prezidenti České republiky a Československa

štítek, 35 knih


Člověk Havel - Prezident a jeho lidé

Člověk Havel - Prezident a jeho lidé

2016, P. Čermák

Václav Havel byl velmi rád v blízkosti lidí, na které se mohl spolehnout. Kdo byl mimořádnému lidskému fenoménu a neobyčejně odvážnému muži s úžasným myšlenkovým obsahem i odkazem nejblíže? První český prezident mění svo... více


Prezident republiky

Prezident republiky

2011, Z. Koudelka

Publikace se zabývá prezidentem republiky jako vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se zabývá tí... více


Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893

Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893

1990, J. Opat

Podrobný rozbor Masarykovy politické činnosti i filozofického vývoje v letech 1882-1893. více


Historický monolog

Historický monolog

2010, M. Součková

Historický monolog o rozporuplné osobnosti našich dějin Emilovi Háchovi, který je mnohými považován za zrádce národa. Hra se snaží vysvětlit jeho postoje, názory, ale i osudy na pozadí historické situace, v níž se nacház... více


TGM ve fotografii

TGM ve fotografii

1990, K. Čapek

TGM ve fotografii: mimořádná publikace Světa v obrazech ke 140. výročí narození prvního prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka více


Pět válek Ludvíka Svobody

Pět válek Ludvíka Svobody

2013, Z. Hrabica

Perfektně zpracovaný životní příběh našeho nejlepšího prezidenta.Autor nás provede jeho pěti životními mezníky.Kniha je doplněna fotografiemi z rodinného archivu rodiny. více


100 x TGM

100 x TGM

2017, P. Kosatík

100 moudrých i vtipných, slavných i neznámých, ale vždy zajímavých výroků T. G. Masaryka, které mohou být užitečné a posloužit k zamyšlení i v současnosti. Malá čítanka Masarykových výroků s komentářem a výkladem, která ... více


Osm žen z Hradu

Osm žen z Hradu

1993, P. Kosatík

Životopisné medailonky manželek československých prezidentů. V deseti kapitolách této knihy vypráví autor životní příběhy manželek všech československých prezidentů: osmi, které stály po boku svých mužů v prezidentské ... více


Husák v odboji a SNP 1938 – 1945

Husák v odboji a SNP 1938 – 1945

2017, T. Černák

Slovenské národné povstanie vynieslo mladého právnika Gustáva Husáka prvý krát do sfér vysokej politiky, v ktorej sa s prestávkami udržal až do decembra 1989. Jeho životné osudy v rokoch 1939-1945 a cesta k organizácii P... více


Havel

Havel

2014, M. Žantovský

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je řečeno vše, co nová havlovská biografie přináší. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství – a politický (a do značné míry i kulturn... více


Beneš jako Rakušan

Beneš jako Rakušan

2011, J. Gruša

Esej věnovaný osobnosti Edvarda Beneše, jeho lidskému profilu, politickým postojům a činům, diplomatickým aktivitám a zejména úloze, kterou sehrál v klíčových okamžicích dějin československého státu. Autor předkládá v... více


Husák - Mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939

Husák - Mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939

2015, T. Černák

Príbeh odohrávajúci sa v rokoch mladosti prvého i posledného Slováka na Pražskom hrade, ktorý sa do povedomia verejnosti zapísal už v druhej polovici 30. rokov 20. storočia ako vysokoškolský líder bojujúci za zlepšenie s... více


Gustáv Husák

Gustáv Husák

2017, M. Macháček

První ucelený životopis posledního komunistického prezidenta. Jméno Gustáva Husáka (1913–1991) je nejsilněji spojeno s obdobím normalizace 70. a 80. let, kdy přicházela na svět generace „Husákových dětí“. Nová Husákova b... více


Disident Václav Havel

Disident Václav Havel

2009, D. Kaiser

Kniha Disident. Václav Havel (1936–1989) novináře Daniela Kaisera je pokusem o co nejkomplexnější politický životopis českého prezidenta, dramatika a disidenta, ohraničený výše uvedenými letopočty. Václav Havel se v tomt... více


Dálkový výslech

Dálkový výslech

1990, V. Havel

Rozhovor Václava Havla s Karlem Hvížďalou. Kniha, která měla české veřejnosti představit Václava Havla, člověka, o kterém do listopadu 1989 lidé mohli slýchat jen z rádia Svobodná Evropa či Hlasu Ameriky případně o něm č... více


1 2 3 >