktuálně: Příručka nejen pro učiteleFyzika aktuálně: Příručka nejen pro učitele2010, Oldřich Lepil

Publikace srozumitelnou a poutavou formou seznamuje čtenáře s aktuálními tématy současné fyziky. Je určena nejenom učitelům se snahou pomoci jim při inovacích obsahu výuky, ale všem těm, kteří mají hlubší zájem pochopit ... více


Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky : pro učitele přírodopisu a environmentální výchovyÚvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky : pro učitele přírodopisu a environmentální výchovy2009, Ivo Machar

Vysokoškolská učebnice z oblasti environmentální výchovy a vzdělávání se zaměřením na ekologii lesa. více


Základy společenských věd - pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyZáklady společenských věd - pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky2004, Jaroslav Koťa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Výtvarná výchova a dítěVýtvarná výchova a dítě1985, Alois Toufar

Výtvarná výchova a dítě: o pravdivosti v dětském výtvarném projevu. Sestaveno z pozůstalosti Aloise Toufara. Sborník statí zpracovala Ludmila Karbusická. více


Školní kázeň: metody a strategieŠkolní kázeň: metody a strategie2001, Stanislav Bendl

Kazeň ve škole je určena zájemcům o problematiku kázně a mravní výchovy ve škole. Kniha je adresována především učitelům základních škol, studentům učitelství a pedagogiky a všem, kdo se zajímají o otázky spojené s výcho... více


Krajina nápadůKrajina nápadů2017, Martin Kříž

Kapitoly: I: Vnímání krajiny II: Krajina pod drobnohledem III: Jdeme krajinou IV: Zkoumáme krajinu V: Orientace v krajině více


Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole - příručka pro učiteleVýživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole - příručka pro učitele2007, Vladislav Mužík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fyzika 6 – nová generace - Příručka učiteleFyzika 6 – nová generace - Příručka učitele2016, kolektiv autorů

V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu.... více


Žák v krizové situaciŽák v krizové situaci2017, kolektiv autorů

Publikace s názvem Žák v krizové situaci napomáhá třídnímu učiteli diagnostikovat problémy a ukazuje cestu, jak pracovat s žákem v krizové situaci. více


Příručka k dějinám Československa do roku 1648Příručka k dějinám Československa do roku 16481963, František Kavka

Příručka je určena učitelům dějepisu na školách. Obsahuje řadu příloh. více


1