Poláci - štítek


Hrdí orli ve smrtelném obklíčení

Hrdí orli ve smrtelném obklíčení

2009, Š. Pellar

Kniha se zabývá vývojem stereotypního vnímání Židů v polské společnosti v 19. a 20. století: od původního rolnického obrazu Žida v předindustriální společnosti přes ztělesnění veškerých negativ, která měšťansko-šlechtick... více


Postel, hospoda, kostel

Postel, hospoda, kostel

2016, Z. Czendlik

Není kněz jako kněz – Zbygniew Czendlik je toho skvělým důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v ho... více


Ubu

Ubu

1993, A. Jarry

„Zatrubte prdelí v tubu, ať žije náš otec Ubu!“ Souborné vydání divadelních šprýmů na téma král Ubu. více


Xenofobní průvodce – Poláci

Xenofobní průvodce – Poláci

2010, E. Lipniacka

Další z řady série Xenofobní průvodce se zaměřuje na naše východní sousedy, Poláky. S humorným nadhledem představuje všem, co je pro ně typické. Nešetří dokone ani to, co je jim svaté – národní hrdiny a světce. Přesto ne... více


Znamení rukou

Znamení rukou

1963, J. Dobraczyński

Líčí osudy dětí odvlečených za války z Polskado velkoněmecké říše a jejich život v Západním Německu. více


Na ceste k literárnej vzájomnosti: poľsko-slovenský dialóg

Na ceste k literárnej vzájomnosti: poľsko-slovenský dialóg

2013, M. Viršinská

Z obsahu: Ľvov – Kultúrne centrum Slovanov Habsburskej monarchie 1.Politický, sociálny a spoločenský obraz Ľvova ako hlavného mesta Haliče v prvej polovici 19. storočia 2.Kultúrne a vzdelanostné centrum na periférii ... více