pravopis

štítky

17 knih


Pravidlá slovenského pravopisu 83% Pravidlá slovenského pravopisu 1991, kolektiv autorů

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pr... více


Diktáty a pravopisná cvičení 63% Diktáty a pravopisná cvičení 1966, Věra Michálková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Opravník omylů v jazyce českém 84% Opravník omylů v jazyce českém 2000, Jaroslava Hlavsová

Pomocí příkladů z praxe autorka upozorňuje na nejkřiklavější nedostatky, které se se vyskytují při používání současného jazyka a stručně zdůvodňuje, v čem je chyba a proč je to chyba. Dotýká se vrstvy jak lexikální, tak ... více
Pravopis pro všechny 96% Pravopis pro všechny 2022, Erika Hanáčková

Kniha je určena všem, kteří potřebují psát správně a bez chyb. Autorka čtenáře postupně seznámí s různými oblastmi českého pravopisu, například se psaním čárek ve větách, psaním s/z, psaním i/y, psaním mě/mně, se psaním ... více


Cvičení z pravopisu pro větší školáky 100% Cvičení z pravopisu pro větší školáky 1998, Vlastimil Styblík

Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení. (pro žáky d... více


Príručka slovenského pravopisu pre školy 93% Príručka slovenského pravopisu pre školy 1978, Ján Oravec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit 100% Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit 2011, František Kalandra

Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty. Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to... více


Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme 80% Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme 2010, Radoslava Brabcová

Přehledná příručka, která srozumitelnou formou upozorňuje na problematické jevy v češtině. Publikace je určena všem, kteří češtinu znají, ale přesto občas při psaní zaváhají. Kniha je doplněna rejstříkem. více


Zábavný pravopis 100% Zábavný pravopis 2009, Iva Nováková

Luštění s procvičováním párových souhlásek a vyjmenovaných slov Pro školáky od 8 let Knížka vede děti zábavnou formou k procvičování párových souhlásek (b – p, d – t, ď – ť, h – ch, v – f, z – s, ž – š) a vyjmenovaných... více


Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 100% Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 2004, Milada Caltíková

Tretie, doplnené vydanie obľúbenej doplnkovej učebnice slovenského jazyka pre základné a stredné školy prináša aktualizované gramatické a pravopisné prehľady a tiež nové tvorivé cvičenia. Novinkou sú aj minitesty zameran... více


Pravopisné pětiminutovky pro 5. ročník 100% Pravopisné pětiminutovky pro 5. ročník 2013, kolektiv autorů

Pracovní sešit k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných v 5. ročníku obsahuje sloupce slovních spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena nebo interpunkci. Z obsahu: ú – ů; předpony; předložky... více


Mluvnice pravopis a sloh 9 0% Mluvnice pravopis a sloh 9 2000, Jaromír Košťák

Dobře se z této knihy učí. Přehledně psané. více


Angličtina: Pravopis a interpunkce snadno a rychle 0% Angličtina: Pravopis a interpunkce snadno a rychle 2006, Anneli Jefferson

Jednoduchý, výstižný a graficky atraktivní přehled nabízí informace o základech pravopisu a interpunkci, jejich pravidlech a výjimkách. Atraktivní šestistránková laminovaná, omyvatelná skládačka s otvory pro zavěšení do ... více


Němčina: Pravopis a interpunkce snadno a rychle 0% Němčina: Pravopis a interpunkce snadno a rychle 2009, Karl Rohe

Jednoduchý, výstižný a graficky atraktivní přehled nabízí informace o základech pravopisu a interpunkci, jejich pravidlech a výjimkách. Pravopisné jevy demonstruje na praktických příkladech. Titul vychází ve 4 jazykových... více


Budem vedieť pravopis 0% Budem vedieť pravopis 2000, Renáta Lukačková

Druhé, doplnené a opravené vydanie. více


Nehledej v tom žádné háčky, aneb, Český jazyk zábavně % Nehledej v tom žádné háčky, aneb, Český jazyk zábavně 2019, Lucie Filsaková

Cvičebnice českého jazyka pro žáky 2. stupně základních škol.Publikace se soustředí především na záludnosti českého jazyka – např. psaní tvarů bě/bje, vě/vje, užití předložek s, z, předpon s-, z-, vz-, zájmen ji/jí, naši... více


Český pravopis II - slovník 0% Český pravopis II - slovník 1993, neznámý - neuveden

Popis knihy není zatím k dispozici. více