politické strany

štítky

78 knih


Na úsvitu dějin české sociální demokracie: Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844-1893)Na úsvitu dějin české sociální demokracie: Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844-1893)2019, Zdeněk Kárník

Poslední dílo prof. Zdeňka Kárníka se zabývá nejstarší historií dělnického hnutí v českých zemích. Badatelsky objevné dílo začíná líčením prvních pokusů dělníků organizovat se na obranu svých zájmů v Čechách koncem první... více


Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. stoletíAgrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století2015, Jan Rychlík

Publikace obsahuje dvaadvacet příspěvků od domácích i zahraničních odborníků mapujících vývoj agrárního hnutí a agrárních stran v českých zemích, na Slovensku a v různých zemích Evropy (Polsko, Maďarsko, Skandinávie, Bal... více


Politické strany štátov Višegrádskej štvorkyPolitické strany štátov Višegrádskej štvorky2007, Svetozár Krno

Monografia sleduje moderný politický vývoj s dôraznom na stranícke systémy a politické strany štátov V4. Zachytáva jednotlivé obdobia vývoja politických strán – od konca rakúsko-uhorskej monarchie po súčasnosť. Autor sa ... více
Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: Dějiny Sociální demokracie v českých zemíchZa svobodu, spravedlnost a solidaritu: Dějiny Sociální demokracie v českých zemích2016, kolektiv autorů

Poslední systematické dějiny sociální demokracie vyšly v roce 1938 pod názvem Revoluce práce. Jejich autorem je významný sociálně demokratický politik první republiky, mimo jiné dlouholetý předseda prvorepublikového Sená... více


Socialisté na rozcestí: Habsburk, Masaryk či Šmeral?Socialisté na rozcestí: Habsburk, Masaryk či Šmeral?1968, Zdeněk Kárník

Práce rozebírá úlohu socialistů při řešení česko-německé otázky a hlavní pozornost věnuje ideově politické oblasti života socialistických stran v Rakousku a v českých zemích, především otázce národnostní. Závěrem dovozuj... více


Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSRVolebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR2012, Linda Osyková

Cieľom tejto práce je zachytiť charakter volebnej kampane štyroch najsilnejších politických strán na Slovensku - ľudovej, agrárnej, sociálnodemokratickej a komunistickej - pred parlamentnými voľbami počas prvej Českoslov... více


Mezi křížem a národemMezi křížem a národem2006, Jaroslav Šebek

Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu / Kniha Mezi křížem a národem je první českou monografií, která shrnuje dějiny sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Českoslo... více


Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky: Rysy politického stranictvíPolitické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky: Rysy politického stranictví2012, Vlastimil Fiala

Předkládaná publikace je jedním z prvních pokusů o analýzu politických stran v mimoevropských zemích. Většina současných teoretických tezí o politických stranách a stranických systémech vychází jen z podrobné znalosti a ... více


Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě?Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě?2009, Ladislav Cabada

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kádárismus: vznik a pád jedné iluzeKádárismus: vznik a pád jedné iluze1998, Eva Irmanová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextuKoalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu2006, Ladislav Cabada

Popis knihy není zatím k dispozici. více


České politické stranictví a jeho vývoj od 19. stoletíČeské politické stranictví a jeho vývoj od 19. století2013, Václav Ryneš

Kniha přehledně zobrazuje vývoj politického stranictví před a po vzniku republiky, a to v souvislosti s československou a českou státností a ústavností. Autor popisuje zejména události po roce 1989. Zajímavým je i seznam... více


Stranické systémy v re/konstrukciStranické systémy v re/konstrukci2000, Jiří Kunc

Kniha se zabývá tématy z oboru srovnávací politologie a mezinárodních teritoriálních studií. V knize jsou sledovány problémy poltické změny a politické kontinuity na příkladě transformací stranických systémů v přechodech... více


Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-20062008, Vít Hloušek

Předkládaná publikace se zabývá vznikem a vývojem stranického systému v Rakousku. Danou problematiku zachycuje v historické perspektivě od jeho samotného vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Kniha je pokusem... více


Katalánské politické stranyKatalánské politické strany2003, Maxmilián Strmiska

Publikace určená především politologickému publiku podává základní charakteristiku katalánské regionální stranicko-politické soustavy a přehled hlavních katalánských politických stran v letech 1977 až 2002.... více


2