pedagogika

štítky

247 knih


Dítě v úctě přijmout...Dítě v úctě přijmout...2007, Táňa Smolková

Metodická příručka s návrhem konkrétního vzdělávacího programu pro mateřské školy, které pracují s dětmi na základě principů waldorfské pedagogiky. Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho ... více


Sociální pedagogikaSociální pedagogika2012, Miroslav Procházka

Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální p... více


Hodnocení v současné škole - východiska a nové metody pro praxiHodnocení v současné škole - východiska a nové metody pro praxi1999, Jan Slavík

Známkovat žáky, nebo ne? Hodnotit slovně? A pokud známkovat, tedy jak? O podobu hodnocení, které by dětem více pomáhalo, než škodilo, se vedou spory již řadu let. Přesto je Slavíkova kniha prvním opravdu komplexním a vyv... více
Jak se bránit šikaněJak se bránit šikaně2009, Evelyn M. Field

Praktický rádce pro děti, rodiče i učitele Úspěšné strategie sociálního přežití agrese ve školním kolektivu. více


Filozofické základy výchovyFilozofické základy výchovy1996, Wolfgang Brezinka

Kniha známého německého pedagoga zbývající se problematikou výchovy v dnešní společnosti a otázkou hodnot ve výchově a vzdělání. více


111 námětů pro tvořivou hru dětí111 námětů pro tvořivou hru dětí2010, Renata Špačková

Soubor her a činností pro rozvoj tvořivosti dětí nabízí učitelkám v mateřských školách i v prvních ročnících škol náměty a nápady pro jejich práci. Tvořivou hrou děti rozvíjejí svou představivost, jemnou motoriku, myšlen... více


Stres, cena úspěchu?Stres, cena úspěchu?1994, Karin Maier

Kniha o stresu určená ženám, které mají díky svému postavení ve společnosti škodlivé reakce na nadměrné psychické zatížení. Ženy prožívají stres jinak než muži. Co je to stres? Rady, dotazníky, testy.... více


Přírodní škola - cesta jako cílPřírodní škola - cesta jako cíl2012, František Tichý

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. je jedním z prvních alternativních pedagogických projektů vzniklých na našem území po listopadu 1989. V průběhu své téměř 20leté historie shromáždili autoři projektu řadu mimořádných zkuš... více


Jednoduché rodičovstvíJednoduché rodičovství2015, Kim John Payne

Také máte pocit, že dnešní děti mají všeho PŘÍLIŠ MNOHO? Příliš mnoho hraček, knížek, kroužků, velké možnosti výběru a velmi málo volného času? Není divu, že spousta dětí špatně spí a trpí bolestmi břicha; že jsou neklid... více


Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogikyVšeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky1996, Rudolf Steiner

Přednášky R. Steinera z pedagogického kurzu pro první učitele Waldorfské školy a pro řadu osobností, které chtěly působit ve smyslu jeho pedagogiky. Kurz probíhal ve Stuttgartu r.1919 a předcházel otevření Svobodné Waldo... více


Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠDítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ2015, Iva Jungwirthová

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se... více


Vademecum asistenta pedagogaVademecum asistenta pedagoga2016, Jitka Kendíková

Asistent se stává stále častěji součástí výuky na základních i středních školách. Praxe však přináší stále více otázek, na které chybějí odpovědi. Jaká je přesně role asistenta? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a ... více


Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací programPedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program2001, Olga Zelinková

Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků. Kni... více


Průvodce dějinami výchovyPrůvodce dějinami výchovy1984, Miroslav Cipro

V knize, jak již titul říká, najdeme hlavní osobnosti pedagogiky, od časů dávných (Konfusius) přes renesanci (Jan Ámos Komenský), až po dobu nedávnou (Máthma Gándí), a mají jedno společné, člověk se stále na počátku dí... více


Teórie výchovy alebo Hľadanie dobraTeórie výchovy alebo Hľadanie dobra2004, Miron Zelina

Publikácia je určená študentom pedagogických fakúlt, univerzít a všetkým vysokým školám so zameraním na pedagogické a sociálne štúdium. Vychádza ako jediná publikácia tohto druhu na Slovensku. -Čo je teória výchovy a... více


4 ...