právo

štítky

360 knih


Antológia z politickej a právnej filozofieAntológia z politickej a právnej filozofie2007, Jarmila Chovancová

Antológia z politickej a právnej filozofie zahrňuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, cez teologických mysliteľov, osvietencov až po plejádu všetkých významných právnych filozofov základných myšlienkových právn... více


Církev a státCírkev a stát2018, Jaroslav Benák

Vztah státu a náboženských společenství i role náboženství a víry v moderním demokratickém státě je tématem konference, probíhající už skoro čtvrt století každé září na půdě brněnské Masarykovy univerzity. V této knize ... více


Pocta Jiřímu Rajmundu TreteroviPocta Jiřímu Rajmundu Treterovi2020, Záboj Horák

Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Prof. Tretera obnovil výuku těchto oborů ... více
Konfesněprávní studieKonfesněprávní studie2007, Stanislav Přibyl

Nejedná se o klasickou monografii, nýbrž o sborník rozsáhlejších článků, jež byly původně publikovány časopisecky (Právník, Revue církevního práva, Theologická revue) nebo v rozmanitých sbornících.... více


Listina základních práv a svobod. KomentářListina základních práv a svobod. Komentář2021, Michal Bartoň

Komentář vychází z dosavadních ústavněprávních poznatků k problematice lidských práv a základních svobod, jakož i vztahu státu a jednotlivce. V tomto směru akcentuje zejména závěry vyplývající z judikatury Ústavního soud... více


Čas na milosťČas na milosť2021, John Grisham

Jake Brigance sa vracia! Hlavný hrdina trileru Kedy zabiť, jedného z najpopulárnejších románov našich čias, znova vystupuje v dramatickom príbehu zo súdnej siene. Strážca zákona Stuart Kofer je privilegovaný muž. V op... více


Právna ochrana slobody svedomiaPrávna ochrana slobody svedomia2013, Michaela Moravčíková

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právna ochrana slobody svedomia, ktorá sa uskutočnila 25. apríla 2013 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci projektu VEGA č. 1/2577/12S S... více


Evropská úmluva o lidských právech. KomentářEvropská úmluva o lidských právech. Komentář2012, Michal Bobek

Dlouho očekávaný úplný komentář k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Komentář je adresován rovněž slovenskému čtenáři. více


Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. KomentářÚstava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář2015, Petr Jäger

Komentář k základní právní normě České republiky, ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a dále k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. více


Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516–1604 Svazek I.Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516–1604 Svazek I.2018, Dalibor Janiš

Zemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentá... více


Náboženské výnimkyNáboženské výnimky2004, Jana Martinková

Realizácia náboženskej slobody - či už zo strany jednotlivcov, alebo inštitúcií - sa často môže dostať do konfliktu so "svetským" právom. Ako má štát v takejto situácii postupovať? Je oprávnený, alebo dokonca p... více


Opus laudat artificem: Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.Opus laudat artificem: Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.2019, Martin Štefko

Paní prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., dovŕšila tohto roku krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti vychádza pocta, ktorou je vyjadrená úcta i uznanie. Pani profesorka Helena Barancová je spoluzakladateľkou Pr... více


Antidiskriminační zákon. KomentářAntidiskriminační zákon. Komentář2016, Kristina Koldinská

Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací. Druhé vydání komentáře reflektuje první významnou nov... více


Výhrada vo svedomí - Conscientious ObjectionVýhrada vo svedomí - Conscientious Objection2007, Michaela Moravčíková

I keď sa zdá, že otázky o možnosti uplatňovať výhrady vo svedomí, ako aj problematika svedomia vo všeobecnosti, vystupujú do popredia práve teraz, v čase, keď si veda čoraz väčšmi približuje k oblastiam, ktoré môžeme zje... více


Propedeutika finančního práva III - Daňové právoPropedeutika finančního práva III - Daňové právo2021, Michal Radvan

Předkládaná učebnice Propedeutika finančního práva III - Daňové právo je součástí série učebnic Propedeutika finančního práva. Je určena jak studentům bakalářských, tak magisterských programů nejen na Právnické fakultě M... více


... 24