pohřebiště

štítky

22 knih


Kosti v písku 89% Kosti v písku 2008, Kathy Reichs

Mrtvých začíná přibývat. Soudní antropoložka Temperance Brennanová je povolána do Jižní Karolíny, aby zaskočila za nesvědomitého kolegu a ujala se studentů letního archeologického kurzu, kteří pracují na vykopávkách star... více


Hroby předků 92% Hroby předků 1996, Michal Lutovský

Sonda do života a smrti dávných Slovanů Autor poutavým způsobem líčí archeologický průzkum některých slovanských mohyl v jižních Čechách, zejména u Kožlí na Písecku. více


Abúsír: V srdci pyramidových polí 97% Abúsír: V srdci pyramidových polí 2017, Miroslav Verner

Archeologická expedice Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působí v Egyptě od počátku 60. let minulého století. Pracovala a pracuje na více místech, hlav... více
Golemova kletba 97% Golemova kletba 2022, Martina Hohenberger

Prokop Samsa, bývalý důstojník elitní jednotky, si prošel soukromým peklem. Na útěku před svou minulostí se skrývá na šumavské samotě, uprostřed hlubokých lesů a ponurých bažin. Jednoho dne pronásleduje na slati tajemnou... více


Jak se kopou keltské hroby 100% Jak se kopou keltské hroby 1999, Jiří Waldhauser

Laténská pohřebiště ze 4.-3. století v Čechách. Výsledky archeologických výzkumů keltských hrobů na území Čech. Součástí knihy je katalog známých nalezišť a mapa. více


Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 100% Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 2009, Petra Vlčková

Publikace uceleně představuje pohřbívání a zádušní představy egyptské civilizace v proměnách času od samotných počátků jejich vývoje, přes hlavní období faraonské historie (Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-... více


Borotice - mohylové pohřebiště z doby bronzové 0% Borotice - mohylové pohřebiště z doby bronzové 2006, Stanislav Stuchlík

Kniha podává podrobné archeologické zhodnocení mohylového pohřebiště ze starší a střední doby bronzové v Boroticích na Znojemsku. Na pohřebišti bylo prozkoumáno 53 hrobů ze starší doby bronzové a 30 hrobů z mladší doby b... více


Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela 0% Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela 2003, Blanka Kavánová

Publikace předkládá souhrnnou analýzu nálezové situace a souborné hodnocení 2 pohřebišť v severovýchodní části hradiště Mikulčice. více


Langobardský meč 0% Langobardský meč 2016, kolektiv autorů

Kniha rozebírá restaurátorský zásah na langobardském meči z doby stěhování národů. Popisuje také archeologický průzkum lokality a dobu Langobardů v Čechách. více


Olomouc - Slavonín (U hvězdárny) mladohradištní pohřebiště 0% Olomouc - Slavonín (U hvězdárny) mladohradištní pohřebiště 2008, Jakub Vrána

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Místa zastaveného času % Místa zastaveného času 2021, Jiří Mach

Regionální autor Jiří Mach z Dobrušky se tentokrát zaměřil na místa posledních odpočinků našich předků v regionu Orlických hor a podhůří. Zajímavou formou seznamuje čtenáře s těmito místy od nejstarších až po ty současné... více


Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi 0% Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi 2013, Miroslav Dobeš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany 0% Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany 2014, Marek Kalábek

Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. Někt... více


Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních 0% Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních 2003, Martin Oliva

Šestý svazek ediční řady Archeologické památky střední Moravy. více


Břeclav Pohansko, velkomoravské pohřebiště u kostela 0% Břeclav Pohansko, velkomoravské pohřebiště u kostela 1971, František Kalousek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích 0% Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích 2016, Zdeněk Smetánka

Publikace katalogu dosud nejrozsáhlejšího středověkého pohřebiště, prozkoumaného Zdeňkou Jelínkovou resp. Krumphanzlovou v letech 1954-1960 v Praze Lahovicích, doplněná o výsledky nově provedené antropologické analýzy ko... více


Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky 0% Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky 2023, Jana Tischerová

Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na zákla... více


Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí 0% Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí 2016, Jiří Macháček

Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucel... více


Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 - Motole 0% Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 - Motole 1991, Jan Kovářík

Dokumentace záchranného archeologického výzkumu raně středověkého pohřebiště na jižním okraji areálu Fakultní nemocnice s poliklinikou v Praze 5 (Motole). První svazek nové řady Claves Archaeologicae. V dnešním areálu... více


Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě % Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě 2020, Martin Golec

Doba halštatská (800–450 př. Kr.) je první etapou doby železné na našem území. Do dnešních dob se z ní dochovalo velké množství archeologických nálezů, významné jsou zejména rozměrné pohřební monumenty. Je však paradoxem... více


Příběhy zahrady mrtvých % Příběhy zahrady mrtvých 2022, Daniel Drápala

Čtenářům je prostřednictvím poutavých příběhů přiblížena historie rožnovského městského hřbitova na Prochodné a také hřbitova u kostela Všech svatých. „Příběhy jsem čerpala nejen ze svých vzpomínek, ale také z knihy Živ... více


Pohľady do minulosti Považia % Pohľady do minulosti Považia 1966, Titus Kolník

Mohyla z mladšej doby bronzovej a pohrebisko z mladšej doby rímskej v Očkove. více