politické dějiny

štítky

31 knih


Slovensko na rázcestí: Slovenské národné rady a gardy v roku 1918Slovensko na rázcestí: Slovenské národné rady a gardy v roku 19181976, Marián Hronský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Prvý slovenský parlament: Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosťPrvý slovenský parlament: Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť2017, Ondrej Podolec

Predkladaná monografia je historicko-právnym pohľadom na úlohu i postavenie zákonodarného orgánu v období, ktoré je azda najkontroverznejšou časťou slovenských dejín. Pri jej spracovaní vychádzal autor z archívneho výsku... více


Necenzurované obrazy (z dějin jihoslovanských bratrů)Necenzurované obrazy (z dějin jihoslovanských bratrů)2007, Rajko Doleček

Kniha obsahuje údaje o dějinách Kosova a Metohije prakticky po dobu téměř tisíce let. Metohije je historické jméno západní a severozápadní části Kosova, vzniklo ze řeckého slova metoh, které znamená klášterní, církevní m... více
Gustáv Husák a jeho dobaGustáv Husák a jeho doba2015, kolektiv autorů

Kolektívna monografia Gustáv Husák a jeho doba je výsledkom spoločnej práce šestnástich slovenských, českých a ruských autorov. Je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 100. výročia narodeni... více


Modernizace na pokračování: Společnost v českých zemích (1770-1918)Modernizace na pokračování: Společnost v českých zemích (1770-1918)2020, Jiří Štaif

Modernizace na pokračování je věnována problematice sociálních a politických dějin českých zemí od konce 18. století do vzniku první československé republiky. V úvodních kapitolách autor zkoumá dopady osvícenského myšlen... více


Smrt Jana Masaryka - Byla to vraždaSmrt Jana Masaryka - Byla to vražda2001, Jindřich Grulich

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Osudy agrárního politického hnutíOsudy agrárního politického hnutí1990, Vlastimil Vondruška

Stručné dějiny agrární strany od jejího založení až do konce II. světové války. Historické souvislosti vzniku agrarismu. Biografie významných osobností agrárního hnutí. více


V rozdelenej EurópeV rozdelenej Európe1998, Dušan Kováč

Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948-1989. více


Jak se krade moc: Osudové chvíle Německa (1933–1934)Jak se krade moc: Osudové chvíle Německa (1933–1934)2021, Roman Cílek

Moc. Pozoruhodné slovo. Geniální věrozvěst zlých časů Stefan Zweig napsal: „Moc má uhrančivý pohled Medúzy. Kdo pohlédne do její tváře, už se ve snaze o její získání nedokáže zastavit a lhostejné mu začnou být jakékoli z... více


Slovenské politické směry v období přechodu k imperialismuSlovenské politické směry v období přechodu k imperialismu1979, Pavla Vošahlíková

Studie ukazuje předpoklady a vývojové tendence slovenského politického myšlení a srovnává je s vládnoucí maďarskou ,,liberální" ideologií. Sleduje myšlenkový přínos martinských národovců, vývoj nemartinských politic... více


Nástin politických dějin amerického kontinentuNástin politických dějin amerického kontinentu1953, William Zebulon Foster

Předseda Komunistické strany USA podává v díle marxisticky založený výklad hospodářského, politického a kulturního vývoje amerického světadílu od dob Kolumbových. 1. díl jedná o koloniálním období, líčí společenské zříze... více


Svedectvo jednej generácieSvedectvo jednej generácie1990, Ján Okáľ

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Politické SlovenskoPolitické Slovensko2019, Milan Šútovec

Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti Jedinečná encyklopedická príručka mapuje politický život Slovákov od počiatkov formovania slovenského národa a jeho elít v rámci habsburskej monarchie cez sp... více


Slovensko v rokoch 1953-1957: Kapitoly z politického vývojaSlovensko v rokoch 1953-1957: Kapitoly z politického vývoja2001, Jan Pešek

Štvrtý zväzok z politologickej série zaoberajúcej sa krízou komunistického režimu u nás v polovici 50. rokov sa sústreďuje na slovenské dianie v tomto čase. Sleduje napr. vzťah Bratislava (provincia) verzus Praha (centru... více


Slovensko před rozhodnutímSlovensko před rozhodnutím1972, Vladimír Huml

Poutavě s bohatým materiálovým podkladem líčí kniha politický pohyb na Slovensku po osvobození r. 1945, aktivizaci pokrokových sil v čele s KSS a reakční snahy lidové vládě nepřátelských živlů. Je sledován zápas o sloven... více


2