postavení ženy ve společnosti

štítky

66 knih


Vznešené paní z 12. století IIVznešené paní z 12. století II1999, Georges Duby

Druhý díl trilogie nahlíží do každodenního života vznešených paní francouzského středověku a na jejich osudech demonstruje vývoj instituce manželství a její význam. více


Rytíř, žena a knězRytíř, žena a kněz2003, Georges Duby

Kniha významného francouzského medievalisty pojednává o snahách církve v 10. až 12. století ve Francii ustálit a uzákonit pravidla manželského soužití. Na mnoha příkladech z prostředí francouzské, vlámské a burgundské šl... více


Hinani, dcera pouštěHinani, dcera pouště2003, Federica De Cesco

Román pro dívky odehrávající se v exotickém prostředí Sahary, je příběhem dcery náčelníka kmene Tuaregů, Hinani. Hinani dospívá v krásnou, mladou dívku. Užívá výjímečného postavení v kmeni, protože je amenokalova dcera.... více
Žena v českých zemích od středověku do 20. stoletíŽena v českých zemích od středověku do 20. století2008, Milena Lenderová

Ženský svět byl po staletí světem intimním, reflektovaným knižní, nástěnnou i závěsnou malbou, dobovou naučnou i krásnou literaturou, epistolografií, zčásti pozůstalostními inventáři, účty a prameny osobní povahy - dopis... více


Dějiny ženyDějiny ženy2000, Stanislav Kostka Neumann

Dějiny ženy je dílo, které nemá na našem trhu obdobu. Je výsledkem českých spisovatelů a obsahuje jeden z nejkomplexnějších a nejfundovanějších pohledů na lidskou historii – samozřejmě s ohledem na postavení a život žen.... více


Pařížanky:  Jak žily, milovaly a umíraly ženy Paříže ve 40. letechPařížanky: Jak žily, milovaly a umíraly ženy Paříže ve 40. letech2018, Anne Sebba

A Francouzky si i nadále malovaly rty... Přestože v jádru knihy dřímá politika, jedná se o fascinující, bohatě ilustrovaný popis, jak dívky a ženy Paříže v letech 1939–1949 přežily druhou světovou válku a její následk... více


Vznešené paní z 12. století III.Vznešené paní z 12. století III.1999, Georges Duby

Závěrečný díl trilogie o vznešených paních francouzského středověku. více


V lesku korunyV lesku koruny2020, Kamil Rodan

Být součástí společenské elity a pohybovat se v nejvyšších patrech světové politiky považovaly ženy na knížecích, královských a císařských dvorech za přirozenou součást svých životů. Již od narození byly soustavně vychov... více


Eva nejen v ráji: Žena v Čechách od středověku do 19. stoletíEva nejen v ráji: Žena v Čechách od středověku do 19. století2002, Milena Lenderová

Chronologický rámec publikace zahrnuje dějiny postavení žen v Evropě od středověku po současnost. Obsahuje konflikt mezi humanistickým smýšlením a středověkými předsudky a posléze dokládá emancipaci žen ve společnosti i ... více


Žena v dějinách křesťanstvíŽena v dějinách křesťanství2017, Hans Küng

Teologicko-historický nástin V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. Ježíšův o... více


Zrození moderní ženy : Evropa 1789–1918Zrození moderní ženy : Evropa 1789–19182005, Lynn Abrams

Ambiciózní syntéza britské historičky Lynn Abramsové představuje zrození moderní ženy od francouzské revoluce po první světovou válku, tedy v éře takzvaného dlouhého devatenáctého století. Líčí "ženské stereotypy&qu... více


Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939–1945Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939–19452015, Blanka Jedličková

Jak žila společnost v době protektorátu, v letech 1939–1945? A především jaké bylo postavení ženy v této společnosti a jak jej nastolení totalitního režimu ovlivnilo? Tyto otázky se autorka pokouší zodpovědět prostřednic... více


Bílá paní - Obnovený obrazBílá paní - Obnovený obraz1979, Zdeňka Bezděková

Hrdinkou historického románu z doby vzestupu Jiřího z Poděbrad je Perchta z Rožmberka, jež pro svůj soucit s chudými poddanými vstupuje do vědomí lidu jako ,,bílá paní". více


Vzpomínky na dětstvíVzpomínky na dětství1963, Sofja Vasiljevna Kovalevskaja

Vzpomínky vynikající ruské matematičky a spisovatelky jsou časově ohraničeny léty 1855-1865. Citlivě zachycují duševní růst dítěte i mladé dívky a především věrně kreslí prostředí ruské statkářské společnosti 60. let, do... více


Ženy a děti ve dvorské společnostiŽeny a děti ve dvorské společnosti2015, kolektiv autorů

Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ... více


2