pokora

štítky

11 knih


Farář světaFarář světa1994, Wilhelm Hünermann

Románový životopis papeže Angela Roncalliho, který vstoupil do moderních církevních dějin jako Jan XXIII. Na Janu XXIII. není vůbec nic tajemného, nebyl ničím jiným než knězem zcela zakořeněným v Kristu, knězem, který d... více


Pokora a zakoušení BohaPokora a zakoušení Boha2013, Anselm Grün

Kniha je jakoby ilustrací slov žalmu „Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš“. Pokora je nezbytná ctnost pro každého, kdo se chce více přimknout k Bohu a žít v jeho blízkosti. Autor rozkrývá její podstatu, popisu... více


Pokora, cesta k BohuPokora, cesta k Bohu2013, Jorge Mario Bergoglio

V nakladatelství Paulínky vyšla kniha „Pokora, cesta k Bohu“, první knižní titul na českém trhu, jehož autorem je papež František. Jedná se drobný spisek, který napsal ještě jako kardinál J. M. Bergoglio. Inspirován star... více
Nesobeckou cestouNesobeckou cestou2010, Henri J. M. Nouwen

Paradox následování Krista. Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka (Flp 2,6-8). Kristův život je v příkrém rozporu s hodnotami, ... více


O pokořeO pokoře2005, . Marie-Eugéne od Dítěte Ježíše (pseudonym)

Tento text je vybranou částí z autorova životního díla "Chci vidět Boha". Karmelitán Marie Eugene (+1967) je nepochybně jedním z velkých mužů Božích minulého století. Byl velikým ctitelem Ducha svatého, znal... více


Cesta pokory / Cesta odpuštěníCesta pokory / Cesta odpuštění2011, Michaela Hrachovcová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stojím u tvých dveří a klepuStojím u tvých dveří a klepu2007, Slawomir Biela

Kniha je pozváním k pravdivému hledání odpovědi na Ježíšův hlas za dveřmi našeho života. Jak je důležité odpoutat se od každé pýchy a žít v upřímné pokoře, která vede k opravdové svobodě dětí Božích!... více


Cesta nedokonalostiCesta nedokonalosti2013, André Daigneault

Je křesťanská svatost vyhrazena pouze pro ctnostné a dokonalé? Nemohou o ni usilovat také chudí, hříšní a zranění – i skrze své slabosti a pády? V podobenství o svatebních hostech se pán rozhodne zaplnit hodovní síň těmi... více


Maria - růže tajemnáMaria - růže tajemná1997, Edita Hradecká

Když se ptáme v našich modlitbách, co je to pokora, Bůh nám ukazuje na Marii. Jak ale získat pokoru? Nestačí si říci: já jsem pokorný, já chci být pokorný. Cítíme, že to tak nejde. Budeme ji tedy hledat u Marie, zamyslím... více


Spiritualita starce SilvánaSpiritualita starce Silvána2012, Maxime Egger

„Prorocká postava, nejautentičtější mnich 20. století, zpěvák Božího milosrdenství“ – takto bývá označován starec Silván z hory Athos, mnich ruského původu (1866–1938). Svatý Silván je velký apoštol Božího milosrdenství,... více


Pokora a milosrdenstvíPokora a milosrdenství2003, Lisa Cremaschi

Ctnosti svatého Makaria. Ctnosti svatého Makaria jsou sebrané výroky a podobenství, připisované zejména Makariovi Egyptskému, řečenému Veliký, jedné z nejznámějších postav egyptské pouště. Podle koptské tradice žil ve 4.... více