postavení ženy ve společnosti

štítky

66 knih


Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. stoleti v zajetí historiografieDějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. stoleti v zajetí historiografie2006, Milena Lenderová

Sborník příspěvků ze IV. pardubického bienále 2006. Oblasti přednášek: Gender - koncept a historiografie; Žena - status - profese a Prameny a jejich řeč. více


Rozlúčka so slečnou SyngiluRozlúčka so slečnou Syngilu1967, Jacek Bocheński

Cestopis Poliaka Bocheńskeho približuje čitateľovi niekoľko afrických krajín: Egypt, Sudán, Etiópiu, Nigériu a Ghanu. Ide o dielo šikovného a dobre pripraveného cestovateľa, bystrého pozorovateľa a zručného publicistu-re... více


Z harému do svetaZ harému do sveta1964, Eva Gerlachová

Kniha autorky, ktorá strávila tri roky v Jemene. Z obsahu: Predohra v Káhire, Pred bránami svätého mesta Mekky, Let do neznáma, Do hôr a do San´á, Na noc sa brány zatvárajú, A teraz o kráľovnej z Arabskej ríše, Žena nemá... více
Úrodná půda: Žena ve službách národaÚrodná půda: Žena ve službách národa2002, Jitka Malečková

Kniha hledá odpověď na otázku, jakým způsobem intelektuálové v 19. a na počátku 20. století začleňovali ženy do nové představy národního společenství. Soustřeďuje se na pozdní osmanskou říši, kde postavení žen patřilo k ... více


Podstata náboženských názorov na ženuPodstata náboženských názorov na ženu1971, Peter Gavalier

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ženy a náboženstváŽeny a náboženstvá2007, Michaela Moravčíková

Publikácia je prvým z dvoch zväzkov projektu mapujúceho špecifické prístupy k matérii náboženstiev vo vzťahu k ženám: doktríny a prax vybraných náboženských systémov a konkrétnych skupín o ženách, postavenie žien v danom... více


Ženy a náboženstvá 2Ženy a náboženstvá 22008, Michaela Moravčíková

Druhý z dvoch zväzkov sa snaží obsiahnuť všetky oblasti náboženskej praxe a náboženského prežívania vo viacerých svetových náboženstvách. Na jednej strane ponúka analýzu postavenia žien v jednotlivých náboženstvách, ale ... více


Začatá cesta: výbor z článkov E. ŠoltésovejZačatá cesta: výbor z článkov E. Šoltésovej1934, Elena Maróthy Šoltésová

Knižka ponúka výber z článkov Eleny Maróthy Šoltésovej, na témy ako sú ženy, postavenie žien v spoločnosti, ženské časopisy či úloha spolku Živena. více


Jak je to s genderovou demokracií v České republice?Jak je to s genderovou demokracií v České republice?2015, Pavla Frýdlová

20 let od Pekingské akční platformy. editorka Pavla Frýdlová více


Triumf ženy v SSSRTriumf ženy v SSSR1951, kolektiv autorů

Dvě desítky životopisů sovět. žen, které dosáhly význačného postavení v hospodářském, politickém či kulturním životě Sovět. svazu. "Setkáme se zde s budovatelkami národního hospodářství, vynikajícími odbornicemi v t... více


Žena ve zvycích a mravech národůvŽena ve zvycích a mravech národův1913, Jaroslav Vlach

Velmí obsáhlá, dnes už historická, kniha, která je součástí edice: Velký zeměpis všech dílů světa. Kniha pojednává o zvycích, tradicích, rituálech... týkajících se žen na celém světě. Součástí je také 182 obrazových příl... více


Pravěké ženy a jejich velké tajemstvíPravěké ženy a jejich velké tajemství2013, Jan Padych

Pravěká existence dnešního druhu člověka představuje nesmírně dlouhé období, kdy se postavení ženy ve společnosti měnilo podle toho, jak se měnil svět ženy ve srovnání se světem mužů. Oba světy byly opředeny řadou tajems... více


Po nevyšlapaných stezkáchPo nevyšlapaných stezkách1984, Eva Uhrová

Z dějin ženského hnutí a jeho žurnalistiky do roku 1921. Vydáno u příležitosti sjezdu Českého svazu žen více


Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?2020, Barbara Havelková

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začát... více


Výchova dívek v Čechách a na Moravě: Školství v 19. století genderovou perspektivouVýchova dívek v Čechách a na Moravě: Školství v 19. století genderovou perspektivou2021, Eva Dvořáková Kaněčková

Publikace přináší nový a originální pohled na dívčí vzdělávání v 19. století, který se odlišuje od dosavadní historiografie. Autorka pojímá téma z genderového hlediska a používá metodu diskursivní analýzy, díky čemuž se ... více


4