pravěk

štítek, 200 knih


Dějiny českých zemíDějiny českých zemí2013, P. Čornej

Kniha Dějiny českých zemí zachycuje dějiny českého území v dlouhém časovém úseku od pravěku až ke vzniku České republiky v lednu 1993, tedy až na samotný práh naší současnosti. Obsahuje nejen barvité a čtenářsky přitažli... více


Poslední dny dinosaurůPoslední dny dinosaurů2016, V. Socha

Napínavý sci-fi thriller, zasazený do jednoho z nejzajímavějších období pravěku se znaky světa moderního i prastarého. Poutavý příběh zoufalého boje o přežití v dávnověku za použití znalostí a prostředků moderní civiliza... více


Jídlo a pití v pravěku a ve středověkuJídlo a pití v pravěku a ve středověku2011, M. Beranová

Od vzniku pračlověka uplynulo několik milionů let, od vzniku zemědělství asi deset tisíc let. Velmi dlouhé období sběračství a lovu na jedné straně a období záměrné výroby potravin na straně druhé mají svá specifika a ro... více
O vzniku druhů přírodním výběremO vzniku druhů přírodním výběrem2007, C. Darwin

Práce O původu druhů, nejznámější dílo významného anglického přírodovědce 19. století Charlese Darwina, představuje základní kámen moderní biologie. Právě v této práci totiž Darwin popisuje fenomén evoluce a s rozvahou a... více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 – Pravěk a starověkDějepis pro gymnázia a střední školy 1 – Pravěk a starověk2001, V. Válková

Pravěk a starověk. Přední Východ, Egypt, starověké Řecko, starověký Řím, Indie, Čína. více


Hlubinami pravěkuHlubinami pravěku1956, J. Augusta

Putování pravěkou přírodou s brontosaury i bujnou vegetací v rekonstrukcích podle archeologických nálezů. Publikace je přehledem vývoje rostlinstva a hlavně živočišstva pro široké kruhy čtenářů. Autoři v ní popularisují ... více


Muž z ledovceMuž z ledovce1999, E. Ballinger

Krimi z mladší doby kamenné. Velká čarodějka Muira je mrtvá. Byla zavražděna. Všichni vědí, že naposled byl u ní Bal-Bes. A navíc je cizinec. Přišel ke kmeni teprve předevčírem. Bal-Bes, jenž už léta chodí cestou necest... více


Dějiny pravěku a starověku I.Dějiny pravěku a starověku I.1989, J. Pečírka

První svazek podává výklad o vzniku člověka a lidské společnosti v paleolitu a o počátcích zemědělství, řemesel a měst v mladší době kamenné. Líčí dějiny nejstarších civilizací v Mezopotámii, Egyptě, Malé Asii, Egejské o... více


Megalodon. Pátrání po nejstrašnějším mořském predátoroviMegalodon. Pátrání po nejstrašnějším mořském predátorovi2011, J. A. Novák

Obrovský žralok Carcharodon megalodon v dospělosti dosahoval délky od 19 do neuvěřitelných 30 metrů. Autor shromáždil veškeré dostupné informace, získané jak vlastním pátráním, tak z ostatních zdrojů, a předkládá nejkomp... více


Dějiny pravěku a rané doby dějinnéDějiny pravěku a rané doby dějinné2006, V. Podborský

Práce uvedeného nadpisu byla připravena jako studijní materiály pro posluchače historických oborů Filozofické fakulty MU. Je v ní podán přehled nejstarších dějin střední Evropy od počátků lidstva po raný středověk, tj. v... více


Dějiny pravěku a starověku II.Dějiny pravěku a starověku II.1979, J. Pečírka

Všeobecné dějiny starověku v západním Středomoří a zejména dějiny římské říše. Dějiny pravěku a starověku II. část (strana 615 - 1092). Ediční řada: Světové dějiny, 1. svazek. Edice: Učebnice pro VŠ. ČB fotografie, ... více


Svět vymřelých zvířatSvět vymřelých zvířat1986, B. Záruba

Autor nás zavede do světa vzdáleného miliardy let a seznámí nás s minulostí naší planety. více


Pravěká přírodaPravěká příroda1991, J. Beneš

Bohatě ilustrovaná příručka o vývoji živočichů v pravěku. Ilustroval Zdeněk Burian. více


Mysl v jeskyni: Vědomí a původ uměníMysl v jeskyni: Vědomí a původ umění2007, D. Lewis-Williams

Jeskynní malby ve španělské Altamiře byly objeveny na konci 19. století, ale diskuze o jejich významu pokračují dodnes. Proč pravěcí umělci pronikali do podzemí, aby ve skrytu temných zákoutí vytvářeli úchvatná díla? Pro... více


Cesta za AdamomCesta za Adamom1972, J. Kleibl

Kniha deťom prístupnou formou podáva príbeh hľadania stôp minulosti a prvých stopárov – predhistorikov, paleontológov a antropológov, ktorí vedomosti o zrode a histórii človeka posúvali ďalej, než zažité konvencie a mýty... více


3 ...

Doporučené štítky

kultura zvoncovitých pohárů pouť 5. ročník základní školy Velká Morava protohistorie Vikingové kláštery lovci mamutů dějiny lidstva muži