pravopis

štítky

14 knih


Pravidlá slovenského pravopisuPravidlá slovenského pravopisu1991, kolektiv autorů

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pr... více


Diktáty a pravopisná cvičeníDiktáty a pravopisná cvičení1966, Věra Michálková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Opravník omylů v jazyce českémOpravník omylů v jazyce českém2000, Jaroslava Hlavsová

Pomocí příkladů z praxe autorka upozorňuje na nejkřiklavější nedostatky, které se se vyskytují při používání současného jazyka a stručně zdůvodňuje, v čem je chyba a proč je to chyba. Dotýká se vrstvy jak lexikální, tak ... více
Pravopis pro všechnyPravopis pro všechny2022, Erika Hanáčková

Kniha je určena všem, kteří potřebují psát správně a bez chyb. Autorka čtenáře postupně seznámí s různými oblastmi českého pravopisu, například se psaním čárek ve větách, psaním s/z, psaním i/y, psaním mě/mně, se psaním ... více


Cvičení z pravopisu pro větší školákyCvičení z pravopisu pro větší školáky1998, Vlastimil Styblík

Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení. (pro žáky d... více


Príručka slovenského pravopisu pre školyPríručka slovenského pravopisu pre školy1978, Ján Oravec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zábavný pravopisZábavný pravopis2009, Iva Nováková

Luštění s procvičováním párových souhlásek a vyjmenovaných slov Pro školáky od 8 let Knížka vede děti zábavnou formou k procvičování párových souhlásek (b – p, d – t, ď – ť, h – ch, v – f, z – s, ž – š) a vyjmenovaných... více


Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučitJak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit2011, František Kalandra

Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty. Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to... více


Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujemePravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme2010, Radoslava Brabcová

Přehledná příručka, která srozumitelnou formou upozorňuje na problematické jevy v češtině. Publikace je určena všem, kteří češtinu znají, ale přesto občas při psaní zaváhají. Kniha je doplněna rejstříkem.... více


Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazykaPrehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka2004, Milada Caltíková

Tretie, doplnené vydanie obľúbenej doplnkovej učebnice slovenského jazyka pre základné a stredné školy prináša aktualizované gramatické a pravopisné prehľady a tiež nové tvorivé cvičenia. Novinkou sú aj minitesty zameran... více


Mluvnice pravopis a sloh 9Mluvnice pravopis a sloh 92000, Jaromír Košťák

Dobře se z této knihy učí. Přehledně psané. více


Pravopisné pětiminutovky pro 5. ročníkPravopisné pětiminutovky pro 5. ročník2013, kolektiv autorů

Pracovní sešit k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných v 5. ročníku obsahuje sloupce slovních spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena nebo interpunkci. Z obsahu: ú – ů; předpony; předložky... více


Budem vedieť pravopisBudem vedieť pravopis2000, Renáta Lukačková

Druhé, doplnené a opravené vydanie. více


Český pravopis II - slovníkČeský pravopis II - slovník1993, neznámý, neuveden

Popis knihy není zatím k dispozici. více