perzekuce

štítky

73 knih


Kdo udal Anne Frankovou?Kdo udal Anne Frankovou?2014, David Barnouw

Anne Franková se stala pro mnohé symbolem židovského utrpení během druhé světové války. Nevinné židovské děvče, které přišlo o život stejně jako miliony dalších Židů v této smutné kapitole světových dějin. Byla jednou z ... více


Pachatelé, oběti a diváci: Židovská katastrofa 1933-1945Pachatelé, oběti a diváci: Židovská katastrofa 1933-19452002, Raul Hilberg

Syntetická práce předního amerického historika o dějinách holocaustu. Jedná se o jednu z nejuznávanějších knih, které se věnují problematice vyvražďování židovského obyvatelstva. Sleduje genezi konečného řešení židovské ... více


Nekrvavá revoluceNekrvavá revoluce1993, Karel Kaplan

Monografie věnovaná poválečným dějinám Československa a vzniku totalitního komunistického režimu. více
Deníky 1933—1941Deníky 1933—19412002, Victor Klemperer

V mnohých ohledech nezastupitelné Klempererovo svědectví vyniká přesností, historickou předvídavostí i citlivou psychologií postav a nevyhýbá se sebekritice ani humoru. Žid Klemperer z asimilované rodiny vzdělanců si v D... více


Deníky 1942—1945Deníky 1942—19452004, Victor Klemperer

Kronikářem století, zachycujícím drama německé rozpolcenosti a německých katastrof, tak je nazýván Victor Klemperer (1881–1960), německý romanista a humanista, jehož deníky vznikaly během celého autorova pohnutého života... více


Proč Javoříčko?Proč Javoříčko?2015, Břetislav Ditrych

Zastřelení 38 bezbranných a nevinných mužů v Javoříčku příslušníky protipartyzánského komanda je neomluvitelné a vraždou navždy zůstane. Ale v malé moravské osadě nedaleko hradu Bouzov se odehrával i příběh nenávisti, lá... více


Kniha v barvě krveKniha v barvě krve2020, Ladislav Kudrna

Během třiceti sledovaných let trvání komunistického režimu (1960–1989) bylo násilí ze strany Veřejné a Státní bezpečnosti vystaveno na deset tisíc mladých lidí z prostředí (proto)undergroundu a punku. Zástupným důvodem p... více


Rasistický státRasistický stát2010, Michael Burleigh

Nacistická restrukturalizace „třídní“ společnosti na základě rasové příslušnosti pohledem předních evropských historiků. V letech 1933 až 1945 se nacistický režim pokusil o restrukturalizaci „třídní“ společnosti na zákla... více


Reflexe undergrounduReflexe undergroundu2017, Ladislav Kudrna

Říká se, že underground měl tolik podob, kolik bylo „androšů“. Předkládaná publikace Reflexe undergroundu ukazuje, že podzemní hnutí prokázalo navzdory perzekucím normalizačního režimu nebývalou životaschopnost, zahrnují... více


Rozpad židovského životaRozpad židovského života2016, Jiří Holý

Kolektivní monografie se zabývá stavem a proměnami židovské menšiny v období druhé republiky a zároveň zohledňuje reakce a postoje většinové české (československé) společnosti. Během diskutovaného období byla zničena stá... více


Stalin proti ŽidůmStalin proti Židům2011, Arkadij Iosifovič Vaksberg

Stalinův postoj k Židům byl ve srovnání s Hitlerovým přímočarým antisemitismem velmi složitý, promyšlený a plný zdánlivých i skutečných rozporů. I proto kniha, v níž autor tento vztah pečlivě analyzuje, působí dojmem nap... více


Uzavírám vás do svého srdce - Životopis Josefa kardinála BeranaUzavírám vás do svého srdce - Životopis Josefa kardinála Berana2018, Stanislava Vodičková

Publikace se věnuje osudu Josefa kardinála Berana (1888-1969) v kontextu moderních dějin 20. století. Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného v křesťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním režimům - v dob... více


„Kapela“ - Pozadí operace, která stvořila Chartu 77„Kapela“ - Pozadí operace, která stvořila Chartu 772017, Ladislav Kudrna

Na počátku procesu s undergroundem stála celostátní akce „Kapela“, která si za „snadný“ cíl zvolila „vlasatce“, respektive „závadové“ bigbeatové skupiny. Zápas komunistického režimu s nechtěnou hudbou začal ale již o des... více


Nacistická perzekuce obyvatel českých zemíNacistická perzekuce obyvatel českých zemí2006, Petr Koura

Úkolem této publikace je shrnout na základě aktuálních poznatků historického výzkumu nejdůležitější fakta o průběhu a výsledcích nacistické perzekuce na území českých zemí. Práce je zamýšlena jako studijní materiál pro u... více


Ostrava za ostnatými drátyOstrava za ostnatými dráty2013, Vojtěch Vlček

Rozhovory s pamětníky nacistické a komunistické perzekuce / Deset rozhovorů s pamětníky z Ostravy a Ostravska plasticky ukazuje složitost českých dějin 20. století. Ve vzpomínkách respondentů se objevuje nacismus i komun... více


2