postkomunismus

štítky

23 knih


Střední Asie mezi Východem a ZápademStřední Asie mezi Východem a Západem2005, Slavomír Horák

Autor rozebírá politické systémy a sociální struktury čtyř států Střední Asie (Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán), shrnuje jejich historii i dějiny celé oblasti a seznamuje s možnostmi dalšího vývoje. Po ... více


Etnické konflikty v postkomunistickém prostoruEtnické konflikty v postkomunistickém prostoru2007, Tomáš Šmíd

Přestože po pádu Železné opony se mohlo zdát, že ozbrojené konflikty jsou z velké části již minulostí, mnohé události posledních desetiletí tuto optimistickou prognózu vyvracejí. Stále častěji dochází také k oživování a ... více


Obnova demokracie v Československu po roce 1989Obnova demokracie v Československu po roce 19892010, Pavel Krákora

Sametová revoluce r. 1989 a následný proces obnovy demokracie a celospolečenské transformace z hlediska celostátního, mezinárodního i regionálního. více
PostkomunismusPostkomunismus2006, Jadwiga Staniszkis

Jadwiga Staniszkis, profesorka sociologie na Varšavské univerzitě a na Institutu politických studií Polské akademie věd, se již řadu let zabývá teoretickými koncepcemi přechodu k demokracii v podmínkách postkomunistické ... více


Postkomunistické nedemokratické režimyPostkomunistické nedemokratické režimy2007, Jan Holzer

V české politologické produkci představuje tato kniha první pokus o popis a typologii nedemokratických politických systémů, které se zformovaly v postkomunistickém areálu po roce 1989. První část je věnována přehledovému... více


Revolúcia s ľudskou tvárouRevolúcia s ľudskou tvárou2009, James Krapfl

Táto knižka predstavuje príspevok k verejným debatám o podstate a význame Nežnej revolúcie. Ponúka vedeckú alternatívu subjektívnym memoárom, ktoré dosiaľ v literatúre dominovali, a stojí tak vedľa vzácnych diel, napr. v... více


Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismemJižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem2012, Vincenc Kopeček

Z obsahu: 1. Demokratické a nedemokratické režimy 2. Jižní Kavkaz: Představení regionu 3. Politický režim v Gruzii 1995-2012 4. Politický režim v Arménii 1991-2012 5. Politický režim v Ázerbájdžánu 1995-2012... více


Film a dějiny 6 - Postkomunismus: proměny českého historického filmu po roce 1989Film a dějiny 6 - Postkomunismus: proměny českého historického filmu po roce 19892017, Luboš Ptáček

Kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu a jeho společenskou reflexí po roce 1989. Jednotlivé studie se zaměřují na ... více


2